e-Kanban

Kanban systém je v priemyselných podnikoch dobre známou a osvedčenou metódou na jednoduchšie riadenie a zásobovanie výrobného toku materiálu. Ako zmeniť tradičný proces na moderný, efektívnejší a spoľahlivejší? Prostredníctvom elektronického Kanbanu.

E-Kanban nahrádza tradičné papierové karty a vďaka RTLS umožňuje širokú škálovateľnosť nástrojov: sledovanie monitorovaných objektov, prehľad o ich stave a nastavovanie upozornení.

Technická štruktúra systému spája viacero funkčných blokov, ktoré spolu monitorujú priemyselné objekty v súlade so štandardom Industry 4.0. Výhodou je aj možnosť prepojenia s existujúcim podnikovým ERP/MES systémom.

Výhody e-Kanban vs Kanban

 • Zníženie skladových zásob a lead time až o 25 %
 • Redukcia ľudskej pracovnej sily
 • Lepší prehľad a plná kontrola nad výrobných procesom v reálnom čase
 • Umožňujú rýchlejšie rozhodnutia, lepšie plánovanie a nepretržitú optimalizáciu procesov
 • Zvýšená kvalita produktov
e-Kanban

Vyhľadávanie výrobných objednávok

Asseco_ceit_Material_tracking_01
Monitorovanie zariadení pomocou RTLS UWB technológie sa využíva aj na sledovanie pohybu materiálu vo výrobnej hale. Mať nastavené materiálové toky a dodržiavať priebežnú dobu (lead time) objednávok je nevyhnutnosťou pre úspešné dodržanie výrobného plánu v každom výrobnom podniku. Aká je v skutočnosti realita? Hľadáte pridlho materiál alebo časť výrobnej objednávky, ktoré chýbajú na skompletizovanie zákazky? Stáva sa, že v rámci WIP je zabudnutý materiál alebo objednávka, čím sa predlžuje lead time?
Riešením je inteligentný smart systém založený na RTLS UWB technológii, ktorý v reálnom čase monitoruje stav akéhokoľvek materiálu, výrobnej objednávky alebo samotnej palety. Systém automaticky a nepretržite sleduje polohu monitorovaného predmetu a riadi ďalšie parametre potrebné pre naplnenie požiadaviek nevyhnutných na skompletizovanie danej úlohy. Na začiatku procesu sú zadefinované monitorované objekty (paleta, objednávka, materiál) a následne je určená metóda (skenovanie QR, barcode, NFC, ručný zápis), ktorá priradí unikátny lokalizačný tag konkrétnym fyzickým prvkom. V systéme sa tak vytvorí jedinečné spojenie, ktorým je zabezpečená úplná kontrola nad kompletným materiálovým tokom online. Systém umožňuje kontrolu nad sledovaným zariadením a po prepojení s výrobno-informačným systémom umožňuje aj hlbšie operácie s dátami.
Asseco_ceit_Material_tracking_04
Asseco_ceit_Material_tracking_02

Medzi základné vlastnosti riešenia patria funkcionality implementované v prostredí digitálneho dvojčaťa:

 • monitorovanie sledovaných objektov v reálnom čase,
 • vyhľadávanie monitorovaných zariadení v 2D/3D layoute,
 • zobrazenie všetkých aktívnych zariadení v layoute,
 • filtrácia zariadení vo vyhľadávacom poli podľa predefinovaných parametrov (názov, číslo, objekt a pod.),
 • pridávanie, odobratie, či presúvanie zariadení.
Mobilná aplikácia slúži na párovanie lokalizačných tagov pomocou rôznych technológií snímania. Aplikácia umožňuje pracovať aj priamo s materiálom, respektíve s vytvoreným virtuálnym spojením medzi tagom a daným objektom. Užívateľ tak môže napríklad priamo na ručnom skeneri s obrazovkou zadávať príkazy na manipuláciu (presun, vymazanie, nové párovanie) objektov či samotných materiálov bez potrebného prístupu na PC stanicu. Aplikácia je modulárna a beží na vybraných verziách operačných systémoch OS Apple a Android.
Asseco_ceit_app_rtls_2

Ďalšie pokročilé funkcionality aplikácie na vyhľadávanie výrobných objednávok zahŕňajú:

 • sledovanie lead time objednávky od začiatku procesu spárovania až po jeho fyzické alebo virtuálne odobratie,
 • online notifikácie či je sledovaný objekt v určitých zónach dlhšie ako je stanovený čas používateľom,
 • upozornenie na nízky stav batérie lokalizačného tagu pred novým párovaním,
 • prepojenie s riadiacim systémom tretích strán, ktorý umožní prístup ku číslam objednávok a ich spárovanie s lokalizačným tagom bez nutnosti manuálneho zadávania čísla,
 • trasy sledovaných objektov,
 • podporu virtuálnych zón – každá zóna môže mať vlastné predefinované vlastnosti ako je maximálny čas, počet zariadení v zóne a pod.,
 • kontrolu prítomnosti lokalizačných tagov v určitých zonach, napríklad pri manuálnom odoberaní lokalizačných tagov,
 • plne automatizované emailové reporty a notifikácie,
 • autentifikáciu a autorizáciu prístupov do aplikácie.
Asseco_ceit_Material_tracking_03
Riešene je plne modulárne a škálovateľné, čím je možné RTLS systémom pokryť len tie plochy, kde je potrebné daný objekt sledovať, ako sú napríklad sklady, pracovné stanice či sklady rozpracovanej výroby. Lokalizačné tagy môžu byť implementované aj fixne na palety alebo iné prepravné objekty, a zároveň je možné pred začatím procesu tagy fyzicky umiestniť na daný objekt manuálne a na konci procesu ich znova odobrať.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov