AVIX softwarová řešení

AVIX

Lean nástroje pro optimalizaci procesů v jednom
Integrace a vizualizace procesních dat ke zlepšování procesů
Zefektivnění práce průmyslových inženýrům

AVIX Software je jedinečný nástroj pro každou společnost, která chce dlouhodobě zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Nabízí možnost propojení jednotlivých nástrojů štíhlé výroby, čímž výrazným způsobem zkracuje náběh výroby, zjednodušuje zapracování procesních změn a šetří čas průmyslových inženýrů. Svým komplexním přístupem umožňuje mít procesy neustále pod kontrolou a být vždy připraven na systémové změny či kontinuální zlepšování procesů.

AVIX Software integruje několik analytických nástrojů a poskytuje různé možnosti tvorby výstupů, ať už ve standardní formě nebo šité na míru vašim požadavkům.

AVIX Moduly

 • AVIX Method
 • AVIX Resource Balance
 • AVIX SMED
 • AVIX FMEA
 • AVIX DFX
 • AVIX ERGO
 • AVIX Execution Optimizer
 • AVIX Shop Floor Viewer
 • AVIX Connector

AVIX Method

 • Tvorba procesní struktury a kusovníků
 • Časové a pohybové studie – video analýza, chronometráž, MTM-UAS
 • Analýza přidané hodnoty, analýza ztrát
 • Tvorba pracovních instrukcí
 • Vyhodnocování produktivity pro různé produktové mixy
 • Optimalizace práce, nástrojů a uspořádání pracovišť
 • Tvorba současného a budoucího stavu výrobního systému
 • Tvorba a monitoring akčních plánů pro zlepšování procesů

AVIX Resource Balance

 • Taktování a vyvažování linek, pracovišť, operátorů a zařízení
 • Tvorba a vizualizace jednotlivých variant a produktových mixů
 • Plánování a kontrola produktivity práce
 • Analýza a hodnocení vytížení jednotlivých zdrojů systémem drag and drop
 • Identifikace potenciálů ke zvýšení výkonu linky
 • Tvorba návrhů a vizualizace budoucího vybalancování linky

AVIX SMED

 • Intuitivní tvorba analýz metodikou SMED – redukce časů řazení
 • Přehledná vizualizace průběhu přetypování a využití operátorů
 • Analýza ztrát a potenciálů průběhu řazení
 • Rychlý přesun interních a externích aktivit systémem drag and drop
 • Tvorba standardů pro řazení linek a zařízení
 • Přehledná tvorba a definování priorit v akčním plánu

AVIX FMEA

 • Tvorba FMEA analýzy dle normy ISO/TS 16949
 • Identifikace rizik z pohledu vzniku nekvality
 • Propojení videa a procesů šetří čas analýzy
 • Automatická aktualizace FMEA analýzy každou změnou procesu
 • Tvorba a monitoring kontrolního plánu k předcházení vzniku nekvality

AVIX DFX

 • Tvorba DFX analýzy jednoduchým způsobem
 • Identifikace potenciálu pro změnu konstrukce s ohledem na výrobu
 • Analýza redukce nákladů na výrobu změnou konstrukce produktu
 • Zefektivnění designu výrobku a snížení počtu prototypů
 • Využití vizualizace ve formě videa, výkresů, obrázků

AVIX Ergo

 • Ergonomické posouzení pracovišť
 • Hodnocení fyzické zátěže podle stupnice Borg-10
 • Vizuální zobrazení stupně zatížení jednotlivých části těla pracovníků
 • Posouzení psychologického stresu
 • Identifikace možných opatření k eliminaci ergonomických rizik
 • Možnost využití ve výrobě i administrativě či pro potřeby vzdělávání

AVIX Execution Optimizer

 • Efektivní plánování a řízení výroby
 • Vizualizace, analýza a optimalizace výrobního programu
 • Tvorba výrobního mixu na základě objednávek
 • Řízení jednotlivých zakázek s možností předvídat možné problémy
 • Pokročilé vyvažování linek

AVIX Shop Floor Viewer

 • Elektronická vizualizace pracovních instrukcí pro operátory na pracovišti
 • Vždy přístup k aktuálním verzím postupů přes webový prohlížeč
 • Snadná instalace a konfigurace s možností lokální instalace do sítě
 • Možnost vizualizovat také videosekvence, nástroje či díly
 • Využití pro potřeby zaškolování nových operátorů

AVIX Connector

 • Komunikace a výměna dat mezi AVIX a jinými ERP či MES systémy
 • Import a export informací bez nutnosti nadměrného vývoje již existujících systémů
 • Využití standardního datového formátu
Asseco CEIT AVIX Connector
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: