CEIT Table

Potrebujete realizovať kapacitné preverenie objemu či plôch svojej výroby alebo skladu, či efektívne plánovať alebo vybalansovať svoj výrobný proces? Chcete vedieť aký efektívny je Váš logistický systém a koľko v skutočnosti potrebujete logistických prostriedkov? Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších z oblasti projektovania a plánovania pracovísk získate s využitím nášho systému.

CEIT TABLE
CEIT TABLE

Komplexné a efektívne plánovanie výrobných a logistických procesov je možné s využitím nášho interaktívneho nástroja Asseco CEIT Table, ktorý umožňuje jednoducho pomocou 3D ale aj 2D modelov projektovať logistický či výrobný koncept a prostredníctvom dostupných analýz vybrať najlepší variant.

Uplatnenie nachádza pri:

  • Tvorbe optimálnej dispozície v súlade s efektívnou logistikou
  • Plánovaní dielov
  • Plánovaní kapacít a operácií výrobných, logistických a skladovacích procesov na jednom mieste
  • Balansovaní pracovísk a normovaní operácií
  • Plánovaní logistických tokov a kapacitnom plánovaní manipulačných zariadení
  • Projektovaní a kapacitnom dimenzovaní supermarketov a skladov
  • Ergonomickom návrhu a hodnotení pracovísk
  • Prehliadkach vo virtuálnom prostredí
CEIT Table
CEIT Table

Asseco CEIT Table je implementovaný v priemyselných podnikoch na Slovensku ale aj v zahraničí, kde prináša nemalé časové ale aj finančné úspory. Zvyšuje efektívnosť procesu projektovania a plánovania priemerne až o 30 %, pomáha skrátiť celkový čas workshopov o 25 %, či po ale aj počas realizácie projektov znižuje celkové prevádzkové nákladov firmy až o 30 %.

Jeho jednou z hlavných výhod je dostupná funkcionalita, s ktorou je možné vidieť budúci plán výroby či skladu v prostredí virtuálnej reality ešte pred jeho nasedením do reálnych podmienok podniku a identifikovať tak možné kolízne stavy. Import a export dát z Asseco CEIT Table je kompatibilný s inými softvérmi ako Autocad, Microstation, MS Excel, čo umožňuje ich prepájanie.

30 %

30 % zvýšená efektívnosť projektovania a plánovanie

30 %

Znížené celkové prevádzkové náklady firmy až o 30 %

25 %

Skrátený čas workshopov o 25 %

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Zostaňte s nami vo svete inovácií.

    ?