Asseco CEIT events

Asseco CEIT podujatia

Technologický pokrok nemožno prehliadať, ale naopak, treba ho využiť vo svoj prospech. Kto dnes zaváha, riskuje, že stratí nielen svoju pozíciu, ale aj konkurenčnú výhodu.

Spoločnosť Asseco CEIT už niekoľko rokov prináša inovácie pre priemysel zamerané na oblasť priemyselnej automatizácie, digitalizácie a optimalizácie, ako aj inteligentnej internej logistiky. Tieto riešenia sú výsledkom nášho vlastného výskumu a vývoja. Okrem zavádzania technologických zmien do praxe považujeme za dôležité vytvárať priestor na diskusie, výmenu poznatkov, či prezentovanie pokrokových riešení.

Vstúpte do inšpiratívneho sveta našich odborných podujatí, kde spoločne predefinujeme hranice toho, čo je dosiahnuteľné. Nenechajte si ujsť novú atraktívnu príležitosť, ktorá má prínos pre váš profesionálny rast a rozvoj celého priemyslu.

Certifikované školenie: Ergonómia v administratíve a psychická záťaž na pracovisku

31. júl 2024 | 18. september 2024 | 23. október 2024 | 11. december 2024

Online

slovakia

Slovenský jazyk

Certifikované školenie – Aké by malo byť projektovanie priemyselných pracovísk podľa zásad ergonómie?

7. august 2024 | 16. október 2024 | 4. december 2024

Asseco CEIT, Žilina

slovak

Slovenský jazyk

Certifikované školenie: Riziká z pohľadu priemyselnej ergonómie pre pracovníkov vo výrobných podnikoch

14. august 2024 | 2. október 2024 | 20. november 2024

Online

slovakia

Slovenský jazyk