Analýza a optimalizácia hlučnosti produktov

Vykonávame deklaračné a technické merania zariadení a produktov ako aj identifikáciu zdroja jednotlivých zložiek zvuku pomocou akustickej holografie a následné priradenie podielu na celkovej hlučnosti zariadenia. Rovnako zhodnotíme psychoakustické ako aj vibračné vlastnosti zariadenia. Na základe meraní a analýz navrhneme vhodné opatrenia tak, aby celková deklarované hlučnosť bola optimálna pre dlhodobé používanie.

Menší hluk a vibrácie produktu znamenajú výhodu v konkurenčnom prostredí.

 • Dokážeme identifikovať zdroj jednotlivých zložiek hluku.
 • Navrhujeme zlepšenie vibro-akustických parametrov bez nepriaznivého dopadu na funkčnosť a cenu.
 • Optimalizácia hluku a vibrácií posúva produkt pred konkurenciu.

Sme odborníci v oblastiach:

 • Meranie akustického tlaku a výkonu (EN ISO 3744, EN60704-1, IEC 60704-2-4)
 • Psychoakustika – meranie kvality zvuku a vnímanie človekom
 • Identifikácia zdrojov jednotlivých zložiek hluku
 • Meranie akustických vlastností materiálov
 • Meranie vibrácií kontaktnou a bezkontaktnou metódou
 • Optimalizácia akustických vlastností
 • Simulácia dopadu navrhovaných zmien na produkt
 • Verifikácia produktov v rôznych prevádzkových stavoch
 • Návrh implementácie zmien
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov