Asseco_CEIT_Twiserion_Digital_manager_logo

Switch the digital genius on

Twiserion Digital Manager je softwarové řešení pro digitální dvojče, které díky technologii Real-Time Location System (RTLS) umožňuje určování polohy monitorovaných objektů v interiéru. Průmyslovým podnikům tak nabízí obrovskou výhodu, a to pomocí analýz a statistik identifikovat úzká místa, kde se logistické toky navzájem výrazně ovlivňují. Twiserion Digital Manager umožňuje optimalizaci a zrychlení výrobních a logistických procesů, jejich řízení v reálném čase a zajišťuje zvýšenou bezpečnost na pracovišti.

Digitální dvojče pro neustálé zlepšování výroby

Digitalizace výrobních a logistických procesů poskytuje firmám přesná data o fyzických procesech v reálném čase. Zvyšuje se tím efektivita a schopnost podniku okamžitě reagovat na změny v procesech, což následně zlepšuje jejich konkurenceschopnost. Řešením je inteligentní systém, který v reálném čase monitoruje status jakéhokoli materiálu, výrobní objednávky, logistické techniky, palety či operátora. Twiserion Digital Manager automaticky a nepřetržitě monitoruje polohu sledovaného objektu a řídí další parametry, které jsou potřebné v rámci naplnění požadavků na zkompletování daného úkolu. Využití digitálního dvojčete patří v podnicích k neodmyslitelné součásti výrobního procesu. Twiserion Digital Manager tak nejenže vytváří, ale také optimalizuje výrobní systémy.

Digitální dvojče pro každou výzvu

Twiserion Digital Manager propojený se systémem RTLS transformuje společnosti v efektivnější, modernější a zelenější. Přesně využitelná data zvyšují v podnicích produktivitu a bezpečnost a zároveň snižují jejich náklady na provoz.

zvýšení produktivity prostřednictvím lepšího řízení výroby
snížení rozpracované výroby, tzn. WIP, díky zlepšené viditelnosti produktů
Zvýšení bezpečnosti operátorů předcházením kolizním situacím s logistickou technikou

Oblasti použití

Twiserion_Digital_Manager_Monitoring_logistics_and_the_utilization_of_logistics

OEE a vytíženost logistických drah

Vyhodnocováním OEE se získává přehled o aktuální vytíženosti monitorovaných objektů, což umožňuje zefektivnění plánování a identifikování prostojů a úzkých míst ve výrobních a logistických procesech. Vnitropodniková navigace vyhodnocuje dopravní vytíženost a navádí techniku na nejméně vytížené trasy a pozitivně tak ovlivňuje plynulost a bezpečnost.

Twiserion_Digital_Manager_Material_tracking

Sledování materiálu WIP

Poskytuje plně automatizovaný přehled o spotřebě a stavu skladových zásob a online zobrazení statusu materiálu. Pomáhá redukovat čas na vyhledání materiálu a šetří čas při plánování procesů i lidské síly vypuštěním skenování kódů. Minimalizuje časy odstávek výrobní linky při změně výrobního plánu.

Twiserion_Digital_Manager_Safety

Bezpečnost

Monitorováním bezpečnostních parametrů, jako jsou zákaz vstupu, omezení rychlosti či blízkosti jiného monitorovaného objektu, se zvyšuje bezpečnost zaměstnanců i logistické techniky. Zabezpečuje automatické sledování času v pracovních či virtuálních zónách a výstrahu systému při reálně vzniklé konfliktní situaci ve formě notifikací.

Akcelerované funkcionality

Real time collaboration

Zásahy do systému v reálném čase

Cloud

Na “Cloudu” nebo “Na serverech zákazníka”

Web-based

Webová multiplatformová klientská aplikace. (PC, tablet, mobil – všechny OS)

Flexible framework

Flexibilní pracovní prostředí pro uživatele

Progressive project

Progresivní škálování projektu

Template system

Šablonový systém pro projekty, dashboardy, 3D scény

Marketplace plugin

Připraveno pro tržní řešení pluginů

Extensible API

Rozšiřitelné API pro zákazníky nebo třetí strany

Real time collaboration

Zásahy do systému v reálném čase

Cloud

Na “Cloudu” nebo “Na serverech zákazníka”

Web-based

Webová multiplatformová klientská aplikace. (PC, tablet, mobil – všechny OS)

Flexible framework

Flexibilní pracovní prostředí pro uživatele

Progressive project

Progresivní škálování projektu

Template system

Šablonový systém pro projekty, dashboardy, 3D scény

Marketplace plugin

Připraveno pro tržní řešení pluginů

Extensible API

Rozšiřitelné API pro zákazníky nebo třetí strany

Twiserion Digital Manager: začít digitalizovat

Došlo k chybě. Zkuste to prosím znovu.
Zpráva byla úspěšně odeslána

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem personalizovaného oslovení obchodníkem. Před poskytnutím OÚ jsem se seznámil se zpracováním OÚ.