Ceit ERgonomics Analysis Application

Potrebujete zhodnotiť, či sú vaše pracoviská z hľadiska ergonómie rizikové? Rýchlu analýzu je možné vykonať jednoducho a presne s využitím našej vlastnej mobilnej aplikácie CERAA a CERAA Glove.

Nadmerná fyzická záťaž pracovníkov v podnikoch a s tým spojené vznikajúce choroby z povolania predstavujú pre firmu nemalé finančné náklady. Rovnako zvyšujú fluktuáciu pracovníkov, úrazovosť, práceneschopnosť, či náklady na kompenzáciu vyššej kategórie rizikovej práce. Správnou identifikáciou rizikových faktorov a účinnými nápravnými opatreniami dokáže spoločnosť ušetriť náklady spojené so mzdovou kompenzáciou za sťažený výkon práce, ktorá predstavuje najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu pre každého pracovníka.

Ceit ERgonomics Analysis Application

Aplikácia CERAA je určená pre priemyselné spoločnosti, pracovné zdravotné služby ale aj univerzity, ktoré hľadajú efektívny a moderný spôsob hodnotenia ergonómie uplatňujúci európske technické normy ale rovnako aj legislatívne predpisy.

Zhodnotenie fyzickej záťaže aplikáciou CERAA na pracoviskách môžete realizovať samostatne po absolvovaní školenia s našim lektorom, ktoré je odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou, kde účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Moderná aplikácia CERAA pre hodnotenie využíva tablet a rozšírenú realitu pre lepší vnem užívateľa počas hodnotenia priamo na reálnych pracoviskách.

Aplikácia CERAA

 • Plnohodnotné hodnotenie pracovných polôh
 • Hodnotenie priestorových požiadaviek na pracovisko
 • Posúdenie zorného priestoru
 • Komplexné zhodnotenie administratívnych pracovísk
 • Hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
 • Postavená na legislatíve a technických normách
 • Dostupná v SK, EN, PL a CZ jazyku
 • Postavená na platforme rozšírenej reality
Ceit ERgonomics Analysis Application
Ceit ERgonomics Analysis Application

CERAA Glove

 • 8 meracích senzorov
 • Bezdrôtový prenos pomocou Bluetooth
 • Výdrž plne nabitej batérie: 6 hodín
 • Viaceré dostupné veľkosti
 • Meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky v definovaných úchopoch
 • Synchronizovaný videozáznam s nameranými silami
 • Eliminácia faktora spôsobujúceho syndróm karpálneho tunela
 • Úžitkový vzor

Zákazník získa doživotnú licenciu na aplikáciu do tabletu, ktorú je možné vyskladať ľubovoľne zo štyroch dostupných modulov.

 1. modul: Hodnotenie pracovných polôh a rozmerových požiadaviek
 2. modul: Hodnotenie administratívnych pracovísk
 3. modul: Hodnotenie ručnej manipulácie
 4. modul: CERAA Glove – meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky
Ceit ERgonomics Analysis Application
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov