VR / AR tréninky

I oblast vzdělávání zaměstnanců využívá nové informační a komunikační technologie k nabytí potřebných znalostí a dovedností. Digitální technologie slouží jako nástroj vzdělávacího procesu, přičemž mohou být použity ať už ve formě digitálních školících materiálů nebo virtuálních simulátorů reálného prostředí s plnými možnostmi interakce s takovým prostředím. Umožňují provázet školeného zaměstnance v procesu získávání znalostí ve velmi specifických oblastech. Digitální technologie se využívají ke zlepšení procesu získávání dovedností, zejména pokud jde o myšlení a chování zaměstnanců v krizových situacích.

VR / AR tréninky
VR / AR tréninky

Současné aplikace virtuální reality ve vzdělávacím procesu poskytují velmi zajímavý obraz při realizaci školení, přičemž virtuální trénink znamená školení prováděné ve virtuálním nebo simulovaném prostředí. Školitel a student se dokonce nemusí nacházet ve stejné místnosti. Virtuální tréninky v rámci našeho prostředí jsou navrženy tak, aby doplňovaly tradiční školení a učební zkušenosti. Virtuální trénink se blíží realitě díky 3D grafice, jejíž snahou je vytvořit co nejvěrnější zobrazení reálných objektů v prostoru, manipulaci s nimi a pohyb v trojrozměrném prostředí a to vše v reálném čase.

Základní komponenty pro naše tréninky ve virtuální realitě představují kombinaci vybrané hardwarové konfigurace a zákaznicky orientovaného softwarového řešení jako jsou například:

 • zobrazovací platforma s výkonnou počítačovou stanicí,
 • brýle pro virtuální realitu,
 • ovladače pro interakci s virtuálním prostředím a virtuálními objekty obsažených v takovém prostředí,
 • softwarové řešení navržené na míru pro každého zákazníka a pro konkrétní školení jednotlivých procesních úkonů,
 • pokročilý 3D design a grafické zobrazení, které se snaží o co nejvěrnější zobrazení simulovaného reálného prostředí,
 • softwarovou část pro ovládání jednotlivých tréninků a školitele využívajícího tradiční formu školení.
VR / AR tréninky
VR / AR tréninky

Mezi základní aplikační oblasti virtuálních tréninků naší společnosti u našich zákazníků patří:

 • procesy údržbářských a servisních zásahů,
 • montážní činnosti na vyráběné produkci,
 • dodržování BOZP při provádění pracovních úkonů,
 • simulace činností výrobních procesů,
 • simulace činností při zabezpečení logistických, skladových a obslužných procesech.

Vzdělávání podporované inovativními technologiemi se ve skutečnosti stalo jednou z klíčových témat v diskusích o zefektivnění celého vzdělávacího procesu, protože kvalitní a moderní vzdělávání může být klíčovou pákou udržitelného rozvoje průmyslových podniků.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.