Politika řízení

Vedení společnosti Asseco CEIT si uvědomuje odpovědnost za zajištění kvality, životního prostředí a informační bezpečnosti při poskytování svých služeb svým zákazníkům i při spolupráci se všemi zúčastněnými stranami.

Své cíle v oblasti manažerských systémů a kvality služeb naše společnost zadefinovala v dokumentu Strategická politika.

certification_asseco ceit

Společnost má zavedené manažerské systémy:

  • ISO 9001 Systém managementu jakosti
  • ISO 14001 Systém environmentálního managementu

ISO 9001

ISO 14001

Naše společnost zároveň zpracovala své požadavky a povinnosti svých dodavatelů v dokumentu Pravidla pro bezpečnostně významné dodavatele.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.

    ?