Certifikované školenie

Riziká z pohľadu priemyselnej ergonómie pre pracovníkov vo výrobných podnikoch

Chceli by ste mať na dosah ruky informácie o tom, aké existujú riziká z pohľadu ergonómie pre vašich pracovníkov? Pripravili sme pre vás otvorené školenie na tému ergonomických rizík pre pracovníkov vo výrobných podnikoch.

Školenie obsahuje: 

  • Hlavné témy ktoré potrebujete vedieť, aby ste zabezpečili ochranu zdravia a bezpečnosti vašich zamestnancov 
  • Posudzovanie ergonomických rizíkpomáha minimalizovať možné poškodenie zdravia zamestnancov zavineného pracovnou činnosťou, pomáha udržať konkurencieschopnosť a efektívny výkon vášho podnikania
Ergonómia ako nástroj na zvýšenie produktivity

Komu je školenie určené? 

Vedúcim pracovníkom, tímlídrom, pracovníkom útvarov BOZP, technickej prípravy výroby, ergonómom a všetkým, ktorí sa podieľajú na návrhoch zlepšovania výrobných procesov v podnikoch.

Obsah školenia:

  • Aké sú ergonomické riziká vo výrobných podnikoch  
  • V ktorých oblastiach najčastejšie vznikajú ergonomické riziká  
  • Ako im predchádzať a akým chybám sa vyvarovať 
  • Aké sú hlavné chyby v manažmente ergonomických rizík  
  • Aké sú nápravné opatrenia pre ergonomické rizika

Do školenia je zahrnutá praktická časť, kde si môžete vyskúšať analyzovať ergonomické riziká na reálnych príkladoch z výrobných pracovísk.

Na konci školenia budete mať k dispozícii všetky základné vedomosti o ergonomických rizikách vo výrobných pracoviskách a budete schopní vytvoriť nápravné opatrenia na ich odstránenie. Tešíme sa na vás.  

Termíny certifikovaného školenia:

  • 14. august 2024
  • 02. október 2024
  • 20. november 2024

Čas: od 08:00 do 16:00

Kde: Asseco CEIT, Univerzitná 8661/6A, 01008, Žilina

Vstup: 299€ bez DPH/účastník, potrebná registrácia

Školenie môžeme realizovať aj priamo vo vašom podniku. Kontaktujte nás.

Komu je workshop určený? Vedúcim pracovníkom, tímlídrom, pracovníkom v oblasti BOZP, technickej prípravy výroby, ergonómom a všetkým, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní výrobných procesov v podniku.

Registrácia

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ

Školiteľ

 Eva Piñeiro González

Eva Piñeiro González