Politika riadenia

Vedenie spoločnosti Asseco CEIT si uvedomuje zodpovednosť za zabezpečenie kvality, životného prostredia a informačnej bezpečnosti v poskytovaní svojich služieb svojim zákazníkom ako aj v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami.

Svoje ciele v oblasti manažérskych systémov a kvality služieb naša spoločnosť zadefinovala v dokumente Strategická politika.

certification_asseco ceit

Spoločnosť má zavedené manažérske systémy:

  • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
  • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

ISO 9001

ISO 14001

Naša spoločnosť spracovala požiadavky a povinnosti pre svojich dodávateľov v dokumente Pravidlá pre bezpečnostne významných dodávateľov.

Zostaňte s nami vo svete inovácií.

    ?