Koncepčné projektovanie

Vychádzajúc z počtu pracovísk, potrebných technológií a technologických postupov je možné navrhnúť hrubý layout plánovanej výrobnej haly. S vlastným systémom na podporu projektovania výrobných a logistických systémov realizujeme nové projekty, návrhy výrobných dispozícií na zelenej lúke, redizajn súčasnej dispozície, optimalizáciu materiálových tokov, kapacitné preverenie či nadimenzovanie logistických prostriedkov. Hlavne pri veľkorozmerných výrobných a transportných zariadeniach je dôležité preverenie layoutu, aby sa predišlo možným kolíziám s pevnými stavebnými prvkami, inštaláciami či inými strojmi a zariadeniami. Zameriavame sa na vytváranie rozličných variantov (syntéza) a ich vyhodnocovanie (analýza) s ohľadom na stanovené ciele.

Koncepčné projektovanie
Koncepčné projektovanie

Po vyriešení koncepčných otázok prichádza na rad projektovanie pracovísk, pracovníkov, materiálových a informačných tokov či servisných činností. Digitálne nástroje umožňujú realizáciu kvalitných riešení vo virtuálnom prostredí, bez zbytočného obmedzovania existujúceho výrobného procesu. Detailne sa preveruje dodržanie platných predpisov a noriem, optimalizujú sa materiálové toky, komplexne sa analyzuje pracovisko a pracovné činnosti z pohľadu časovo-pohybových štúdií a dodržania zásad ergonómie (manipulačný a zorný priestor, pracovné polohy, manipulácia s bremenom, cyklicky opakované činnosti, zaťaženie jednotlivých častí tela a pod.).

Pri modernom projektovaní výrobných systémov je možné urobiť toľko chýb, koľko chceme, a predsa sa všetky vyplatia. Pretože v konečnom dôsledku zabránia omylom pri realizácii v reálnom prostredí.

Výhody

 • Skrátenie času projektovania v 3D prostredí (návrh riešenia dispozície výrobného systému na jednom pracovnom stretnutí)
 • Podpora projektovania nových výrobných systémov na zelenej lúke – možnosť vizualizácie usporiadania výrobných dispozícií v reálnom priestore
 • Redukcia nákladov na dokumentáciu, analýzu, presnosť spracovania a uchovávanie informácií o objektoch
 • Zvýšenie kvality projektovania (projekčný tím vníma namodelované 3D prostredie vo virtuálnom prostredí ako reálne)
 • Zvýšenie spoľahlivosti projektovania
 • Tvorba 3D modelov výrobných systémov
 • Virtuálny pohyb okolo výrobných zariadení a pracovísk
 • Identifikácia a odhaľovanie úzkych miest a kolíznych stavov
 • Zvýšenie kvality posúdením P-FMEA vizualizáciou procesov vo virtuálnom prostredí
 • Posúdenie návrhov z pohľadu ergonómie a BOZP
 • Jednoduché a presné monitorovanie a riadenie pohybu objektov vo výrobnom a logistickom systéme (materiál, manipulačné jednotky, pracovníci)
 • Podpora rozvoja vedomostí o 3D skenovaní, digitalizácii, modelovaní a simulácii s podporou prostriedkov virtuálnej a rozšírenej reality a prostredníctvom sprístupnenia rozsiahlych databáz digitálnych modelov objektov.
Koncepčné projektovanie
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov