Blog

Význam ergonómie pre vývoj moderných a zdravých priemyselných pracovísk

Význam ergonómie pre vývoj moderných a zdravých priemyselných pracovísk

Ergonomická stratégia pre ochranu fyzického a mentálneho zdravia zamestnancov sa stáva nevyhnutnou súčasťou mnohých spoločností, podieľa sa na zvyšovaní efektivity pracoviska, zlepšení spokojnosti s prácou.

Viac info
QRM: Process Mining

QRM: Process Mining

Twiserion Design Manager je skvelým nástrojom na vytvorenie digitálneho dvojčata, ktorý môže úspešne integrovať oba tieto koncepty. S využitím Twiserion Design Manager môžete vytvoriť digitálny model vašich výrobných procesov a následne použiť metódy Process Mining na analýzu tohto modelu.

Viac info
Dynamická simulácia ako srdce plánovacieho procesu

Dynamická simulácia ako srdce plánovacieho procesu

Dynamická simulácia je nástroj umožňujúci modelovanie procesov a systémov v reálnom čase s možnosťou predpovedať ich správanie v rôznych podmienkach a scenároch.

Viac info
Sila digitálnej transformácie vo výrobe za pomoci moderných technológií

Sila digitálnej transformácie vo výrobe za pomoci moderných technológií

Výrobné a logistické systémy v súčasnosti prechádzajú revolučnými zmenami. Získavajú nové vlastnosti a funkcionality. Na výrobu sa konečne začíname pozerať ako na holonický systém. Stroje, roboty i výrobky sa stávajú inteligentnými a pokrokové informačné a komunikačné technológie sa stávajú centrálnymi nervovými systémami budúcej výroby.

Viac info
Zvýšenie kvality technológie ofukovania ako spôsob odstránenia hluku vo výrobe

Zvýšenie kvality technológie ofukovania ako spôsob odstránenia hluku vo výrobe

Výrobné haly sú len zriedkavo nízko hlučným prostredím. So zvýšeným hlukom sa však spájajú zdravotné a sociálne dopady na zamestnancov, a preto je snaha o elimináciu hluku na pracoviskách viac než opodstatnená. Znižovaním hlukovej expozície zamestnancov firmy zároveň znižujú zbytočné finančné náklady.

Viac info
Štát podporuje digitálnu transformáciu slovenských firiem

Štát podporuje digitálnu transformáciu slovenských firiem

Niektoré spoločnosti na cestu digitalizácie už vyrazili, mnohé však stále váhajú, či nevedia ako začať. Našťastie na Slovensku pôsobia spoločnosti, ktoré ponúkajú celú škálu digitalizačných služieb a to aj formou „Test before invest“, ktorých využitie podporuje aj samotná vláda prostredníctvom rôznych grantových schém.

Viac info

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov