Asseco_CEIT_Twiserion_Design_Manager

Switch the digital genius on

Vstúpte pomocou softvéru Twiserion Design Manager do prostredia, kde je reálny svet nahradený virtuálnymi a dátovými modelmi a vydajte sa tak na cestu digitálnej transformácie k vytvoreniu digitálnej kópie vášho závodu. Intuitívne prostredie umožňuje pomocou svojich komplexných nástrojov efektívne projektovanie a preverenie budúcich stavov ešte pred ich nasadením. Optimalizácia a plánovanie výrobných, logistických, či skladovacích procesov je tak na dosah jedného kliku.

Digitálne riešenie pre každú výzvu

Twiserion Design Manager prináša zákazníkom nielen v priemyselných podnikoch výrazné časové a finančné úspory. Zvyšuje efektívnosť procesu projektovania a plánovania v priemere až o 30 %, pričom pomáha skrátiť celkový čas workshopov o 25 %. Twiserion Design Manager zlepšuje procesy s úsporou výrobných a logistických nákladov priemerne o 30 %.

%
zvýšenie efektivity
%
kratší čas workshopov
%
zníženie prevádzkových nákladov

Oblasti použitia softvéru Twiserion Design Manager

Definované ciele projektu je možné zvyčajne dosiahnuť viacerými spôsobmi. Býva žiaľ bežné, že v projekte sa definuje len jedno zaručené najlepšie riešenie a obchádza sa mechanizmus vytvárania rozličných variantov a ich vyhodnocovanie s ohľadom na stanové ciele projektu. Výhoda softvéru Twiserion Design Manager je práve v tom, že svojmu používateľovi ponúka rovno niekoľko optimálnych riešení.

Plánovanie výrobných a montážnych procesov

Vhodný pre projektovanie nových a redizajn existujúcich výrobných a montážnych procesov. Ideálny pre nové usporiadanie výroby, či interaktívne zmeny layoutu na základe sledovaných parametrov.

Plánovanie logistických procesov

Rieši elimináciu plytvaní v celom logistickom reťazci, optimalizáciu materiálových tokov, zvýšenie efektivity procesov, logistických zariadení a podporných nástrojov.

 

Plánovanie skladovacích procesov

Umožňuje vypracovanie a kapacitné preverenie dispozičného návrhu skladových priestorov s určením najvhodnejších skladovacích jednotiek a manipulačných zariadení.

Akcelerované funkcionality

Asseco_ceit_2d_3D_icon

3D layout

Designing_optimising

Výroba

Optimising_logistics_processes

Logistika

Visualising log_processes

Vizualizácia

Calculating production

Kapacita

Time processes

Normovanie

Monitoring

Monitoring

Connectivity

Konektivita

Asseco_ceit_2d_3D_icon

3D layout

Designing_optimising

Výroba

Optimising_logistics_processes

Logistika

Visualising log_processes

Vizualizácia

Calculating production

Kapacita

Time processes

Normovanie

Monitoring

Monitoring

Connectivity

Konektivita

Vyskúšajte Twiserion Design Manager zadarmo na 30 dní

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ

Porovnanie Freemium a Premium verzií softvéru Twiserion Design Manager

Softvér Twiserion Design Manager je dostupný v plnej verzii Premium. Teraz avšak máte jedinečnú možnosť vyskúšať si ho po dobu 30 dní úplne zadarmo stiahnutím limitovanej Freemium verzie.

  Freemium Premium
3D layout    
Knižnica základných prvkov/modelov
Kategorizácia a analýza plôch
Kontrola kolízií (fyzikálne vlastnosti tuhých telies)  
Skríningové zhodnotenie ergonómie pracoviska  
Virtuálna prehliadka modelovaného priestoru  
Výroba    
Tvorba postupov (technologické, pracovné, montážne)
Analýza (kapacita výroby, vyťaženie strojov a operátorov)
Vizualizácia pohybu operátora
Analýza efektívnosti montážneho procesu (Yamazumi chart)
Normovanie pracovných operácií (MTM, MOST)  
Klasifikácia úkonov podľa pridanej hodnoty  
Kalkulácia KPI (VA index, WIP, PLT, PCE)  
Logistika    
Tvorba tokov (materiál, logistické prostriedky)
Tvorenie základných logistických procesov
Výpočet potreby logistickej techniky (VZV, Truck, AGV/AMR)
Modelovanie skladovacích priestorov
Parametrické modely skladovacích prvkov
Výpočet (spotreby dielov, intervalu navážania)  
Normovanie logistických procesov (MTM-Logistics)  
Tvorenie logistických procesov (Milk run, Sekvencovanie)  
Analýzy obslužiteľnosti logistických procesov v čase  
Animácia pohybu logistickej techniky  
Monitoring    
Import databázových údajov (SQL)  
Vizualizácia pohybu a intenzity logistickej techniky  
Analýzy logistického procesu (stavy logistickej techniky, manipulácie, vyťaženia)  
Konektivita    
Import (XLSX) a CAD (dwg, dgn, fbx)
Import mračna bodov (E57)  
Export (XLSX, PPT, PDF) a CAD (dgn, fbx)  

Ako pracovať so softvérom Twiserion Design Manager

Twiserion Design Manager je vlastný produkt spoločnosti Asseco CEIT a ideálny nástroj pre plánovanie výrobných, montážnych, logistických, ako aj skladovacích procesov. Aby vám Twiserion Design Manager priniesol najväčší úžitok, pripravili sme pre vás sériu tutoriálov, ktoré vás prevedú jednotlivými oblasťami použitia, ako aj jeho funkcionalitami.

Prvé spustenie

Pomocou videotutoriálu si založte svoj vlastný projekt. Oboznámte sa so základným rozhraním softvéru Twiserion Design Manager a osvojte si používateľské zručnosti.

Naprojektujte výrobu

Videotutoriál vás postupnými krokmi naučí ako pomocou objektov jednoducho vytvoriť layout priestorovej dispozície a pomôže vám pomocou parametrov vyhodnotiť jeho efektivitu.

Vytvorte logistický systém

Získajte informácie ako vytvoriť a vizualizovať tok materiálu, ako navrhnúť spôsob logistickej manipulácie a pomocou sady analytických a štatistických nástrojov navrhnúť efektívny logistický systém v digitálnom prostredí.

Navrhnite skladovací priestor

Videotutoriál vás prevedie krokmi, ako pomocou databázy parametrických modelov skladovacích prvkov vytvoriť a kapacitne vyhodnotiť dispozičný návrh skladového priestoru.

Twiserion_Design_manager_Getting_started
Twiserion_Design_manager_Design_your_production
Twiserion_Design_manager_Create_logistcs_system
Twiserion_Design_manager_Design_a_warehouse_space