3D měření a digitalizace objektů a budov

3D skenování představuje technologii reverzního inženýrství a je v současnosti nejpoužívanější formou zpracování reálného trojrozměrného objektu do počítače pro jeho další zpracování.

Prostřednictvím 3D skenovacích zařízení transformujeme reálné objekty do digitální podoby, přičemž k jejich transformaci a zaměření využíváme 3D skenery. 3D sken je digitální verze snímaných objektů ve stávajícím prostředí. To znamená, že prostřednictvím 3D skenování a následného zpracování dat do grafického prostředí objektivizujeme například reálné uspořádání objektů v průmyslových podnicích, digitalizujeme současný stav stavebních objektů, kulturních a historických památek a podobně.

V Asseco CEIT máme dlouholeté zkušenosti s technikou nejvýznamnějších dodavatelů 3D skenerů jako jsou FARO a LEICA, přičemž v současnosti využíváme moderní skenování zařízení LEICA RTC 360.

Pro úspěšnou integraci jednotlivých kroků Průmysl 4.0 tato iniciativa podporuje rozvoj technologií 3D laserového skenování. Je proto nezbytné pracovat s 3D digitální dokumentací ať už v prostředí CAD, grafických řešení a jiných. V Asseco CEIT se právě proto snažíme kromě kvalitních technických prostředků i implementovat nové postupy zpracování získaných dat a jejich následný proces 3D digitalizace pro konkrétní aplikace.

Digitální podnik, nebo digitální dvojče průmyslového podniku, reprezentuje virtuální obraz reálné výroby a ve fázi návrhu technické změny může výraznou měrou ovlivnit náklady na realizaci projektu. I proto jsou digitalizační technologie využívány v oblastech, jako jsou např.:

 • průmyslový podnik,
 • automobilový průmysl,
 • stavební průmysl,
 • soudní inženýrství,
 • kulturní dědictví,
 • kriminalistika,
 • hutní průmysl,
 • elektrotechnický průmysl,
 • biomedicína.
3D měření a digitalizace objektů a budov

V rámci naší společnosti jsou data z 3D laserového skenování a následné výstupy z procesu 3D digitalizace využívány pro aplikace jako jsou:

 • zpracování CAD modelů pro účely koncepčního a detailního projektování,
 • tvorba 2D a 3D dispozice pro účely realizace komerčních projektů,
 • příprava a import 3D dat pro softwarové řešení CEIT Table by Asseco,
 • příprava 3D dat pro realizaci softwarových aplikací virtuálních tréninků,
 • zpracování 3D podkladů pro softwarová řešení DIGITAL TWIN,
 • 3D simulace a modelování výrobních a logistických procesů,
 • grafické vizualizace realizovaných projektů.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.