Průmyslová ergonomie

Již více než 10 let se staráme o zdravější pracoviště, držíme krok s požadavky trhu a přinášíme ergonomické služby a produkty zákazníkům šité na míru.

Asseco CEIT poskytuje komplexní služby v oblasti ergonomie na základě dlouholetých zkušeností s realizací množství komerčních ale i výzkumných projektů s využitím nejmodernějších nástrojů současné ergonomie. Zajišťujeme projektování ergonomie pracovišť a hodnocení fyzické zátěže pracovníků ve smyslu legislativy České i Slovenské republiky, evropských technických norem či obecných zásad průmyslové ergonomie. Implementujeme funkční a komplexní systém hodnocení ergonomie, jakož i proškolení zaměstnanců společností v oblasti průmyslové ergonomie.

Průmyslová ergonomie
Průmyslová ergonomie

Zaměřujeme se na:

 • Detailní hodnocení a projektování pracovišť
 • Implementaci ergonomie do podniků
 • Ergonomii produktu (stroje, linky, zařízení či nástroje)
 • Vzdělávání, školení a workshopy
 • Ergonomii v logistice, údržbě a administrativě
 • Proaktivní ergonomii
 • Vývoj vlastní ergo-aplikace CERAA
 • Výzkumné činnosti

Pro efektivní zhodnocení fyzické či psychické zátěže pracovníků využíváme moderní nástroje a postupy, které umožňují hodnotit, realizovat změny a zjišťovat dopad těchto změn v bezpečném prostředí digitálního světa, tedy ještě dříve, než budou zavedeny do reálného provozu. Společnostem tak šetříme čas a finanční prostředky s pozitivním výsledkem na zdraví pracovníků a eliminaci zátěže.

Nadměrná fyzická a psychická zátěž zaměstnanců je spojena s neustále rostoucím pracovním tempem, což ovlivňuje vznik nemocí z povolání, zvýšenou fluktuaci, pracovní neschopnost, či úrazovost. Pro každou společnost představují tyto dopady významné finanční náklady. Správnou identifikací rizikových faktorů z pohledu ergonomie a účinnými nápravnými opatřeními pomáháme společnostem nejen eliminovat tyto náklady, ale především udržet pracovní zdraví a komfort zaměstnanců během jejich pracovního života.

Aktivity Asseco CEIT v oblasti průmyslové ergonomie jsou odborně zaštítěny Slovenskou ergonomickou spoločnosťou (Slovenskou ergonomickou společností). V případě ukončení školení získají účastníci osvědčení o absolvování.

Spolupracujeme s:

Slovenská ergonomická spoločnosť
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Ceit ERgonomics Analysis Application

Potřebujete zhodnotit, zda jsou vaše pracoviště z hlediska ergonomie riziková? Rychlou analýzu lze provést jednoduše a přesně s využitím naší vlastní mobilní aplikace CERAA a CERAA Glove.

Nadměrná fyzická zátěž pracovníků v podnicích a s tím spojené vznikající nemoci z povolání a představují pro firmu nemalé finanční náklady. Rovněž zvyšují fluktuaci pracovníků, úrazovost, pracovní neschopnost, či náklady na kompenzaci vyšší kategorie rizikové práce. Správnou identifikací rizikových faktorů a účinnými nápravnými opatřeními dokáže společnost ušetřit náklady spojené se mzdovou kompenzací za ztížený výkon práce, která představuje nejméně 20% minimální mzdy za hodinu pro každého pracovníka.

Ceit ERgonomics Analysis Application

Aplikace CERAA je určena pro průmyslové společnosti, pracovní zdravotní služby i pro univerzity, které hledají efektivní a moderní způsob hodnocení ergonomie uplatňující evropské technické normy ale rovněž legislativní předpisy.

Zhodnocení fyzické zátěže aplikací CERAA na pracovištích můžete realizovat samostatně po absolvování školení s naším lektorem, které je odborně zaštítěno Slovenskou ergonomickou spoločností (Slovenskou ergonomickou společností), kde účastníci získají osvědčení o absolvování školení.

Moderní aplikace CERAA pro hodnocení využívá tablet a rozšířenou realitu pro lepší vjem uživatele během hodnocení přímo na reálných pracovištích.

Aplikace CERAA

 • Plnohodnotné hodnocení pracovních poloh
 • Hodnocení prostorových požadavků na pracoviště
 • Posouzení zorného prostoru
 • Komplexní zhodnocení administrativních pracovišť
 • Hodnocení ruční manipulace s břemeny
 • Postavena na legislativě a technických normách
 • Dostupná v SK, EN, PL a CZ jazyce
 • Postavena na platformě rozšířené reality
Ceit ERgonomics Analysis Application
Ceit ERgonomics Analysis Application

CERAA Glove

 • 8 měřících senzorů
 • Bezdrátový přenos pomocí Bluetooth
 • Výdrž plně nabité baterie: 6 hodin
 • Několik dostupných velikostí
 • Měření a vyhodnocování akčních sil ruky v definovaných úchopech
 • Synchronizovaný videozáznam s naměřenými silami
 • Eliminace faktoru způsobujícího syndrom karpálního tunelu
 • Užitný vzor

Zákazník získá doživotní licenci na aplikaci do tabletu, kterou lze vyskládat libovolně ze čtyř dostupných modulů.

 • modul 1: Hodnotenie pracovných polôh a rozmerových požiadaviek
 • modul 2: Hodnotenie administratívnych pracovísk
 • modul 3: Hodnotenie ručnej manipulácie
 • modul 4: CERAA Glove – meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky
Ceit ERgonomics Analysis Application

Hledáte další informace o průmyslové ergonomii? Kontaktujte nás.

Došlo k chybě. Zkuste to prosím znovu.
Zpráva byla úspěšně odeslána

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem personalizovaného oslovení obchodníkem. Před poskytnutím OÚ jsem se seznámil se zpracováním OÚ.