Asseco_CEIT_Twiserion_Design_Manager

Switch the digital genius on

Vstúpte pomocou softvéru Twiserion Design Manager do prostredia, kde je reálny svet nahradený virtuálnymi a dátovými modelmi a vydajte sa tak na cestu digitálnej transformácie k vytvoreniu digitálnej kópie vášho závodu. Intuitívne prostredie umožňuje pomocou svojich komplexných nástrojov efektívne projektovanie a preverenie budúcich stavov ešte pred ich nasadením. Optimalizácia a plánovanie výrobných, logistických, či skladovacích procesov je tak na dosah jedného kliku.

Digitálne riešenie pre každú výzvu

Twiserion Design Manager prináša zákazníkom nielen v priemyselných podnikoch výrazné časové a finančné úspory. Zvyšuje efektívnosť procesu projektovania a plánovania v priemere až o 30 %, pričom pomáha skrátiť celkový čas workshopov o 25 %. Twiserion Design Manager zlepšuje procesy s úsporou výrobných a logistických nákladov priemerne o 30 %.

%
zvýšenie efektivity
%
kratší čas workshopov
%
zníženie prevádzkových nákladov

Oblasti použitia softvéru Twiserion Design Manager

Definované ciele projektu je možné zvyčajne dosiahnuť viacerými spôsobmi. Býva žiaľ bežné, že v projekte sa definuje len jedno zaručené najlepšie riešenie a obchádza sa mechanizmus vytvárania rozličných variantov a ich vyhodnocovanie s ohľadom na stanové ciele projektu. Výhoda softvéru Twiserion Design Manager je práve v tom, že svojmu používateľovi ponúka rovno niekoľko optimálnych riešení.

Plánovanie výrobných a montážnych procesov

Vhodný pre projektovanie nových a redizajn existujúcich výrobných a montážnych procesov. Ideálny pre nové usporiadanie výroby, či interaktívne zmeny layoutu na základe sledovaných parametrov.

Plánovanie logistických procesov

Rieši elimináciu plytvaní v celom logistickom reťazci, optimalizáciu materiálových tokov, zvýšenie efektivity procesov, logistických zariadení a podporných nástrojov.

 

Plánovanie skladovacích procesov

Umožňuje vypracovanie a kapacitné preverenie dispozičného návrhu skladových priestorov s určením najvhodnejších skladovacích jednotiek a manipulačných zariadení.

Chcem Twiserion Design Manager Freemium na 30 dní zadarmo

   Akcelerované funkcionality

   Asseco_ceit_2d_3D_icon

   3D layout

   Designing_optimising

   Výroba

   Optimising_logistics_processes

   Logistika

   Visualising log_processes

   Vizualizácia

   Calculating production

   Kapacita

   Time processes

   Normovanie

   Monitoring

   Monitoring

   Connectivity

   Konektivita

   Asseco_ceit_2d_3D_icon

   3D layout

   Designing_optimising

   Výroba

   Optimising_logistics_processes

   Logistika

   Visualising log_processes

   Vizualizácia

   Calculating production

   Kapacita

   Time processes

   Normovanie

   Monitoring

   Monitoring

   Connectivity

   Konektivita

   Porovnanie Freemium a Premium verzií softvéru Twiserion Design Manager

   Softvér Twiserion Design Manager je dostupný v plnej verzii Premium. Teraz avšak máte jedinečnú možnosť vyskúšať si ho po dobu 30 dní úplne zadarmo stiahnutím limitovanej Freemium verzie.

     Freemium Premium
   3D layout    
   Knižnica základných prvkov/modelov
   Kategorizácia a analýza plôch
   Kontrola kolízií (fyzikálne vlastnosti tuhých telies)  
   Skríningové zhodnotenie ergonómie pracoviska  
   Virtuálna prehliadka modelovaného priestoru  
   Výroba    
   Tvorba postupov (technologické, pracovné, montážne)
   Analýza (kapacita výroby, vyťaženie strojov a operátorov)
   Vizualizácia pohybu operátora
   Analýza efektívnosti montážneho procesu (Yamazumi chart)
   Normovanie pracovných operácií (MTM, MOST)  
   Klasifikácia úkonov podľa pridanej hodnoty  
   Kalkulácia KPI (VA index, WIP, PLT, PCE)  
   Logistika    
   Tvorba tokov (materiál, logistické prostriedky)
   Tvorenie základných logistických procesov
   Výpočet potreby logistickej techniky (VZV, Truck, AGV/AMR)
   Modelovanie skladovacích priestorov
   Parametrické modely skladovacích prvkov
   Výpočet (spotreby dielov, intervalu navážania)  
   Normovanie logistických procesov (MTM-Logistics)  
   Tvorenie logistických procesov (Milk run, Sekvencovanie)  
   Analýzy obslužiteľnosti logistických procesov v čase  
   Animácia pohybu logistickej techniky  
   Monitoring    
   Import databázových údajov (SQL)  
   Vizualizácia pohybu a intenzity logistickej techniky  
   Analýzy logistického procesu (stavy logistickej techniky, manipulácie, vyťaženia)  
   Konektivita    
   Import (XLSX) a CAD (dwg, dgn, fbx)
   Import mračna bodov (E57)  
   Export (XLSX, PPT, PDF) a CAD (dgn, fbx)  

   Ako pracovať so softvérom Twiserion Design Manager

   Twiserion Design Manager je vlastný produkt spoločnosti Asseco CEIT a ideálny nástroj pre plánovanie výrobných, montážnych, logistických, ako aj skladovacích procesov. Aby vám Twiserion Design Manager priniesol najväčší úžitok, pripravili sme pre vás sériu tutoriálov, ktoré vás prevedú jednotlivými oblasťami použitia, ako aj jeho funkcionalitami.

   Prvé spustenie

   Pomocou videotutoriálu si založte svoj vlastný projekt. Oboznámte sa so základným rozhraním softvéru Twiserion Design Manager a osvojte si používateľské zručnosti.

   Naprojektujte výrobu

   Videotutoriál vás postupnými krokmi naučí ako pomocou objektov jednoducho vytvoriť layout priestorovej dispozície a pomôže vám pomocou parametrov vyhodnotiť jeho efektivitu.

   Vytvorte logistický systém

   Získajte informácie ako vytvoriť a vizualizovať tok materiálu, ako navrhnúť spôsob logistickej manipulácie a pomocou sady analytických a štatistických nástrojov navrhnúť efektívny logistický systém v digitálnom prostredí.

   Navrhnite skladovací priestor

   Videotutoriál vás prevedie krokmi, ako pomocou databázy parametrických modelov skladovacích prvkov vytvoriť a kapacitne vyhodnotiť dispozičný návrh skladového priestoru.

   Twiserion_Design_manager_Getting_started
   Twiserion_Design_manager_Design_your_production
   Twiserion_Design_manager_Create_logistcs_system
   Twiserion_Design_manager_Design_a_warehouse_space

   Prvé spustenie

   Pomocou videotutoriálu si založte svoj vlastný projekt. Oboznámte sa so základným rozhraním softvéru Twiserion Design Manager a osvojte si používateľské zručnosti.

   Twiserion_Design_manager_Getting_started

   Naprojektujte výrobu

   Videotutoriál vás postupnými krokmi naučí ako pomocou objektov jednoducho vytvoriť layout priestorovej dispozície a pomôže vám pomocou parametrov vyhodnotiť jeho efektivitu.

   Twiserion_Design_manager_Design_your_production

   Vytvorte logistický systém

   Získajte informácie ako vytvoriť a vizualizovať tok materiálu, ako navrhnúť spôsob logistickej manipulácie a pomocou sady analytických a štatistických nástrojov navrhnúť efektívny logistický systém v digitálnom prostredí.

   Twiserion_Design_manager_Create_logistcs_system

   Navrhnite skladovací priestor

   Videotutoriál vás prevedie krokmi, ako pomocou databázy parametrických modelov skladovacích prvkov vytvoriť a kapacitne vyhodnotiť dispozičný návrh skladového priestoru.

   Twiserion_Design_manager_Design_a_warehouse_space