Zníženie hluku na pracoviskách

Zníženie hluku na pracoviskách

Jednou z najväčších výhod Asseco CEIT v oblasti redukcie hluku na pracoviskách je, že sa na hluk na pracovisku pozeráme komplexne a s dôrazom na detegovanie a detailné analyzovanie majoritných zdrojov hluku. Naše štúdie nekončia nameraním „neprípustných“ hodnôt, ktoré prekračujú hygienické hodnoty hluku, ale podrobným rozborom akustického poľa a s inžinierskymi návrhmi ako jednotlivé frekvencie utlmiť.

Dlhoročné skúsenosti s vývojom tichých a super-tichých produktov pretavujeme do znižovania hlučnosti na pracoviskách. Zaručujeme tiché prevádzky pod normovanými hodnotami.

Zníženie hluku na pracoviskách

Úspešne sa zameriavame na oblasti:

 • Meranie hluku v pracovnom a výrobnom prostredí
  • Grafické spracovanie hlukových máp pracovísk – komplexné hlukové mapy pri rôznych prevádzkových režimoch zariadení
  • Identifikácia dominantných zdrojov hluku na pracovisku, záznam akustických zmien stavu strojov
 • Návrhy protihlukových opatrení
  • Návrhy akustických úprav na zníženie hluku strojov a zariadení, inžiniersky návrh protihlukových opatrení, tvorba konceptov
  • Odporúčania pre redukciu hluku v rámci údržby
 • Predikcia hluku v pracovnom prostredí
  • Predikcia šírenia hluku pred a po realizácii protihlukových opatrení
 • Realizácia odhlučnenia výrobných strojov a zariadení
  • Konštrukčný návrh a komplexná realizácia projektu
  • Úprava konštrukcie stroja, aplikácia akusticko-pohltivých materiálov na vhodné miesto
 • Individuálny prístup ku každému zariadeniu, projektu

Analýza a optimalizácia hlučnosti produktov

Vykonávame deklaračné a technické merania zariadení a produktov ako aj identifikáciu zdroja jednotlivých zložiek zvuku pomocou akustickej holografie a následné priradenie podielu na celkovej hlučnosti zariadenia. Rovnako zhodnotíme psychoakustické ako aj vibračné vlastnosti zariadenia. Na základe meraní a analýz navrhneme vhodné opatrenia tak, aby celková deklarované hlučnosť bola optimálna pre dlhodobé používanie.

Menší hluk a vibrácie produktu znamenajú výhodu v konkurenčnom prostredí.

 • Dokážeme identifikovať zdroj jednotlivých zložiek hluku.
 • Navrhujeme zlepšenie vibro-akustických parametrov bez nepriaznivého dopadu na funkčnosť a cenu.
 • Optimalizácia hluku a vibrácií posúva produkt pred konkurenciu.

Sme odborníci v oblastiach:

 • Meranie akustického tlaku a výkonu (EN ISO 3744, EN60704-1, IEC 60704-2-4)
 • Psychoakustika – meranie kvality zvuku a vnímanie človekom
 • Identifikácia zdrojov jednotlivých zložiek hluku
 • Meranie akustických vlastností materiálov
 • Meranie vibrácií kontaktnou a bezkontaktnou metódou
 • Optimalizácia akustických vlastností
 • Simulácia dopadu navrhovaných zmien na produkt
 • Verifikácia produktov v rôznych prevádzkových stavoch
 • Návrh implementácie zmien
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov