Politika riadenia

Vedenie spoločnosti Asseco CEIT si uvedomuje zodpovednosť za zabezpečenie kvality, životného prostredia a informačnej bezpečnosti v poskytovaní svojich služieb svojim zákazníkom ako aj v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami.

Spoločnosť má zavedené manažérske systémy:

  • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
  • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

ISO 9001

ISO 14001

Svoje ciele v oblasti kvality služieb naša spoločnosť zadefinovala v dokumentoch:

  • Strategická politika
  • Pravidlá pre bezpečnostne významných dodávateľov
  • Enviromentálna politika

Strategická politika

Pravidlá pre bezpečnostne významných dodávateľov

Enviromentálna politika

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov