Certifikované školenie

Certifikované školenie: Ergonómia v administratíve a psychická záťaž na pracovisku

Ergonómia v administratíve predstavuje aplikáciu ergonomických princípov pre dizajn a usporiadanie kancelárskeho prostredia, pracovných staníc a administratívnych procesov s cieľom zvýšiť pohodu, produktivitu a efektivitu zamestnancov.

Riešenie psychickej  záťaže zahŕňa navrhovanie pracovných miest, pracovných priestorov a organizačných procesov na zlepšenie psychickej pohody, zníženie stresu a zlepšenie celkového kognitívneho výkonu. Školenie ergonómie zároveň poskytuje prípadové štúdie na základe realizovaných projektov na ktorých si účastníci školenia otestujú získané poznatky a vedomosti riešením analýzy rizík, vyplývajúcich zo psychickej záťaže a zásad ergonómie v administratívnych pracoviskách.

Ergonómia ako nástroj na zvýšenie produktivity

Prínos školenia:

Implementácia ergonómie do administratívneho prostredia nielen zlepšuje zdravie a spokojnosť zamestnancov, ale tiež znižuje absenciu a zvyšuje produktivitu. Účasť na jedno-dňovom školení Vám ponúkne pohľad do základných zásad ergonómie  v administratíve, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pre uchovanie zdravia Vašich zamestnancov.

Absolvent školenia bude schopný optimálne nastaviť procesy pre oblasti ako je riadenie pracovného zaťaženia, pracovné prostredie, dizajn práce, prestávky, podpora zamestnancov, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a cieľom zníženia psychickej záťaže zamestnancov. Školenie bude vedené odborníkmi s dlhoročnou praxou z oblasti ergonómie, ktorí majú skúsenosti z realizácie ergonomických analýz a školením odborníkov z rôznych oblastí. Absolventi školenia získajú certifikát o absolvovaní školenia priemyselnej ergonómie s pečiatkou Slovenskej ergonomickej spoločnosti, ktorá je odborným garantom školenia.

Kto by nemal chýbať:

Školenie ergonómie v administratíve je určené pre manažérov oddelení, priemyselných inžinierov, pracovníkov HR oddelenia a všetkých, ktorí sa podieľajú na návrhoch zlepšovania procesov v podniku, ale aj pre všetkých, ktorých téma školenia zaujíma a chcú sa dozvedieť viac z tejto oblasti.

Obsah školenia:

 1. Ergonómia v administratívnych pracoviskách (pracovné polohy, dlhodobý stoj, dlhodobý sed)
 2. Dizajn pracovného miesta (pracovná stolička, stôl, monitor, osvetlenie, hluk)
 3. Pracovné prostredie a jeho organizácia z pohľadu zásad ergonómie
 4. Ergonómia pracovísk so zobrazovacou jednotkou
 5. Mentálna a senzorická záťaž
 6. Psychická záťaž a riziko pre ohrozenie zdravia zamestnancov
 7. Monotónia, únava, syndróm vyhorenia
 8. Režim práce a odpočinku
 9. Platná legislatíva a technické normy využívané v ergonómií administratívnych pracovísk
 10. Prípadová štúdia (projektovanie pracoviska na modelovom príklade – identifikácia rizík, zhodnotenie, návrhy nápravných opatrení s odôvodnením)
 11. Softvérová podpora v ergonómii CERAA pre hodnotenie záťaže v administratíve – analýza zorného, manipulačného priestoru a špeciálne analýzy pre vyhodnotenie psychickej záťaže.

Termíny certifikovaného školenia:

 • 31. 7. 2024
 • 18. 9. 2024
 • 23. 10. 2024
 • 11. 12. 2024

Čas: od 8.00 – 16.00 hod.

Kde: Asseco CEIT, Univerzitná 8661/6A, 01008, Žilina

Vstup: 299€ bez DPH/účastník, potrebná registrácia

Školenie môžeme realizovať aj priamo vo vašom podniku. Kontaktujte nás.

Komu je workshop určený? Vedúcim pracovníkom, tímlídrom, pracovníkom v oblasti BOZP, technickej prípravy výroby, ergonómom a všetkým, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní výrobných procesov v podniku.

Registrácia

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ

Školiteľ

 Eva Piñeiro González

Eva Piñeiro González