CEIT Table by Asseco

Potrebujete realizovať kapacitné preverenie objemu či plôch svojej výroby alebo skladu, či efektívne plánovať alebo vybalansovať svoj výrobný proces? Chcete vedieť aký efektívny je Váš logistický systém a koľko v skutočnosti potrebujete logistických prostriedkov? Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších z oblasti projektovania a plánovania pracovísk získate s využitím nášho systému.

CEIT TABLE
CEIT TABLE

Komplexné a efektívne plánovanie výrobných a logistických procesov je možné s využitím nášho interaktívneho nástroja Asseco CEIT Table, ktorý umožňuje jednoducho pomocou 3D ale aj 2D modelov projektovať logistický či výrobný koncept a prostredníctvom dostupných analýz vybrať najlepší variant.

Uplatnenie nachádza pri:

 • Tvorbe optimálnej dispozície v súlade s efektívnou logistikou
 • Plánovaní dielov
 • Plánovaní kapacít a operácií výrobných, logistických a skladovacích procesov na jednom mieste
 • Balansovaní pracovísk a normovaní operácií
 • Plánovaní logistických tokov a kapacitnom plánovaní manipulačných zariadení
 • Projektovaní a kapacitnom dimenzovaní supermarketov a skladov
 • Ergonomickom návrhu a hodnotení pracovísk
 • Prehliadkach vo virtuálnom prostredí
Zber a analýza dát
Zber a analýza dát

Asseco CEIT Table je implementovaný v priemyselných podnikoch na Slovensku ale aj v zahraničí, kde prináša nemalé časové ale aj finančné úspory. Zvyšuje efektívnosť procesu projektovania a plánovania priemerne až o 10-30 %, pomáha skrátiť celkový čas workshopov o 25 %, či po ale aj počas realizácie projektov znižuje celkové prevádzkové nákladov firmy až o 30 %.

Jeho jednou z hlavných výhod je dostupná funkcionalita, s ktorou je možné vidieť budúci plán výroby či skladu v prostredí virtuálnej reality ešte pred jeho nasedením do reálnych podmienok podniku a identifikovať tak možné kolízne stavy. Import a export dát z Asseco CEIT Table je kompatibilný inými softvérmi ako Autocad, Microstation, MS Excel, čo umožňuje ich prepájanie.

10-30

10-30 % zvýšená efektívnosť projektovania a plánovanie

30

Znížené celkové prevádzkové náklady firmy až o 30 %

25

Skrátený čas workshopov o 25 %

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!

  ?

  ?