3D skenovanie, digitalizácia, reverzné inžinierstvo a metrológia

Vďaka výkonným technológiám a overenej metodike pre 3D meranie a 3D digitalizáciu je možné preniesť komplexné tvarové objekty z reálneho sveta do digitálnej podoby. Virtuálne 3D modely sa vyznačujú vysokou presnosťou, čo je predpokladom ich efektívneho využitia v CAD systémoch.

Oblasti použitia:

 • Kontaktné meranie: vyhodnotenie rozmerov a tolerancií tvarov a polohy.
 • Bezkontaktné skenovanie: porovnanie povrchu objektov z reálneho sveta s 3D modelom, výkresom.
 • Reverzné inžinierstvo: vytvorenie 3D modelu z existujúceho dielu bez dokumentácie.

Kontaktné meranie:

Kontrola rozmerov podľa výrobnej dokumentácie, či meranie polohy a tvaru, možnosť merať odchýlky voči 3D modelu v reálnom čase. Kontaktné meranie je ideálne pre kusovú, málo sériovú výrobu, nábehy produkcie, či ako kontrola výrobkov priamo pri linke počas výrobného procesu.

Výhody:

 • možnosť merať priamo vo výrobe,
 • rýchle vytváranie meracích programov a reportov,
 • nižšie náklady.

Bezkontaktné skenovanie:

Bezkontaktné skenovanie umožňuje odobrať veľké množstvo meracích bodov z povrchu. Je používané na odhalenie odchýlok, ktoré unikajú pri meraní kontaktnou metódou. Umožňuje zachytiť takmer všetky deformácie dielu a previesť ich do farebnej mapy. Obzvlášť prínosné je skenovanie viacerých dielov umiestnených v zostave, kde je možné pozorovať ich vzájomný vplyv.

Bezkontaktné skenovanie je ideálne na skenovanie foriem, plastových dielov, či obrábaných tvarových plôch.

Výhody:

 • možnosť skenovať bez fyzického kontaktu s meraním dielom (tenké trubky),
 • spolu s kontaktným meraním je zabezpečená vyššia presnosť merania,
 • meranie realizované priamo u zákazníka vo výrobe,
 • možnosť skenovať diely, ktoré sú náročné na prepravu.

Reverzné inžinierstvo:

Proces reverzného inžinierstva slúži k získaniu konštrukčných 3D dát z existujúceho objektu, ku ktorému chýba dokumentácia alebo 3D model. Reverzné inžinierstvo dokáže preniesť a popísať aj tvary, ktoré vznikli pri ručnom opracovaní. Je uplatňované pri digitalizácií prototypov a ich prevode na sériové modely.

Využitie v daných oblastiach:

 • diely bez dokumentácie,
 • špeciálna výroba prototypov,
 • poškodené diely,
 • zachytenie zmien v priebehu doby životného cyklu výrobku.

Možnosti kontaktného merania:

 • Kalibrácia meracích prípravkov
 • Kontrola a nastavenie robotických griperov
 • Zoradenie postupových nástrojov
 • Kontrola kvality v sériovej produkcii
 • Kontrola zvarencov

Možnosti bezkontaktného skenovania:

 • Kontrola výrobkov, meracích prípravkov
 • Kontrola vstrekovacích foriem
 • Analýza zmrštenia plastových dielov
 • Detailná kontrola kvality povrchu a pohľadových plôch, skenovanie povrchových textúr a grafiky
 • Skenovanie dizajnových prvkov, abstraktných tvarov, krehkých produktov
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov