Ceit ERgonomics Analysis Application

Potřebujete zhodnotit, zda jsou vaše pracoviště z hlediska ergonomie riziková? Rychlou analýzu lze provést jednoduše a přesně s využitím naší vlastní mobilní aplikace CERAA a CERAA Glove.

Nadměrná fyzická zátěž pracovníků v podnicích a s tím spojené vznikající nemoci z povolání a představují pro firmu nemalé finanční náklady. Rovněž zvyšují fluktuaci pracovníků, úrazovost, pracovní neschopnost, či náklady na kompenzaci vyšší kategorie rizikové práce. Správnou identifikací rizikových faktorů a účinnými nápravnými opatřeními dokáže společnost ušetřit náklady spojené se mzdovou kompenzací za ztížený výkon práce, která představuje nejméně 20% minimální mzdy za hodinu pro každého pracovníka.

Ceit ERgonomics Analysis Application

Aplikace CERAA je určena pro průmyslové společnosti, pracovní zdravotní služby i pro univerzity, které hledají efektivní a moderní způsob hodnocení ergonomie uplatňující evropské technické normy ale rovněž legislativní předpisy.

Zhodnocení fyzické zátěže aplikací CERAA na pracovištích můžete realizovat samostatně po absolvování školení s naším lektorem, které je odborně zaštítěno Slovenskou ergonomickou spoločností (Slovenskou ergonomickou společností), kde účastníci získají osvědčení o absolvování školení.

Moderní aplikace CERAA pro hodnocení využívá tablet a rozšířenou realitu pro lepší vjem uživatele během hodnocení přímo na reálných pracovištích.

Aplikace CERAA

 • Plnohodnotné hodnocení pracovních poloh
 • Hodnocení prostorových požadavků na pracoviště
 • Posouzení zorného prostoru
 • Komplexní zhodnocení administrativních pracovišť
 • Hodnocení ruční manipulace s břemeny
 • Postavena na legislativě a technických normách
 • Dostupná v SK, EN, PL a CZ jazyce
 • Postavena na platformě rozšířené reality
Ceit ERgonomics Analysis Application
Ceit ERgonomics Analysis Application

CERAA Glove

 • 8 měřících senzorů
 • Bezdrátový přenos pomocí Bluetooth
 • Výdrž plně nabité baterie: 6 hodin
 • Několik dostupných velikostí
 • Měření a vyhodnocování akčních sil ruky v definovaných úchopech
 • Synchronizovaný videozáznam s naměřenými silami
 • Eliminace faktoru způsobujícího syndrom karpálního tunelu
 • Užitný vzor

Zákazník získá doživotní licenci na aplikaci do tabletu, kterou lze vyskládat libovolně ze čtyř dostupných modulů.

 • modul 1: Hodnotenie pracovných polôh a rozmerových požiadaviek
 • modul 2: Hodnotenie administratívnych pracovísk
 • modul 3: Hodnotenie ručnej manipulácie
 • modul 4: CERAA Glove – meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky
Ceit ERgonomics Analysis Application
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.