3D skenování, digitalizace, reverzní inženýrství a metrologie

Díky výkonným technologiím a ověřené metodice pro 3D měření a 3D digitalizaci je možné přenést komplexní tvarové objekty z reálného světa do digitální podoby. Virtuální 3D modely se vyznačují vysokou přesností, což je předpokladem jejich efektivního využití v CAD systémech.

Oblasti použití:

 • Kontaktní měření: vyhodnocení rozměrů a tolerancí tvarů a polohy
 • Bezkontaktní skenování: porovnání povrchu objektů z reálného světa s 3D modelem, výkresem
 • Reverzní inženýrství: vytvoření 3D modelu z existujícího dílu bez dokumentace

Kontaktní měření:

Kontrola rozměrů podle výrobní dokumentace, měření polohy a tvaru, možnost měřit odchylky vůči 3D modelu v reálném čase. Kontaktní měření je ideální pro kusovou, malosériovou výrobu, náběhy produkce nebo jako kontrola výrobků přímo u linky během výrobního procesu.

Výhody:

 • možnost měřit přímo ve výrobě,
 • rychlé vytváření měřicích programů a reportů,
 • nižší náklady.

Bezkontaktní skenování:

Bezkontaktní skenování umožňuje odebírat velké množství měřicích bodů z povrchu. Je používáno k odhalení odchylek, které unikají při měření kontaktní metodou. Umožňuje zachytit téměř všechny deformace dílu a převést je do barevné mapy. Obzvlášť přínosné je skenování několika dílů umístěných v sestavě, kde je možné pozorovat jejich vzájemný vliv.

Bezkontaktní skenování je ideální pro skenování forem, plastových dílů nebo obráběných tvarových ploch.

Výhody:

 • možnost skenovat bez fyzického kontaktu s měřeným dílem (tenké trubky),
 • spolu s kontaktním měřením je zabezpečena vyšší přesnost měření,
 • měření realizováno přímo u zákazníka ve výrobě,
 • možnost skenovat díly, které jsou náročné na přepravu.

Reverzní inženýrství:

Proces reverzního inženýrství slouží k získání konstrukčních 3D dat z existujícího objektu, ke kterému chybí dokumentace nebo 3D model. Reverzní inženýrství dokáže přenést a popsat i tvary, které vznikly při ručním opracování. Je uplatňováno při digitalizaci prototypů a jejich převodu na sériové modely.

Využití v daných oblastech:

 • díly bez dokumentace,
 • speciální výroba prototypů,
 • poškozené díly,
 • zachycení změn v průběhu životního cyklu výrobku.

Možnosti kontaktního měření:

 • Kalibrace měřicích přípravků
 • Kontrola a nastavení robotických gripperů
 • Seřazení postupových nástrojů
 • Kontrola kvality v sériové produkci
 • Kontrola svařenců

Možnosti bezkontaktního skenování:

 • Kontrola výrobků bez použití měřicích přípravků
 • Kontrola vstřikovacích forem
 • Detekce smrštění plastových dílů při výrobě
 • Detailní kontrola kvality povrchu a pohledových ploch, skenování povrchových textur a grafiky
 • Skenování designových prvků, abstraktních tvarů, křehkých produktů

3D skenování, digitalizace, reverzní inženýrství a metrologie

Kontakujte nás

Došlo k chybě. Zkuste to prosím znovu.
Zpráva byla úspěšně odeslána

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem personalizovaného oslovení obchodníkem. Před poskytnutím OÚ jsem se seznámil se zpracováním OÚ.