e-Kanban

Kanban systém je v průmyslových podnicích dobře známou a osvědčenou metodou na jednodušší řízení a zásobování výrobního toku materiálu. Jak změnit tradiční proces na moderní, efektivnější a spolehlivější? Prostřednictvím elektronického Kanbanu.

E-Kanban nahrazuje tradiční papírové karty a díky RTLS umožňuje širokou škálovatelnost nástrojů: sledování monitorovaných objektů, přehled o jejich stavu a nastavování upozornění.

Technická struktura systému spojuje několik funkčních bloků, které spolu monitorují průmyslové objekty v souladu se standardem Industry 4.0. Výhodou je i možnost propojení se stávajícím podnikovým ERP / MES systémem.

Výhody e-Kanban vs Kanban

 • Snížení skladových zásob a lead time až o 25 %
 • Redukce lidské pracovní síly
 • Lepší přehled a plná kontrola nad výrobním procesem v reálném čase
 • Umožňují rychlejší rozhodnutí, lepší plánování a nepřetržitou optimalizaci procesů
 • Zvýšená kvalita produktů
e-Kanban

Vyhledávání výrobních objednávek

Asseco_ceit_Material_tracking_01
Monitorování zařízení pomocí technologie RTLS UWB se využívá také ke sledování pohybu materiálu ve výrobní hale. Mít nastavené materiálové toky a dodržovat průběžnou dobu (lead time) objednávek je nezbytností pro úspěšné dodržení výrobního plánu v každém výrobním podniku. Jaká je realita ve skutečnosti? Hledáte příliš dlouho materiál nebo část výrobní objednávky chybějící ke zkompletování zakázky? Stává se, že v rámci WIP se zapomene materiál nebo objednávka, čímž se prodlužuje lead time?
Řešením je inteligentní smart systém založený na technologii RTLS UWB, který v reálném čase monitoruje stav jakéhokoli materiálu, výrobní objednávky nebo samotné palety. Systém automaticky a nepřetržitě sleduje polohu monitorovaného předmětu a řídí další parametry potřebné pro splnění požadavků nezbytných ke zkompletování daného úkolu. Na začátku procesu jsou definovány monitorované objekty (paleta, objednávka, materiál) a následně je určena metoda (skenování QR, čárový kód, NFC, ruční zápis), která přiřadí unikátní lokalizační štítek konkrétním fyzickým prvkům. V systému se tak vzniká jedinečná vazba, kterou je zajištěna úplná kontrola nad kompletním materiálovým tokem online. Systém umožňuje kontrolu nad sledovaným zařízením a po propojení s výrobně-informačním systémem umožňuje i hlubší operace s daty.
Asseco_ceit_Material_tracking_04
Asseco_ceit_Material_tracking_02

Mezi klíčové vlastnosti řešení patří funkce implementované v prostředí digitálního dvojčete:

 • monitorování sledovaných objektů v reálném čase,
 • vyhledávání monitorovaných zařízení ve 2D/3D rozvržení,
 • zobrazení všech aktivních zařízení v rozvržení,
 • filtrace zařízení ve vyhledávacím poli podle předem definovaných parametrů (název, číslo, objekt apod.),
 • přidávání, odebrání, či přesouvání zařízení.
Mobilní aplikace slouží k párování lokalizačních štítků pomocí různých technologií snímání. Aplikace umožňuje pracovat také přímo s materiálem, respektive s vytvořenou virtuální vazbou mezi štítkem a daným objektem. Uživatel tak může například přímo na ručním skeneru s obrazovkou zadávat příkazy k manipulaci (přesun, vymazání, nové párování) objektů či samotných materiálů, aniž by byl nutný přístup k PC. Aplikace je modulární a funguje na vybraných verzích operačních systémů OS Apple a Android.
Asseco_ceit_app_rtls_2

Další pokročilé funkce aplikace pro vyhledávání výrobních objednávek zahrnují:

 • sledování lead time objednávky od začátku procesu spárování až po jeho fyzické nebo virtuální odebrání,
 • online upozornění, když je sledovaný objekt v určitých zónách déle, než je doba stanovená uživatelem,
 • upozornění na nízký stav nabití baterie lokalizačního štítku před novým párováním,
 • propojení s řídícím systémem třetích stran, který umožní přístup k číslům objednávek a jejich spárování s lokalizačním štítkem bez nutnosti ručního zadávání čísla,
 • trasy sledovaných objektů,
 • podporu virtuálních zón – každá zóna může mít vlastní předem definované vlastnosti, jako je maximální čas, počet zařízení v zóně apod.,
 • kontrolu přítomnosti lokalizačních štítků v určitých zónách, například při ručním odebírání lokalizačních štítků,
 • plně automatizované e-mailové reporty a upozornění
 • autentifikaci a autorizaci přístupů do aplikace.
Asseco_ceit_Material_tracking_03
Řešení je plně modulární a rozšiřitelné, čímž lze RTLS systémem pokrýt jen ty plochy, kde je třeba daný objekt sledovat, jako jsou například sklady, pracovní stanice či sklady rozpracované výroby. Lokalizační štítky být implementovány i pevně na palety nebo jiné přepravní objekty, a zároveň lze před zahájením procesu štítky fyzicky umístit na daný objekt ručně a na konci procesu je opět odebrat.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.