Průmyslová ergonomie

Již více než 10 let se staráme o zdravější pracoviště, držíme krok s požadavky trhu a přinášíme ergonomické služby a produkty zákazníkům šité na míru.

Asseco CEIT poskytuje komplexní služby v oblasti ergonomie na základě dlouholetých zkušeností s realizací množství komerčních ale i výzkumných projektů s využitím nejmodernějších nástrojů současné ergonomie. Zajišťujeme projektování ergonomie pracovišť a hodnocení fyzické zátěže pracovníků ve smyslu legislativy České i Slovenské republiky, evropských technických norem či obecných zásad průmyslové ergonomie. Implementujeme funkční a komplexní systém hodnocení ergonomie, jakož i proškolení zaměstnanců společností v oblasti průmyslové ergonomie.

Průmyslová ergonomie
Průmyslová ergonomie

Zaměřujeme se na:

  • Detailní hodnocení a projektování pracovišť
  • Implementaci ergonomie do podniků
  • Ergonomii produktu (stroje, linky, zařízení či nástroje)
  • Vzdělávání, školení a workshopy
  • Ergonomii v logistice, údržbě a administrativě
  • Proaktivní ergonomii
  • Vývoj vlastní ergo-aplikace CERAA
  • Výzkumné činnosti

Pro efektivní zhodnocení fyzické či psychické zátěže pracovníků využíváme moderní nástroje a postupy, které umožňují hodnotit, realizovat změny a zjišťovat dopad těchto změn v bezpečném prostředí digitálního světa, tedy ještě dříve, než budou zavedeny do reálného provozu. Společnostem tak šetříme čas a finanční prostředky s pozitivním výsledkem na zdraví pracovníků a eliminaci zátěže.

Nadměrná fyzická a psychická zátěž zaměstnanců je spojena s neustále rostoucím pracovním tempem, což ovlivňuje vznik nemocí z povolání, zvýšenou fluktuaci, pracovní neschopnost, či úrazovost. Pro každou společnost představují tyto dopady významné finanční náklady. Správnou identifikací rizikových faktorů z pohledu ergonomie a účinnými nápravnými opatřeními pomáháme společnostem nejen eliminovat tyto náklady, ale především udržet pracovní zdraví a komfort zaměstnanců během jejich pracovního života.

Aktivity Asseco CEIT v oblasti průmyslové ergonomie jsou odborně zaštítěny Slovenskou ergonomickou spoločnosťou (Slovenskou ergonomickou společností). V případě ukončení školení získají účastníci osvědčení o absolvování.

Spolupracujeme s:

Slovenská ergonomická spoločnosť
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.

    ?