Quick Response Manufacturing (QRM) – Redukcia lead time

Celofiremná stratégie QRM je určená pre firmy s rýchlo sa meniacimi požiadavkami zákazníka. Vo výrobných závodoch s nepravidelným dopytom alebo so širokou variabilitou produktov sú štandardizácia a pevné plánovanie drahé, nefunkčné a kontraproduktívne. Práve preto vznikla stratégia QRM, ktorá redukuje priebežnú dobu výroby (tzv. lead time) vo výrobe a v administratíve. Umožňuje spoločnostiam rásť vďaka efektívnemu prispôsobeniu vnútorných procesov požiadavke zákazníka. QRM ďalej zvyšuje ziskovosť znižovaním nákladov, zvyšovaním výkonu dodávok a zlepšovaním kvality.

Úspech QRM stojí na štyroch pilieroch

Sila času

QRM sa zameriava na znižovanie lead time od administratívy až po výrobu, vďaka čomu pomáha spoločnostiam rásť a minimalizovať skryté náklady.

Správna organizačná štruktúra

QRM navrhuje štrukturálnu zmenu v organizácii, prostredníctvom vytvorenia špecializovaných  multifunkčných tímov. Ľudia v týchto tímoch sú zastupiteľní a majú plnú zodpovednosť za všetky operácie vo vytvorenom tíme. Tak sa získa dostatočnú pružnosť pri spracovaní akejkoľvek požiadavky.

Dynamika systému

Aplikáciou QRM dochádza v spoločnosti k zmene, pri ktorej je kľúčová dynamika systému a zmena myslenia v oblasti využitia kapacít a variability. Tá hovorí o dôležitosti vyťažovania systému na 80 % a tvoriť tzv. nutnosti rezervné kapacity. Tieto kapacity pomáhajú vykryť nepredvídateľnosť dopytu zákazníka.

Budovanie celopodnikovej stratégie

Najväčšie prínosy nastanú, keď sa QRM aplikuje do celej organizácie vrátane administratívy, materiálového plánovania, riadenia výroby, ako aj zavádzanie nových produktov. Je rovnako dôležité, aby každý zamestnanec chápal podstatu stratégie QRM, čo napomáha k jej jednoduchšej implementácii.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov