VR / AR tréningy

Aj oblasť vzdelávania zamestnancov využíva nové informačné a komunikačné technológie k nadobudnutiu potrebných znalostí a zručností. Digitálne technológie slúžia ako nástroj vzdelávacieho procesu, pričom môžu byť použité či už vo forme digitálnych školiacich materiálov, alebo virtuálnych simulátorov reálneho prostredia s plnými možnosťami interakcie s takýmto prostredím. Umožňujú sprevádzať školeného zamestnanca v procese získavania vedomostí vo veľmi špecifických oblastiach. Digitálne technológie sa využívajú na zlepšenie procesu získavania zručností, najmä pokiaľ ide o myslenie a správanie sa zamestnancov v krízových situáciách.

VR/AR tréningy
VR/AR tréningy

Súčasné aplikácie virtuálnej reality vo vzdelávacom procese poskytujú veľmi zaujímavý obraz pri realizácii školení, pričom virtuálny tréning znamená školenie vykonávané vo virtuálnom alebo simulovanom prostredí. Školiteľ a študent sa dokonca nemusia nachádzať v rovnakej miestnosti. Virtuálne tréningy v rámci nášho prostredia sú navrhnuté tak, aby dopĺňal tradičné školenia a učebné skúsenosti. Virtuálny tréning sa približuje k realite vďaka 3D grafike, ktorej snahou je vytvoriť čo najvernejšie zobrazenie reálnych objektov v priestore, manipuláciu s nimi a pohyb v trojrozmernom prostredí a to všetko v reálnom čase.

Základné komponenty pre naše tréningy vo virtuálnej realite predstavujú kombináciu vybranej hardvérovej konfigurácie a zákaznícky orientovaného softvérového riešenia ako sú napríklad:

 • zobrazovacia platforma s výkonnou počítačovou stanicou,
 • okuliare pre virtuálnu realitu,
 • ovládače pre interakciu s virtuálnym prostredím a virtuálnymi objektami obsiahnutých v takomto prostredí,
 • softvérové riešenie navrhnuté na mieru pre každého zákazníka a pre konkrétne školenie jednotlivých procesných úkonov,
 • pokročilý 3D dizajn a grafické zobrazenie, ktoré sa snaží o čo najvernejšie zobrazenie simulovaného reálneho prostredia.
 • softvérová časť pre ovládanie jednotlivých tréningov a školiteľa využívajúceho tradičnú formu školenia.
VR/AR tréningy
VR/AR tréningy

Medzi základné aplikačné oblasti virtuálnych tréningov našej spoločnosti u našich zákazníkov patria:

 • procesy údržbárskych a servisných zásahov,
 • montážne činnosti na vyrábanej produkcii,
 • dodržiavanie BOZP pri realizácii pracovných úkonov,
 • simulácia činností výrobných procesov,
 • simulácia činností pri zabezpečení logistických, skladových a obslužných procesov.

Vzdelávanie podporované inovatívnymi technológiami sa v skutočnosti stalo jednou z kľúčových tém v diskusiách o zefektívnení celého vzdelávacieho procesu, nakoľko kvalitné a moderné vzdelávanie môže byť kľúčovou pákou trvalo udržateľného rozvoja priemyselných podnikov.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov