Snížení hluku na pracovištích

Redukce hluku na pracovištích

Jednou z největších výhod Asseco CEIT v oblasti redukce hluku na pracovištích je, že se na hluk na pracovišti díváme komplexně a s důrazem na detekci a detailní analyzování majoritních zdrojů hluku. Naše studie nekončí naměřením „nepřípustných“ hodnot, které překračují hygienické hodnoty hluku, ale podrobným rozborem akustického pole a inženýrskými návrhy jak jednotlivé frekvence utlumit.

Dlouholeté zkušenosti s vývojem tichých a super-tichých produktů přetahujeme do snižování hlučnosti na pracovištích. Zaručujeme tiché provozy pod normovanými hodnotami.

Redukce hluku na pracovištích

Úspěšně se zaměřujeme na oblasti:

 • Měření hluku v pracovním a výrobním prostředí
  • Grafické zpracování hlukových map pracovišť – komplexní hlukové mapy při různých provozních režimech zařízení
  • Identifikace dominantních zdrojů hluku na pracovišti, záznam akustických změn stavu strojů
 • Návrhy protihlukových opatření
  • Návrhy akustických úprav na snížení hluku strojů a zařízení, inženýrský návrh protihlukových opatření, tvorba konceptů
  • Doporučení pro redukci hluku v rámci údržby
 • Predikce hluku v pracovním prostředí
  • Predikce šíření hluku před a po realizaci protihlukových opatření
 • Realizace odhlučnění výrobních strojů a zařízení
  • Konstrukční návrh a komplexní realizace projektu
  • Úprava konstrukce stroje, aplikace akusticky pohltivých materiálů na vhodné místo
 • Individuální přístup ke každému zařízení, projektu

Analýza a optimalizace hlučnosti produktů

Provádíme deklarační a technická měření zařízení a produktů, jakož i identifikaci zdroje jednotlivých složek zvuku pomocí akustické holografie a následné přiřazení podílu na celkové hlučnosti zařízení. Rovněž zhodnotíme psychoakustické jakož i vibrační vlastnosti zařízení. Na základě měření a analýz navrhneme vhodná opatření tak, aby celková deklarovaná hlučnost byla optimální pro dlouhodobé používání.

Menší hluk a vibrace produktu znamenají výhodu v konkurenčním prostředí.

 • Dokážeme identifikovat zdroj jednotlivých složek hluku.
 • Navrhujeme zlepšení vibro-akustických parametrů bez nepříznivého dopadu na funkčnost a cenu.
 • Optimalizace hluku a vibrací posouvá produkt před konkurenci.

Jsme odborníci v oblastech:

 • Měření akustického tlaku a výkonu (EN ISO 3744, EN60704-1, IEC 60704-2-4)
 • Psychoakustika – měření kvality zvuku a vnímání člověkem
 • Identifikace zdrojů jednotlivých složek hluku
 • Měření akustických vlastností materiálů
 • Měření vibrací kontaktní a bezkontaktní metodou
 • Optimalizace akustických vlastností
 • Simulace dopadu navrhovaných změn na produkt
 • Verifikace produktů v různých provozních stavech
 • Návrh implementace změn

Pro více informací vyplňte formulář a my Vás budeme kontaktovat

  Obeznámení se zpracováním OÚ

  Obeznámení se zpracováním OÚ

  Nebo oslovte přímo našeho specialistu:

  Nebo oslovte přímo našeho specialistu:

  Zůstaňte s námi ve světě inovací.