Asseco_CEIT_Twiserion_Digital_manager_logo

Switch the digital genius on

Twiserion Digital Manager je softvérové riešenie pre digitálne dvojča, ktoré vďaka technológii Real-Time Location System (RTLS) umožňuje určovanie polohy monitorovaných objektov v interiéri. Priemyselným podnikom tak ponúka obrovskú výhodu, a to pomocou analýz a štatistík identifikovať úzke miesta, kde sa logistické toky navzájom výrazne ovplyvňujú. Twiserion Digital Manager umožňuje optimalizáciu a zrýchlenie výrobných a logistických procesov, ich riadenie v reálnom čase a zabezpečuje zvýšenú bezpečnosť na pracovisku.

Digitálne dvojča pre neustále zlepšovanie výroby

Digitalizácia výrobných a logistických procesov poskytuje firmám presné dáta o fyzických procesoch v reálnom čase. Zvyšuje sa tým efektivita a schopnosť podniku okamžite reagovať na zmeny v procesoch, čo následne zlepšuje ich konkurencieschopnosť. Riešením je inteligentný systém , ktorý v reálnom čase monitoruje status akéhokoľvek materiálu, výrobnej objednávky, logistickej techniky, palety, či operátora. Twiserion Digital Manager automaticky a nepretržite monitoruje polohu sledovaného objektu a riadi ďalšie parametre, ktoré sú potrebné v rámci naplnenia požiadaviek na skompletizovanie danej úlohy. Využitie digitálneho dvojčaťa patrí v podnikoch k neodmysliteľnej súčasti výrobného procesu. Twiserion Digital Manager tak nielenže vytvára, ale aj optimalizuje výrobné systémy.

Digitálne dvojča pre každú výzvu

Twiserion Digital Manager prepojený so systémom RTLS transformuje spoločnosti na efektívnejšie, modernejšie a zelenšie. Presne využiteľné dáta zvyšujú v podnikoch produktivitu a bezpečnosť, a zároveň znižujú ich náklady na prevádzku.

%
zvýšenie produktivity prostredníctvom lepšieho riadenia výroby
%
zníženie rozpracovanej výroby, tzv. WIP, vďaka zlepšenej viditeľnosti produktov
Zvýšenie bezpečnosti operátorov predchádzaním kolíznych situácií s logistickou technikou

Oblasti použitia

Twiserion_Digital_Manager_Monitoring_logistics_and_the_utilization_of_logistics

OEE a vyťaženosť logistických dráh

Vyhodnocovaním OEE získate prehľad o aktuálnej vyťaženosti monitorovaných objektov, čo Vám umožňuje zefektívniť plánovanie a identifikovať prestoje a úzke miesta vo výrobných a logistických procesoch. Intrapodniková navigácia vyhodnocuje dopravnú vyťaženosť a navádza techniku na najmenej vyvážené trasy pozitívne ovplyvňujúcu plynulosť a bezpečnosť.

Twiserion_Digital_Manager_Material_tracking

Sledovanie materiálu WIP

Poskytuje plne automatizovaný prehľad o spotrebe a stave skladových zásob a zobrazenie online statusu danej položky. Pomáha zredukovať čas na vyhľadanie materiálu a ušetrí čas pri plánovaní procesov i ľudskej sily vypustením nevyhnutnosti skenovania kódov. Minimalizuje časy odstávok výrobnej linky pri zmene výrobného plánu.

Twiserion_Digital_Manager_Safety

Bezpečnosť

Monitorovaním bezpečnostných parametrov, ako zákaz vstupu, obmedzenie rýchlosti, či blízkosti iného monitorovaného objektu sa zvyšuje bezpečnosť zamestnancov i logistickej techniky. Automatické sledovanie času v pracovných či virtuálnych zónach a výstraha systému pri reálne vzniknutej konfliktnej situácii vo forme notifikácií.

Akcelerované funkcionality

Real time collaboration

Zásahy do systému v reálnom čase

Cloud

Na “Cloude” alebo „Na serveroch zákazníka“

Web-based

Webová, multiplatformová klientska aplikácia. (PC, tablet, mobil – všetky OS)

Flexible framework

Flexibilné pracovné prostredie pre používateľa

Progressive project

Progresívne škálovanie projektu

Template:use-case

Šablónový systém pre projekty dashboardy, 3D scény

Asseco_ceit_marketplace_plugin_icon

Pripravené na trhové riešenie pluginov

Extensible API

Rozšíriteľné API pre zákazníkov alebo tretie strany

Real time collaboration

Zásahy do systému v reálnom čase

Cloud

Na “Cloude” alebo „Na serveroch zákazníka“

Web-based

Webová, multiplatformová klientska aplikácia. (PC, tablet, mobil – všetky OS)

Flexible framework

Flexibilné pracovné prostredie pre používateľa

Calculating production

Progresívne škálovanie projektu

Time processes

Šablónový systém pre projekty dashboardy, 3D scény

Monitoring

Pripravené na trhové riešenie pluginov

Connectivity

Rozšíriteľné API pre zákazníkov alebo tretie strany

Začať digitalizovať