Priemyselná ergonómia

Už viac ako 10 rokov sa staráme o zdravšie pracoviská, držíme krok s požiadavkami trhu a prinášame ergonomické služby a produkty pre zákazníkov šité na mieru.

Asseco CEIT poskytuje komplexné služby v oblasti ergonómie na základe dlhoročných skúseností s realizáciou množstva komerčných ale aj výskumných projektov s využitím najmodernejších nástrojov súčasnej ergonómie. Zabezpečujeme projektovanie ergonómie pracovísk a hodnotenie fyzickej záťaže pracovníkov v zmysle legislatívy Slovenskej aj Českej republiky, európskych technických noriem či všeobecných zásad priemyselnej ergonómie. Implementujeme funkčný a komplexný systém hodnotenia ergonómie, ako aj preškolenie zamestnancov spoločností v oblasti priemyselnej ergonómie.

Priemyselná ergonómia
Priemyselná ergonómia

Zameriavame sa na:

 • Detailné hodnotenie a projektovanie pracovísk
 • Implementáciu ergonómie do podnikov
 • Ergonómiu produktu (stroja, linky, zariadenia či nástroja)
 • Vzdelávania, školenia a workshopy
 • Ergonómiu v logistike, údržbe a administratíve
 • Proaktívnu ergonómiu
 • Vývoj vlastnej ergo-aplikácie CERAA
 • Výskumné činnosti

Na efektívne zhodnotenie fyzickej či psychickej záťaže pracovníkov využívame moderné nástroje a postupy, ktoré umožňujú hodnotiť, realizovať zmeny a zisťovať dopad týchto zmien v bezpečnom prostredí digitálneho sveta, teda ešte skôr, ako budú zavedené do reálnej prevádzky. Spoločnostiam tak šetríme čas a finančné prostriedky s pozitívnym výsledkom na zdravie pracovníkov a elimináciu záťaže.

Nadmerná fyzická a psychická záťaž zamestnancov je spojená s neustále narastajúcim pracovným tempom, čo ovplyvňuje vznik chorôb z povolania, zvýšenú fluktuáciu, práceneschopnosť, či úrazovosť. Pre každú spoločnosť tieto dopady predstavujú významné finančné náklady. Správnou identifikáciou rizikových faktorov z pohľadu ergonómie a účinnými nápravnými opatreniami pomáhame spoločnostiam eliminovať nielen tieto náklady ale predovšetkým udržať pracovné zdravie a komfort zamestnancov počas ich pracovného života.

Aktivity Asseco CEIT v oblasti priemyselnej ergonómie sú odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou. V prípade ukončenia školení získajú účastníci osvedčenie o absolvovaní.

Spolupracujeme s:

Slovenská ergonomická spoločnosť
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Ceit ERgonomics Analysis Application

Potrebujete zhodnotiť, či sú vaše pracoviská z hľadiska ergonómie rizikové? Rýchlu analýzu je možné vykonať jednoducho a presne s využitím našej vlastnej mobilnej aplikácie CERAA a CERAA Glove.

Nadmerná fyzická záťaž pracovníkov v podnikoch a s tým spojené vznikajúce choroby z povolania predstavujú pre firmu nemalé finančné náklady. Rovnako zvyšujú fluktuáciu pracovníkov, úrazovosť, práceneschopnosť, či náklady na kompenzáciu vyššej kategórie rizikovej práce. Správnou identifikáciou rizikových faktorov a účinnými nápravnými opatreniami dokáže spoločnosť ušetriť náklady spojené so mzdovou kompenzáciou za sťažený výkon práce, ktorá predstavuje najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu pre každého pracovníka.

Ceit ERgonomics Analysis Application

Aplikácia CERAA je určená pre priemyselné spoločnosti, pracovné zdravotné služby ale aj univerzity, ktoré hľadajú efektívny a moderný spôsob hodnotenia ergonómie uplatňujúci európske technické normy ale rovnako aj legislatívne predpisy.

Zhodnotenie fyzickej záťaže aplikáciou CERAA na pracoviskách môžete realizovať samostatne po absolvovaní školenia s našim lektorom, ktoré je odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou, kde účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Moderná aplikácia CERAA pre hodnotenie využíva tablet a rozšírenú realitu pre lepší vnem užívateľa počas hodnotenia priamo na reálnych pracoviskách.

Aplikácia CERAA

 • Plnohodnotné hodnotenie pracovných polôh
 • Hodnotenie priestorových požiadaviek na pracovisko
 • Posúdenie zorného priestoru
 • Komplexné zhodnotenie administratívnych pracovísk
 • Hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
 • Postavená na legislatíve a technických normách
 • Dostupná v SK, EN, PL a CZ jazyku
 • Postavená na platforme rozšírenej reality
Ceit ERgonomics Analysis Application
Ceit ERgonomics Analysis Application

CERAA Glove

 • 8 meracích senzorov
 • Bezdrôtový prenos pomocou Bluetooth
 • Výdrž plne nabitej batérie: 6 hodín
 • Viaceré dostupné veľkosti
 • Meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky v definovaných úchopoch
 • Synchronizovaný videozáznam s nameranými silami
 • Eliminácia faktora spôsobujúceho syndróm karpálneho tunela
 • Úžitkový vzor

Zákazník získa doživotnú licenciu na aplikáciu do tabletu, ktorú je možné vyskladať ľubovoľne zo štyroch dostupných modulov.

 1. modul: Hodnotenie pracovných polôh a rozmerových požiadaviek
 2. modul: Hodnotenie administratívnych pracovísk
 3. modul: Hodnotenie ručnej manipulácie
 4. modul: CERAA Glove – meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky
Ceit ERgonomics Analysis Application

Chcete vedieť viac o možnostiach priemyselnej ergonómie? Kontaktujte nás.

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ