AVIX softvérové riešenia

AVIX

Lean nástroje pre optimalizáciu procesov v jednom
Integrácia a vizualizácia procesných dát pre zlepšovanie procesov
Zefektívnenie práce priemyslových inžinierom

AVIX software je jedinečný nástroj pre každú spoločnosť, ktorá chce dlhodobo zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Ponúka možnosť prepojenia jednotlivých nástrojov štíhlej výroby, čím výrazným spôsobom skracuje nábeh výroby, zjednodušuje zapracovanie procesných zmien a šetrí čas priemyslových inžinierov. Svojim komplexným prístupom umožňuje mať procesy neustále pod kontrolou a byť vždy pripravený na systémové zmeny či kontinuálne zlepšovanie procesov.

AVIX software integruje viacero analytických nástrojov a poskytuje rôzne možnosti tvorby výstupov, či už v štandardnej forme, alebo šitej na mieru vašich požiadaviek.

AVIX Moduly

 • AVIX Method
 • AVIX Resource Balance
 • AVIX SMED
 • AVIX FMEA
 • AVIX DFX
 • AVIX ERGO
 • AVIX Execution Optimizer
 • AVIX Shop Floor Viewer
 • AVIX Connector

AVIX Method

 • Tvorba procesnej štruktúry a kusovníkov
 • Časové a pohybové štúdie – video analýza, chronometráž, MTM-UAS
 • Analýza pridanej hodnoty, analýza strát
 • Tvorba pracovných inštrukcií
 • Vyhodnocovanie produktivity pre rôzne produktové mixy
 • Optimalizácia práce, nástrojov a usporiadania pracovísk
 • Tvorba súčasného a budúceho stavu výrobného systému
 • Tvorba a monitoring akčných plánov pre zlepšovanie procesov

AVIX Resource Balance

 • Taktovanie a vyvažovanie liniek, pracovísk, operátorov a zariadení
 • Tvorba a vizualizácia jednotlivých variant a produktových mixov
 • Plánovanie a kontrola produktivity práce
 • Analýza a hodnotenie vyťaženia jednotlivých zdrojov systémom drag and drop
 • Identifikácia potenciálov na zvýšenie výkonu linky
 • Tvorba návrhov a vizualizácia budúceho vybilancovania linky

AVIX SMED

 • Intuitívna tvorba analýz metodikou SMED – redukcia časov zoraďovania
 • Prehľadná vizualizácia priebehu pretypovania a využitia operátorov
 • Analýza strát a potenciálov priebehu zoraďovania
 • Rýchly presun interných a externých aktivít systémom drag and drop
 • Tvorba štandardov pre zoraďovanie liniek a zariadení
 • Prehľadná tvorba a definovanie priorít v akčnom pláne

AVIX FMEA

 • Tvorba FMEA analýzy podľa normy ISO/TS 16949
 • Identifikácia rizík z pohľadu vzniku nekvality
 • Prepojenie videa a procesov šetrí čas analýzy
 • Automatická aktualizácia FMEA analýzy každou zmenou procesu
 • Tvorba a monitoring kontrolného plánu na predchádzanie vzniku nekvality

AVIX DFX

 • Tvorba DFX analýzy jednoduchým spôsobom
 • Identifikácia potenciálu pre zmenu konštrukcie s ohľadom na výrobu
 • Analýza redukcie nákladov na výrobu zmenou konštrukcie produktu
 • Zefektívnenie designu výrobku a zníženie počtu prototypov
 • Využitie vizualizácie vo forme videa, výkresov, obrázkov

AVIX Ergo

 • Ergonomické posúdenie pracovísk
 • Hodnotenie fyzickej záťaže podľa stupnice Borg-10
 • Vizuálne zobrazenie stupňa zaťaženia jednotlivých časti tela u pracovníkov
 • Posúdenie psychologického stresu
 • Identifikácia možných opatrení na elimináciu ergonomických rizík
 • Možnosť využitia vo výrobe aj administratíve či pre potreby vzdelávania

AVIX Execution Optimizer

 • Efektívne plánovanie a riadenie výroby
 • Vizualizácia, analýza a optimalizácia výrobného programu
 • Tvorba výrobného mixu na základe objednávok
 • Riadenie jednotlivých zákaziek s možnosťou predvídať možné problémy
 • Pokročilé vyvažovanie liniek

AVIX Shop Floor Viewer

 • Elektronická vizualizácia pracovných inštrukcií pre operátorov na pracovisku
 • Prístup vždy k aktuálnym verziám postupov cez webový prehliadač
 • Jednoduchá inštalácia a konfigurácia s možnosťou lokálnej inštalácie do siete
 • Možnosť vizualizovať tiež videosekvencie, nástroje či diely
 • Využitie pre potreby zaškoľovania nových operátorov

AVIX Connector

 • Komunikácia a výmena dát medzi AVIX-om a inými ERP či MES systémami
 • Import a export informácií bez nutnosti nadmerného vývoja už existujúcich systémov
 • Využitie štandardného dátového formátu
Asseco CEIT AVIX Connector
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov