Odstraňovanie akustických nedostatkov výrobných zariadení

V rámci vstupných požiadaviek zákazníka a legislatívy je nezanedbateľná súčasť aj emitovaná hlučnosť zariadenia. Pre obsluhu výrobného zariadenia je akýkoľvek hluk nežiadúci a obťažujúci, ktorý ruší sústredenie a psychickú pohodu.

Pri  prekročení určitých hodnôt expozície , môže to mať vplyv na zdravie pracovníka a finančný dopad na prevádzkovateľa zariadenia a to z dôvodu vzniku rizikového pracoviska.

Hluk je výrobcami podceňovaný fyzikálny faktor prostredia a mnohokrát sa oň zaujíma až vtedy, keď je problém pri odovzdávaní zariadení zákazníkom, alebo pri technickej kontrole  technickou inšpekciou. Pokiaľ je možnosť ako  sa vyhnúť vzniku nadmernej hlučnosti už pri návrhu a zhotovení výrobného zariadenia je lepšia voľba, ako potom skúšať znižovať hlučnosť zariadenia už vo výrobných priestoroch zákazníka a týmto spôsobom predlžovať termín odovzdávania projektu.

 

Obsah workshopu:

 1. Spôsob vyhodnocovania rôznych akustických parametrov zariadenia.
 2. Znižovanie dopadu dominantných zdrojov hluku na akustický výkon.
 3. Využitie koeficientu absorpcie a nepriezvučnosti konštrukcie.
 4. Stratégia na minimalizáciu hlučnosti spôsobenú konštrukčným návrhom
 5. Praktická ukážka eliminácie rôznych zdrojov hluku výrobných zariadení.

Kedy: Jún 13, 2024, 10:00 – 10:45

Kde: Online

Registrácia je potrebná!

Register

  Oboznámenie so spracovaním OÚ

  Oboznámenie so spracovaním OÚ

  Stay with us in the world of innovation.