Asseco_CEIT_Twiserion_Fleet_manager_logo_rgb_color

Switch the digital genius on

Twiserion Fleet Manager je komplexní softvérový řídicí systém společnosti Asseco CEIT vyvinutý pro sledování a řízení logistických prostředků. 

Buďte produktivní s Twiserion Fleet Manager

Twiserion Fleet Manager poskytuje komplexné riadenie flotily, ako aj ich real-time monitorovanie a zobrazovanie aktuálneho statusu a vykonávanej požiadavky. Vďaka zbieraným štatistickým dátam vie zákazník jednoducho identifikovať problémové miesta a zamerať sa na ich optimalizáciu.

real-time přehled o kompletní AGV flotile
automatizované směnové přehledy
hotline podpora 24/7

Twiserion Fleet Manager

Twiserion Fleet Manager sestává z tří hlavních složek, a to Řídicího systému (Control System), Monitorovacího systému (AGV Monitor) a systému Track & Trace.

Twiserion_fleet_manager_control_system

Control system

Řídicí systém Control System je základní řídicí jednotkou celého systému, která autonomním logistickým zařízením, tzv. AGV, zajišťuje předávání informací o svém stavu, prováděných činnostech, problémových situacích a pozici v rámci vymezeného prostoru, a zároveň využívá tyto informace pro rozhodování a následné řízení jednotlivých částí logistického procesu těchto prostředků.

Řídicí systém slouží k řízení logistických prostředků přítomných ve výrobním procesu. Jeho úkolem je řídit přesun jednotlivých AGV zařízení, např. přes křižovatky, semafory, obslužná místa, nabíječky a podobně, a to automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Přidanou hodnotou Řídicího systému je automatické řízení a kontrola nad logistickým procesem.

Twiserion_fleet_manager_agv_monitor

AGV Monitor

AGV Monitor je řešení, které slouží k monitorování autonomních AGV zařízení a jiných prvků systému činných ve výrobním procesu. Úkolem softwarového řešení AGV Monitor je nabídnout zaměstnancům v průmyslové hale možnost sledovat polohu, činnost, provozní stavy jednotlivých mobilních robotů a jiných prvků systému a mít nad nimi celkový přehled a kontrolu.

Přidanou hodnotou AGV Monitoru je monitorování AGV zařízení ve výrobním procesu v reálném čase, přičemž zpracované informace jsou zobrazovány v uživatelsky vhodné formě, a to především grafickou vizualizací stavů, či v uživatelsky nastavitelném výstupu stavových informací v textové formě. Uživatel má možnost ovlivňovat jednotlivé prvky rozhodování v reálném čase, a to například jejich aktivací, resp. deaktivací. Všechny informace, úkony, či změny nastavení systém zaznamenává a shromažďuje jako podklady pro pozdější analýzu nebo následnou optimalizaci logistických procesů.

Twiserion_fleet_manager_track_and_control

Statistický softvér Track & Trace

AGV Monitor je řešení, které slouží k monitorování autonomních AGV zařízení a jiných prvků systému
činných ve výrobním procesu. Úkolem softwarového řešení AGV Monitor je nabídnout
zaměstnancům v průmyslové hale možnost sledovat polohu, činnost, provozní stavy jednotlivých
mobilních robotů a jiných prvků systému a mít nad nimi celkový přehled a kontrolu.

Přidanou hodnotou AGV Monitoru je monitorování AGV zařízení ve výrobním procesu v reálném
čase, přičemž zpracované informace jsou zobrazovány v uživatelsky vhodné formě, a to především
grafickou vizualizací stavů, či v uživatelsky nastavitelném výstupu stavových informací v textové
formě. Uživatel má možnost ovlivňovat jednotlivé prvky rozhodování v reálném čase, a to například
jejich aktivací, resp. deaktivací. Všechny informace, úkony, či změny nastavení systém zaznamenává a
shromažďuje jako podklady pro pozdější analýzu nebo následnou optimalizaci logistických procesů.

Výhody Řídícího systému Control System

Twiserion_fleet_manager_control_system_icon Inteligentní řízení
Možnost vyhodnocovat podmínky transportu a na jejich základě se rozhodnout
Automaticky generované vstupní informace pro transport z různých externích zařízení (např.: robotická pracoviště, výrobní / montážní linka, externí zařízení a systémy zákazníka) automaticky posílány do řídicího systému
Předávání informací z AGV jiným externím zařízením
Synchronizace s výrobou just in time a „na požádání“
Urychlení a kontinuita toku materiálu
Úplná automatizace výroby/logistického procesu

Výhody AGV Monitor

Twiserion_fleet_manager_agv_monitor_icon

Monitorování polohy, činnosti a provozních stavů autonomních AGV zařízení a jiných prvků systému (periferie, semafory atd.)

Monitorování stavu požadavků zasílaných z externího systému (např.: z interního systému zákazníka)

Vizualizace sesbíraných dat v reálném čase

Možnost grafické vizualizace sesbíraných dat v uživatelsky vhodné formě

Možnost sledovat délku trvání jednotlivých provozních stavů v čase

Možnost sledovat přítomnost / nepřítomnost AGV na konkrétním místě v reálném čase a urgovat tím například obsluhu na manuálním pracovišti

Možnost informovat o vadném / chybném materiálu, který AGV nese, resp. statický dopravník obsahuje

Chybové hlášení a nestandardní situace okamžitě zobrazeny v panelu varovných upozornění

Možnost zobrazení obsazenosti křižovatek

Výhody Track & Trace

Sběr, uchovávání a vyhodnocování historických dat a jejich grafická vizualizace pro manažery výrobních a logistických procesů

Zaznamenávání historických dat z procesu výroby na vytyčení těsných míst logistického procesu

Nástroj poskytující pravidelné zpětné reportování provozních činností realizovaných v průmyslových halách

Statistické údaje o činnosti a sledování vytíženosti autonomních AGV zařízení

Statistické údaje o provozních stavech a stavech obsazenosti periferií AGV tahače

Grafické zobrazení historických dat týkajících se např. konkrétních stavových informací AGV, jejich ujeté vzdálenosti, chyb, síťové odezvy, počtu vyrobených dílů, funkčnosti serveru a jeho součástí v uživatelem definovaných časových intervalech

Výhody Řídícího systému Control System

Inteligentní řízení
Možnost vyhodnocovat podmínky transportu a na jejich základě se rozhodnout
Automaticky generované vstupní informace pro transport z různých externích zařízení (např.: robotická pracoviště, výrobní / montážní linka, externí zařízení a systémy zákazníka) automaticky posílány do řídicího systému
Předávání informací z AGV jiným externím zařízením
Synchronizace s výrobou just in time a „na požádání“
Urychlení a kontinuita toku materiálu
Úplná automatizace výroby/logistického procesu

Výhody AGV Monitor

Monitorování polohy, činnosti a provozních stavů autonomních AGV zařízení a jiných prvků systému (periferie, semafory atd.)
Monitorování stavu požadavků zasílaných z externího systému (např.: z interního systému zákazníka)
Vizualizace sesbíraných dat v reálném čase
Možnost grafické vizualizace sesbíraných dat v uživatelsky vhodné formě
Možnost sledovat délku trvání jednotlivých provozních stavů v čase
Možnost sledovat přítomnost / nepřítomnost AGV na konkrétním místě v reálném čase a urgovat tím například obsluhu na manuálním pracovišti
Možnost informovat o vadném / chybném materiálu, který AGV nese, resp. statický dopravník obsahuje
Chybové hlášení a nestandardní situace okamžitě zobrazeny v panelu varovných upozornění
Možnost zobrazení obsazenosti křižovatek

Výhody Track & Trace

Sběr, uchovávání a vyhodnocování historických dat a jejich grafická vizualizace pro manažery výrobních a logistických procesů
Zaznamenávání historických dat z procesu výroby na vytyčení těsných míst logistického procesu
Nástroj poskytující pravidelné zpětné reportování provozních činností realizovaných v průmyslových halách
Statistické údaje o činnosti a sledování vytíženosti autonomních AGV zařízení
Statistické údaje o provozních stavech a stavech obsazenosti periferií AGV tahače
Grafické zobrazení historických dat týkajících se např. konkrétních stavových informací AGV, jejich ujeté vzdálenosti, chyb, síťové odezvy, počtu vyrobených dílů, funkčnosti serveru a jeho součástí v uživatelem definovaných časových intervalech

Twiserion Fleet Manager: Kontakujte nás

Došlo k chybě. Zkuste to prosím znovu.
Zpráva byla úspěšně odeslána

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem personalizovaného oslovení obchodníkem. Před poskytnutím OÚ jsem se seznámil se zpracováním OÚ.