3D skenovanie, digitalizácia, reverzné inžinierstvo a metrológia

Vďaka výkonným technológiám a overenej metodike pre 3D meranie a 3D digitalizáciu dokážeme preniesť komplexné tvarové objekty z reálneho sveta do digitálnej podoby. Virtuálne 3D modely sa vyznačujú vysokou presnosťou, čo je predpokladom ich efektívneho využitia v CAD systémoch.

Reálne modely digitalizujeme od úrovne polygonálnej siete (mesh), matematicky opísaných objektov (plochy, diery, úkosy) až po editovateľné modely v CAD systémoch a to všetko použitím kombinovaných kontaktných meracích a skenovacích techník a pokročilých metód reverzného inžinieringu.

Presný digitálny trojrozmerný model reálneho produktu napomáha k efektívnemu odhaleniu nezrovnalostí medzi výrobkom a jeho dokumentáciou (CAD model, výkres). Model produktu, ku ktorému neexistuje dokumentácia alebo nezodpovedá skutočnosti, je možné opätovne zaviesť do výroby alebo pokračovať vo vývoji. Pomocou 3D skenovania dokážeme zachytiť zmeny v priebehu doby životného cyklu produktu.

Možnosti kontaktného merania:

 • Kalibrácia meracích prípravkov
 • Kontrola a nastavenie robotických griperov
 • Zoradenie postupových nástrojov
 • Kontrola kvality v sériovej produkcii
 • Kontrola zvarencov

Možnosti bezkontaktného skenovania:

 • Kontrola výrobkov bez použitia meracích prípravkov
 • Kontrola vstrekovacích foriem
 • Detekcia zmrštenia plastových dielov pri výrobe
 • Detailná kontrola kvality povrchu a pohľadových plôch, skenovanie povrchových textúr a grafiky
 • Skenovanie dizajnových prvkov, abstraktných tvarov, krehkých produktov
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Zostaňte s nami vo svete inovácií.

  ?