Politika řízení

Vedení společnosti Asseco CEIT si uvědomuje odpovědnost za zajištění kvality, životního prostředí a informační bezpečnosti při poskytování svých služeb svým zákazníkům i při spolupráci se všemi zúčastněnými stranami.

Společnost má zavedené manažerské systémy:

  • ISO 9001 Systém managementu jakosti
  • ISO 14001 Systém environmentálního managementu

ISO 9001

ISO 14001

Své cíle v oblasti kvality služeb naše společnost zadefinovala v dokumentech:

  • Strategická politika
  • Pravidla pro bezpečnostně významné dodavatele
  • Enviromentální politika

Strategická politika

Pravidla pro bezpečnostně významné dodavatele

Enviromentální politika

Zůstaňte s námi ve světě inovací.