Simulace procesů

Dynamická počítačová simulace před samotnou realizací ověří, jak bude systém výrobních a logistických procesů fungovat po jeho zavedení nebo při realizování změn jakými jsou rozšíření výrobního portfolia, či změna objemu výroby. Je rovněž důležitá při automatizaci procesů, pokud hledáte těsná místa v procesech a chcete je optimalizovat, nebo potřebujete simulovat výrobní závod na zelené louce.

Simulace procesů

Kromě výrobního výkonu systému zjistí simulace vytížení zařízení a operátorů, průběžnou dobu výroby, maximální a průměrné zásoby v jednotlivých skladech či vliv zmetků na požadovanou produkci. Díky simulaci je rovněž možné ověřit chování systému v extrémních situacích, jako např. dlouhodobý výpadek stroje, které lze testovat v „bezpečném světě počítačového modelu“. Simulace není jen doménou velkých výrobních podniků. Uplatnění nachází stejně v malé výrobní dílně, jako ve velkém závodě. Její využití vnáší jistotu do inovačních rozhodnutí.

Prostřednictvím dynamické simulace dokážeme verifikovat výsledek změn ve výrobních, logistických, skladových či řídicích procesech před samotnou implementací do reálného systému. V digitálním prostředí experimentujeme s vaším interně nasazeným systémem či procesy (např. vliv následnosti procesů, objednávek, náhodného výskytu poruch zařízení, jejich přetypování, vliv logistiky na výrobní výkon, apod.) a optimalizujeme je. Zákazník tím předchází potenciálním vysokým finančním a kapacitním ztrátám vyplývajících z dodatečných úprav reálného systému a získává tak jistotu při rozhodování ve fázi plánování.

Dynamická simulace pomáhá rychle testovat efekty rozhodnutí na simulačním modelu, zvýšit jejich kvalitu a snížit riziko volby nesprávných rozhodnutí, a to formou:

 • dynamické simulace jako služby (ověření projekčních návrhů, podpora při implementaci automatizace, simulace interní a externí logistiky, výrobních a skladových procesů, simulace jako plánovací nástroj),
 • parametrických simulačních modelů výrobních a logistických procesů (používaných zákazníkem k častějšímu testování a plánování),
 • školení v oblasti využívání softwaru Plant Simulation,
 • plánování a rozvrhování výroby na základě dynamického ověření.

Dynamickou simulaci používáme při:

 • kapacitním plánovaní,
 • kapacitním vytěžování systémů a zařízení,
 • rozvrhování a plánovaní výroby,
 • dynamické vizualizaci skladových zásob,
 • dynamickém sledování průběžné doby výroby,
 • testování různých variant řešení,
 • analýze a optimalizaci procesů,
 • sledování ekonomického dopadu změn v procesech.

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti simulace využilo mnoho silných globálních značek

Simulace procesů
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.