3D meranie a digitalizácia objektov a budov

3D skenovanie predstavuje technológiu reverzného inžinierstva a je v súčasnosti najpoužívanejšou formou spracovania reálneho trojrozmerného objektu do počítača pre jeho ďalšie spracovanie.

Prostredníctvom 3D skenovacích zariadení transformujeme reálne objekty do digitálnej podoby, pričom na ich transformáciu a zameranie sa využívame 3D skenery. 3D sken je digitálna verzia snímaných objektov v existujúcom prostredí. To znamená, že prostredníctvom 3D skenovania a následného spracovania dát do grafického prostredia objektivizujeme napríklad reálne usporiadanie objektov v priemyselných podnikoch, digitalizujeme súčasný stav stavebných objektov, kultúrnych a historických pamiatok a podobne.

V Asseco CEIT máme dlhoročné skúsenosti s technikou od najvýznamnejších dodávateľov 3D skenerov ako sú napríklad FARO a LEICA, pričom v súčasnosti využívane moderné skenovacie zariadenie LEICA RTC 360.

Pre úspešnú integráciu jednotlivých krokov Priemyselu 4.0 podporuje táto iniciatíva rozvoj technológií 3D laserového skenovania. Je preto nevyhnutné pracovať s 3D digitálnou dokumentáciou či už v prostredí CAD, grafických riešení a iných. V Asseco CEIT sa práve preto snažíme okrem kvalitných technických prostriedkov aj implementovať nové postupy spracovania získaných dát a ich následný proces 3D digitalizácie pre konkrétne aplikácie.

Digitálny podnik, alebo digitálne dvojča priemyselného podniku, reprezentuje virtuálny obraz reálnej výroby a vo fáze návrhu technickej zmeny môže výraznou mierou ovplyvniť náklady na realizáciu projektu. Aj preto sú digitalizačné technológie využívané v oblastiach ako sú napríklad:

 • priemyselný podnik,
 • automobilový priemysel,
 • stavebný priemysel,
 • súdne inžinierstvo,
 • kultúrne dedičstvo,
 • kriminalistika,
 • hutnícky priemysel,
 • elektrotechnický priemysel,
 • biomedicína.
3D skenovanie a digitalizácia objektov

V rámci našej spoločnosti sú dáta z 3D laserového skenovania a následné výstupy z procesu 3D digitalizácie využívané pre aplikácie ako sú:

 • spracovanie CAD modelov pre účely koncepčného a detailného projektovania,
 • tvorba 2D a 3D dispozície pre účely realizácie komerčných projektov,
 • príprava a import 3D dát pre softvérové riešenie Twiserion Design Manager,
 • príprava 3D dát pre realizáciu softvérových aplikácií virtuálnych tréningov,
 • spracovanie 3D podkladov pre softvérové riešenia DIGITAL TWIN,
 • 3D simulácie a modelovanie výrobných a logistických procesov,
 • grafické vizualizácie realizovaných projektov.

Chcete vedieť viac o možnostiach 3D merania a digitalizácie objektov?

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ