Optimalizácia pracovného prostredia: Analýza hluku a jej výhody

Prvý tohtoročný webinár bude venovaný kľúčovému aspektu moderného priemyslu – znižovaniu hluku vo výrobe. Hluk v pracovnom prostredí môže mať významný vplyv na zdravie zamestnancov a efektivitu výrobných procesov. Webinár vám poskytne prehľad o najnovších technologických inováciách, overených postupoch a stratégiách, ktoré môžu vášmu podniku pomôcť vytvoriť zdravšie pracovné prostredie s nižšou hlučnosťou.

 

Na webinári sa dozviete viac o:

 • Vplyve zvýšenej hlučnosti na zdravie a pracovné prostredie

Zistite, aký negatívny vplyv môže mať zvýšená hlučnosť na zamestnancov a efektívnosť výrobného procesu.

 • Identifikácii a odstraňovaní dominantných zdrojov hluku

Naučte sa, ako identifikovať a eliminovať hlavné zdroje hluku a riadiť smer jeho šírenia.

 • Efektívnej stratégii znižovania hluku

Vyhnite sa unáhleným, nákladným a nefunkčným pokusom pri znižovaní hlučnosti na pracoviskách.

 • Zariadeniach na analýzu a znižovanie hluku

Spoznajte rôzne zariadenia, ktoré môžete využiť pri analýze a znižovaní hluku vo výrobe.

Prínosy riešenia hlučnosti na pracovisku:

 • Zníženie pracovných úrazov a chorobnosti o 7,5%
 • Zníženie  priamych a nepriamych nákladov za kompenzácie pri sťaženom výkone práce.
Analýza hluku na pracoviskách. Prečo ju potrebujeme a aké sú jej prínosy?

Kedy: 13. február 2024, 10:00 – 10:30 hod.

Kde: Online

Vstup: Bezplatný, potrebná registrácia

Komu je workshop určený? Manažérom výroby, manažérom logistiky, technickým riaditeľom, priemyselným inžinierom, riadiacim pracovníkom v oblasti výroby, montáže a logistiky

Registrujte sa

  Oboznámenie so spracovaním OÚ

  Oboznámenie so spracovaním OÚ

  Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov