Speciální AGV řešení na míru
Logistické a výrobní řešení s individuálním přístupem

Speciální AGV řešení

Existují případy, kdy při automatizaci interní logistiky žádné ze standardních řešení není vhodné.

V takovém případě zkušený technický tým Asseco CEIT vyvine řešení na míru vhodné právě pro Vaše individuální potřeby a aktuální situaci. Může přitom jít o kombinaci různých AGV a periferních zařízení nebo kompletní automatizovanou jednotku s vlastním řídicím systémem.

Speciální AGV řešení
Speciální AGV řešení

Plně automatizované ergonomické nastavení AGV

Zákazník: Velux Commercial
Průmysl: Výroba oken
Místo implementace: Dánsko

VELUX Commercial je nová divize pod značkou VELUX se sídlem v Dánsku, která vyrábí řešení zasklení střechy k zajištění denního světla a čerstvého vzduchu přes střechu. Modulární střešní okna VELUX vyráběny v dánském Ostbrirku lze kombinovat do více konfigurací střešních světel a vytvořit tak dokonalé řešení pro širokou škálu typů budov: úzké chodby, vnitřní místnosti, ateliéry, velké cirkulační prostory i soukromé domy.

Souvislosti

Příkladem řešení na míru, při kterém zákazník využil širokou škálu poskytovaných služeb a řešení Asseco CEIT je projekt realizovaný ve společnosti Velux Commercial v Dánsku. Součástí jeho zadání byl speciální požadavek na poskytnutí ergonomického řešení montážní linky vystavěné na AGV zařízeních, aby operátoři s různou výškou mohli snadno a efektivně dosáhnout montovaný produkt. Řešením výzvy byl design vlastních výškově nastavitelných platforem jako nástavce na AGV zařízení.

Požadavky zákazníka

Nastavitelné platformy však nebyly jediným a kompletním řešením. Museli jsme rovněž najít způsob, jak přizpůsobit AGV zařízení každému operátorovi a jeho individuální výšce, a to na každé pracovní směně včetně přesunu z jedné pracovní stanice na druhou. Právě tato výzva přinesla příležitost propojit použití více produktů a řešení z produktového portfolia Asseco CEIT a k práci na projektu byla přizvána divize Digital Factory a jejich optimalizační digitální nástroje pro sledování.

Speciální AGV řešení

Řešení

Výsledným řešením bylo použití lokalizačního systému v reálném čase (tzv. RTLS) s tagy, ve kterých je uložena informace o výšce každého operátora na každé pracovní směně. To znamená, že když autonomní mobilní robot přijede na montážní stanici, nejprve zkontroluje štítek operátora, aby určil výšku, do které je třeba zvednout platformu, čímž každému operátorovi poskytne individuální ergonomické nastavení na každé montážní stanici.

Výsledek

Prostřednictvím vhodně nastavené spolupráce člověka a strojů se realizovaným řešením zvýšila efektivnost a ergonomický aspekt výroby.

Číselné úspěchy projektu a kvantitativní vyčíslení

2 304 m2

2 304 m2 výrobní plochy (2 haly)

10 %

10 % zvýšení produktivity prostřednictvím lepšího řízení výroby

10 %

10 % pokles WIP díky vylepšeným komunikačním kanálům

50 %

50 % zvýšení výkonu TPM aktivit

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.