Snížení hluku na pracovištích

Redukce hluku na pracovištích

Jednou z největších výhod Asseco CEIT v oblasti redukce hluku na pracovištích je, že se na hluk na pracovišti díváme komplexně a s důrazem na detekci a detailní analyzování majoritních zdrojů hluku. Naše studie nekončí naměřením „nepřípustných“ hodnot, které překračují hygienické hodnoty hluku, ale podrobným rozborem akustického pole a inženýrskými návrhy jak jednotlivé frekvence utlumit.

Dlouholeté zkušenosti s vývojem tichých a super-tichých produktů přetahujeme do snižování hlučnosti na pracovištích. Zaručujeme tiché provozy pod normovanými hodnotami.

Redukce hluku na pracovištích

Úspěšně se zaměřujeme na oblasti:

 • Měření hluku v pracovním a výrobním prostředí
  • Grafické zpracování hlukových map pracovišť – komplexní hlukové mapy při různých provozních režimech zařízení
  • Identifikace dominantních zdrojů hluku na pracovišti, záznam akustických změn stavu strojů
 • Návrhy protihlukových opatření
  • Návrhy akustických úprav na snížení hluku strojů a zařízení, inženýrský návrh protihlukových opatření, tvorba konceptů
  • Doporučení pro redukci hluku v rámci údržby
 • Predikce hluku v pracovním prostředí
  • Predikce šíření hluku před a po realizaci protihlukových opatření
 • Realizace odhlučnění výrobních strojů a zařízení
  • Konstrukční návrh a komplexní realizace projektu
  • Úprava konstrukce stroje, aplikace akusticky pohltivých materiálů na vhodné místo
 • Individuální přístup ke každému zařízení, projektu
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.

  ?