Priemyselná ergonómia

Už viac ako 10 rokov sa staráme o zdravšie pracoviská, držíme krok s požiadavkami trhu a prinášame ergonomické služby a produkty pre zákazníkov šité na mieru.

Asseco CEIT poskytuje komplexné služby v oblasti ergonómie na základe dlhoročných skúseností s realizáciou množstva komerčných ale aj výskumných projektov s využitím najmodernejších nástrojov súčasnej ergonómie. Zabezpečujeme projektovanie ergonómie pracovísk a hodnotenie fyzickej záťaže pracovníkov v zmysle legislatívy Slovenskej aj Českej republiky, európskych technických noriem či všeobecných zásad priemyselnej ergonómie. Implementujeme funkčný a komplexný systém hodnotenia ergonómie, ako aj preškolenie zamestnancov spoločností v oblasti priemyselnej ergonómie.

Priemyselná ergonómia
Priemyselná ergonómia

Zameriavame sa na:

 • Detailné hodnotenie a projektovanie pracovísk
 • Implementáciu ergonómie do podnikov
 • Ergonómiu produktu (stroja, linky, zariadenia či nástroja)
 • Vzdelávania, školenia a workshopy
 • Ergonómiu v logistike, údržbe a administratíve
 • Proaktívnu ergonómiu
 • Vývoj vlastnej ergo-aplikácie CERAA
 • Výskumné činnosti

Na efektívne zhodnotenie fyzickej či psychickej záťaže pracovníkov využívame moderné nástroje a postupy, ktoré umožňujú hodnotiť, realizovať zmeny a zisťovať dopad týchto zmien v bezpečnom prostredí digitálneho sveta, teda ešte skôr, ako budú zavedené do reálnej prevádzky. Spoločnostiam tak šetríme čas a finančné prostriedky s pozitívnym výsledkom na zdravie pracovníkov a elimináciu záťaže.

Nadmerná fyzická a psychická záťaž zamestnancov je spojená s neustále narastajúcim pracovným tempom, čo ovplyvňuje vznik chorôb z povolania, zvýšenú fluktuáciu, práceneschopnosť, či úrazovosť. Pre každú spoločnosť tieto dopady predstavujú významné finančné náklady. Správnou identifikáciou rizikových faktorov z pohľadu ergonómie a účinnými nápravnými opatreniami pomáhame spoločnostiam eliminovať nielen tieto náklady ale predovšetkým udržať pracovné zdravie a komfort zamestnancov počas ich pracovného života.

Aktivity Asseco CEIT v oblasti priemyselnej ergonómie sú odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou. V prípade ukončenia školení získajú účastníci osvedčenie o absolvovaní.

Spolupracujeme s:

Slovenská ergonomická spoločnosť
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Ceit ERgonomics Analysis Application

Potrebujete zhodnotiť, či sú vaše pracoviská z hľadiska ergonómie rizikové? Rýchlu analýzu je možné vykonať jednoducho a presne s využitím našej vlastnej mobilnej aplikácie CERAA a CERAA Glove.

Nadmerná fyzická záťaž pracovníkov v podnikoch a s tým spojené vznikajúce choroby z povolania predstavujú pre firmu nemalé finančné náklady. Rovnako zvyšujú fluktuáciu pracovníkov, úrazovosť, práceneschopnosť, či náklady na kompenzáciu vyššej kategórie rizikovej práce. Správnou identifikáciou rizikových faktorov a účinnými nápravnými opatreniami dokáže spoločnosť ušetriť náklady spojené so mzdovou kompenzáciou za sťažený výkon práce, ktorá predstavuje najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu pre každého pracovníka.

Ceit ERgonomics Analysis Application

Aplikácia CERAA je určená pre priemyselné spoločnosti, pracovné zdravotné služby ale aj univerzity, ktoré hľadajú efektívny a moderný spôsob hodnotenia ergonómie uplatňujúci európske technické normy ale rovnako aj legislatívne predpisy.

Zhodnotenie fyzickej záťaže aplikáciou CERAA na pracoviskách môžete realizovať samostatne po absolvovaní školenia s našim lektorom, ktoré je odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou, kde účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Moderná aplikácia CERAA pre hodnotenie využíva tablet a rozšírenú realitu pre lepší vnem užívateľa počas hodnotenia priamo na reálnych pracoviskách.

Aplikácia CERAA

 • Plnohodnotné hodnotenie pracovných polôh
 • Hodnotenie priestorových požiadaviek na pracovisko
 • Posúdenie zorného priestoru
 • Komplexné zhodnotenie administratívnych pracovísk
 • Hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
 • Postavená na legislatíve a technických normách
 • Dostupná v SK, EN, PL a CZ jazyku
 • Postavená na platforme rozšírenej reality
Ceit ERgonomics Analysis Application
Ceit ERgonomics Analysis Application

CERAA Glove

 • 8 meracích senzorov
 • Bezdrôtový prenos pomocou Bluetooth
 • Výdrž plne nabitej batérie: 6 hodín
 • Viaceré dostupné veľkosti
 • Meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky v definovaných úchopoch
 • Synchronizovaný videozáznam s nameranými silami
 • Eliminácia faktora spôsobujúceho syndróm karpálneho tunela
 • Úžitkový vzor

Zákazník získa doživotnú licenciu na aplikáciu do tabletu, ktorú je možné vyskladať ľubovoľne zo štyroch dostupných modulov.

 1. modul: Hodnotenie pracovných polôh a rozmerových požiadaviek
 2. modul: Hodnotenie administratívnych pracovísk
 3. modul: Hodnotenie ručnej manipulácie
 4. modul: CERAA Glove – meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky
Ceit ERgonomics Analysis Application
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov