3D skenovanie, digitalizácia, reverzné inžinierstvo a metrológia

Vďaka výkonným technológiám a overenej metodike pre 3D meranie a 3D digitalizáciu je možné preniesť komplexné tvarové objekty z reálneho sveta do digitálnej podoby. Virtuálne 3D modely sa vyznačujú vysokou presnosťou, čo je predpokladom ich efektívneho využitia v CAD systémoch.

Oblasti použitia:

 • Kontaktné meranie: vyhodnotenie rozmerov a tolerancií tvarov a polohy.
 • Bezkontaktné skenovanie: porovnanie povrchu objektov z reálneho sveta s 3D modelom, výkresom.
 • Reverzné inžinierstvo: vytvorenie 3D modelu z existujúceho dielu bez dokumentácie.

Kontaktné meranie:

Kontrola rozmerov podľa výrobnej dokumentácie, či meranie polohy a tvaru, možnosť merať odchýlky voči 3D modelu v reálnom čase. Kontaktné meranie je ideálne pre kusovú, málo sériovú výrobu, nábehy produkcie, či ako kontrola výrobkov priamo pri linke počas výrobného procesu.

Výhody:

 • možnosť merať priamo vo výrobe,
 • rýchle vytváranie meracích programov a reportov,
 • nižšie náklady.

Bezkontaktné skenovanie:

Bezkontaktné skenovanie umožňuje odobrať veľké množstvo meracích bodov z povrchu. Je používané na odhalenie odchýlok, ktoré unikajú pri meraní kontaktnou metódou. Umožňuje zachytiť takmer všetky deformácie dielu a previesť ich do farebnej mapy. Obzvlášť prínosné je skenovanie viacerých dielov umiestnených v zostave, kde je možné pozorovať ich vzájomný vplyv.

Bezkontaktné skenovanie je ideálne na skenovanie foriem, plastových dielov, či obrábaných tvarových plôch.

Výhody:

 • možnosť skenovať bez fyzického kontaktu s meraním dielom (tenké trubky),
 • spolu s kontaktným meraním je zabezpečená vyššia presnosť merania,
 • meranie realizované priamo u zákazníka vo výrobe,
 • možnosť skenovať diely, ktoré sú náročné na prepravu.

Reverzné inžinierstvo:

Proces reverzného inžinierstva slúži k získaniu konštrukčných 3D dát z existujúceho objektu, ku ktorému chýba dokumentácia alebo 3D model. Reverzné inžinierstvo dokáže preniesť a popísať aj tvary, ktoré vznikli pri ručnom opracovaní. Je uplatňované pri digitalizácií prototypov a ich prevode na sériové modely.

Využitie v daných oblastiach:

 • diely bez dokumentácie,
 • špeciálna výroba prototypov,
 • poškodené diely,
 • zachytenie zmien v priebehu doby životného cyklu výrobku.

Možnosti kontaktného merania:

 • Kalibrácia meracích prípravkov
 • Kontrola a nastavenie robotických griperov
 • Zoradenie postupových nástrojov
 • Kontrola kvality v sériovej produkcii
 • Kontrola zvarencov

Možnosti bezkontaktného skenovania:

 • Kontrola výrobkov, meracích prípravkov
 • Kontrola vstrekovacích foriem
 • Analýza zmrštenia plastových dielov
 • Detailná kontrola kvality povrchu a pohľadových plôch, skenovanie povrchových textúr a grafiky
 • Skenovanie dizajnových prvkov, abstraktných tvarov, krehkých produktov

Chcete vedieť viac o možnostiach reverzného inžinierstva? Kontaktujte nás.

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ