Priemyselná ergonómia

Už viac ako 10 rokov sa staráme o zdravšie pracoviská, držíme krok s požiadavkami trhu a prinášame ergonomické služby a produkty pre zákazníkov šité na mieru.

Asseco CEIT poskytuje komplexné služby v oblasti ergonómie na základe dlhoročných skúseností s realizáciou množstva komerčných ale aj výskumných projektov s využitím najmodernejších nástrojov súčasnej ergonómie. Zabezpečujeme projektovanie ergonómie pracovísk a hodnotenie fyzickej záťaže pracovníkov v zmysle legislatívy Slovenskej aj Českej republiky, európskych technických noriem či všeobecných zásad priemyselnej ergonómie. Implementujeme funkčný a komplexný systém hodnotenia ergonómie, ako aj preškolenie zamestnancov spoločností v oblasti priemyselnej ergonómie.

Priemyselná ergonómia
Priemyselná ergonómia

Zameriavame sa na:

  • Detailné hodnotenie a projektovanie pracovísk
  • Implementáciu ergonómie do podnikov
  • Ergonómiu produktu (stroja, linky, zariadenia či nástroja)
  • Vzdelávania, školenia a workshopy
  • Ergonómiu v logistike, údržbe a administratíve
  • Proaktívnu ergonómiu
  • Vývoj vlastnej ergo-aplikácie CERAA
  • Výskumné činnosti

Na efektívne zhodnotenie fyzickej či psychickej záťaže pracovníkov využívame moderné nástroje a postupy, ktoré umožňujú hodnotiť, realizovať zmeny a zisťovať dopad týchto zmien v bezpečnom prostredí digitálneho sveta, teda ešte skôr, ako budú zavedené do reálnej prevádzky. Spoločnostiam tak šetríme čas a finančné prostriedky s pozitívnym výsledkom na zdravie pracovníkov a elimináciu záťaže.

Nadmerná fyzická a psychická záťaž zamestnancov je spojená s neustále narastajúcim pracovným tempom, čo ovplyvňuje vznik chorôb z povolania, zvýšenú fluktuáciu, práceneschopnosť, či úrazovosť. Pre každú spoločnosť tieto dopady predstavujú významné finančné náklady. Správnou identifikáciou rizikových faktorov z pohľadu ergonómie a účinnými nápravnými opatreniami pomáhame spoločnostiam eliminovať nielen tieto náklady ale predovšetkým udržať pracovné zdravie a komfort zamestnancov počas ich pracovného života.

Aktivity Asseco CEIT v oblasti priemyselnej ergonómie sú odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou. V prípade ukončenia školení získajú účastníci osvedčenie o absolvovaní.

Spolupracujeme s:

Slovenská ergonomická spoločnosť
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Zostaňte s nami vo svete inovácií.

    ?