Zníženie hluku na pracoviskách

Zníženie hluku na pracoviskách

Jednou z najväčších výhod Asseco CEIT v oblasti redukcie hluku na pracoviskách je, že sa na hluk na pracovisku pozeráme komplexne a s dôrazom na detegovanie a detailné analyzovanie majoritných zdrojov hluku. Naše štúdie nekončia nameraním „neprípustných“ hodnôt, ktoré prekračujú hygienické hodnoty hluku, ale podrobným rozborom akustického poľa a s inžinierskymi návrhmi ako jednotlivé frekvencie utlmiť.

Dlhoročné skúsenosti s vývojom tichých a super-tichých produktov pretavujeme do znižovania hlučnosti na pracoviskách. Zaručujeme tiché prevádzky pod normovanými hodnotami.

Zníženie hluku na pracoviskách

Úspešne sa zameriavame na oblasti:

 • Meranie hluku v pracovnom a výrobnom prostredí
  • Grafické spracovanie hlukových máp pracovísk – komplexné hlukové mapy pri rôznych prevádzkových režimoch zariadení
  • Identifikácia dominantných zdrojov hluku na pracovisku, záznam akustických zmien stavu strojov
 • Návrhy protihlukových opatrení
  • Návrhy akustických úprav na zníženie hluku strojov a zariadení, inžiniersky návrh protihlukových opatrení, tvorba konceptov
  • Odporúčania pre redukciu hluku v rámci údržby
 • Predikcia hluku v pracovnom prostredí
  • Predikcia šírenia hluku pred a po realizácii protihlukových opatrení
 • Realizácia odhlučnenia výrobných strojov a zariadení
  • Konštrukčný návrh a komplexná realizácia projektu
  • Úprava konštrukcie stroja, aplikácia akusticko-pohltivých materiálov na vhodné miesto
 • Individuálny prístup ku každému zariadeniu, projektu

Analýza a optimalizácia hlučnosti produktov

Vykonávame deklaračné a technické merania zariadení a produktov ako aj identifikáciu zdroja jednotlivých zložiek zvuku pomocou akustickej holografie a následné priradenie podielu na celkovej hlučnosti zariadenia. Rovnako zhodnotíme psychoakustické ako aj vibračné vlastnosti zariadenia. Na základe meraní a analýz navrhneme vhodné opatrenia tak, aby celková deklarované hlučnosť bola optimálna pre dlhodobé používanie.

Menší hluk a vibrácie produktu znamenajú výhodu v konkurenčnom prostredí.

 • Dokážeme identifikovať zdroj jednotlivých zložiek hluku.
 • Navrhujeme zlepšenie vibro-akustických parametrov bez nepriaznivého dopadu na funkčnosť a cenu.
 • Optimalizácia hluku a vibrácií posúva produkt pred konkurenciu.

Sme odborníci v oblastiach:

 • Meranie akustického tlaku a výkonu (EN ISO 3744, EN60704-1, IEC 60704-2-4)
 • Psychoakustika – meranie kvality zvuku a vnímanie človekom
 • Identifikácia zdrojov jednotlivých zložiek hluku
 • Meranie akustických vlastností materiálov
 • Meranie vibrácií kontaktnou a bezkontaktnou metódou
 • Optimalizácia akustických vlastností
 • Simulácia dopadu navrhovaných zmien na produkt
 • Verifikácia produktov v rôznych prevádzkových stavoch
 • Návrh implementácie zmien

Pre viac informácií vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ