Sídla spoločností

Sídlo pre Slovenskú republiku

Asseco CEIT, a.s.

Univerzitná 8661/6A
010 08 Žilina

IČO: 44964676

Obchodný register Okresného súdu Žilina/Číslo zápisu: Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10692/L

Tel.: +421 (0)917 776 349
E-mail: info@asseco-ceit.com

Asseco CEIT, a.s.

Sídlo pre Českú republiku

Asseco CEIT CZ, s.r.o.

Štechova 165/7
293 01 Mladá Boleslav II

Tel.: +420 602 281 647
E-mail: petr.golias@asseco-ceit.com

Asseco CEIT CZ, s.r.o.

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov