e-Kanban

Kanban systém je v priemyselných podnikoch dobre známou a osvedčenou metódou na jednoduchšie riadenie a zásobovanie výrobného toku materiálu. Ako zmeniť tradičný proces na moderný, efektívnejší a spoľahlivejší? Prostredníctvom elektronického Kanbanu.

E-Kanban nahrádza tradičné papierové karty a vďaka RTLS umožňuje širokú škálovateľnosť nástrojov: sledovanie monitorovaných objektov, prehľad o ich stave a nastavovanie upozornení.

Technická štruktúra systému spája viacero funkčných blokov, ktoré spolu monitorujú priemyselné objekty v súlade so štandardom Industry 4.0. Výhodou je aj možnosť prepojenia s existujúcim podnikovým ERP/MES systémom.

Výhody e-Kanban vs Kanban

  • Zníženie skladových zásob a lead time až o 25 %
  • Redukcia ľudskej pracovnej sily
  • Lepší prehľad a plná kontrola nad výrobných procesom v reálnom čase
  • Umožňujú rýchlejšie rozhodnutia, lepšie plánovanie a nepretržitú optimalizáciu procesov
  • Zvýšená kvalita produktov
e-Kanban
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Zostaňte s nami vo svete inovácií.

    ?