Simulácia procesov

Dynamická počítačová simulácia pred samotnou realizáciou overí, ako bude systém výrobných a logistických procesov fungovať po jeho zavedení alebo pri realizovaní zmien akými sú rozšírenie výrobného portfólia, či zmena objemu výroby. Je rovnako kľúčový pri automatizovaní procesov, ak hľadáte úzke miesta v procesoch a chcete ich optimalizovať, alebo potrebujete simulovať výrobný závod na zelenej lúke.

Simulácia procesov

Okrem výrobného výkonu systému simulácia zistí vyťaženie zariadení a operátorov, priebežnú dobu výroby, maximálne a priemerné zásoby v jednotlivých skladoch či vplyv nepodarkov na požadovanú produkciu. Vďaka simulácii je rovnako možné overiť správanie sa systému v extrémnych situáciách, ako napr. dlhodobý výpadok stroja, ktoré je možno testovať v „bezpečnom svete počítačového modelu“. Simulácia nie je len doménou veľkých výrobných podnikov. Uplatnenie nachádza tak v malej výrobnej dielni, ako vo veľkom závode. Jej využitie prináša istotu do inovačných rozhodnutí.

Prostredníctvom dynamickej simulácie dokážeme verifikovať výsledok zmien vo výrobných, logistických, skladových či riadiacich procesoch pred ich samotnou implementáciou do reálneho systému. V digitálnom prostredí experimentujeme s vašim interne nasadeným systémom či procesmi (napr. vplyv následnosti procesov, objednávok, náhodného výskytu porúch zariadení, ich pretypovaní, vplyv logistiky na výrobný výkon, a pod.) a optimalizujeme ich. Zákazník tým predchádza potenciálnym vysokým finančným a kapacitným stratám vyplývajúcich z dodatočných úprav reálneho systému a získava tak istotu pri rozhodovaní vo fáze plánovania.

Dynamická simulácia pomáha rýchlo testovať efekty rozhodnutí na simulačnom modeli, zvýšiť ich kvalitu a znížiť riziko voľby nesprávnych rozhodnutí, a to formou:

Dynamickú simuláciu používame pri:

  • kapacitnom plánovaní,
  • kapacitnom vyťažovaní systémov a zariadení,
  • rozvrhovaní a plánovaní výroby,
  • dynamickej vizualizácii skladových zásob,
  • dynamickom sledovaní priebežnej doby výroby,
  • testovaní rôznych variantov riešení,
  • analýze a optimalizácii procesov,
  • sledovaní ekonomického dopadu zmien v procesoch.

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti simulácie využilo množstvo silných globálnych značiek

Simulácia procesov

Chcete vedieť viac o možnostiach simulácie procesov? Kontaktujte nás.

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ