Zníženie hluku na pracoviskách

Zníženie hluku na pracoviskách

Jednou z najväčších výhod Asseco CEIT v oblasti redukcie hluku na pracoviskách je, že sa na hluk na pracovisku pozeráme komplexne a s dôrazom na detegovanie a detailné analyzovanie majoritných zdrojov hluku. Naše štúdie nekončia nameraním „neprípustných“ hodnôt, ktoré prekračujú hygienické hodnoty hluku, ale podrobným rozborom akustického poľa a s inžinierskymi návrhmi ako jednotlivé frekvencie utlmiť.

Dlhoročné skúsenosti s vývojom tichých a super-tichých produktov pretavujeme do znižovania hlučnosti na pracoviskách. Zaručujeme tiché prevádzky pod normovanými hodnotami.

Zníženie hluku na pracoviskách

Úspešne sa zameriavame na oblasti:

 • Meranie hluku v pracovnom a výrobnom prostredí
  • Grafické spracovanie hlukových máp pracovísk – komplexné hlukové mapy pri rôznych prevádzkových režimoch zariadení
  • Identifikácia dominantných zdrojov hluku na pracovisku, záznam akustických zmien stavu strojov
 • Návrhy protihlukových opatrení
  • Návrhy akustických úprav na zníženie hluku strojov a zariadení, inžiniersky návrh protihlukových opatrení, tvorba konceptov
  • Odporúčania pre redukciu hluku v rámci údržby
 • Predikcia hluku v pracovnom prostredí
  • Predikcia šírenia hluku pred a po realizácii protihlukových opatrení
 • Realizácia odhlučnenia výrobných strojov a zariadení
  • Konštrukčný návrh a komplexná realizácia projektu
  • Úprava konštrukcie stroja, aplikácia akusticko-pohltivých materiálov na vhodné miesto
 • Individuálny prístup ku každému zariadeniu, projektu
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Zostaňte s nami vo svete inovácií.

  ?