3D meranie a digitalizácia objektov a budov

3D skenovanie predstavuje technológiu reverzného inžinierstva a je v súčasnosti najpoužívanejšou formou spracovania reálneho trojrozmerného objektu do počítača pre jeho ďalšie spracovanie.

Prostredníctvom 3D skenovacích zariadení transformujeme reálne objekty do digitálnej podoby, pričom na ich transformáciu a zameranie sa využívame 3D skenery. 3D sken je digitálna verzia snímaných objektov v existujúcom prostredí. To znamená, že prostredníctvom 3D skenovania a následného spracovania dát do grafického prostredia objektivizujeme napríklad reálne usporiadanie objektov v priemyselných podnikoch, digitalizujeme súčasný stav stavebných objektov, kultúrnych a historických pamiatok a podobne.

V Asseco CEIT máme dlhoročné skúsenosti s technikou od najvýznamnejších dodávateľov 3D skenerov ako sú napríklad FARO a LEICA, pričom v súčasnosti využívane moderné skenovacie zariadenie LEICA RTC 360.

Pre úspešnú integráciu jednotlivých krokov Priemyselu 4.0 podporuje táto iniciatíva rozvoj technológií 3D laserového skenovania. Je preto nevyhnutné pracovať s 3D digitálnou dokumentáciou či už v prostredí CAD, grafických riešení a iných. V Asseco CEIT sa práve preto snažíme okrem kvalitných technických prostriedkov aj implementovať nové postupy spracovania získaných dát a ich následný proces 3D digitalizácie pre konkrétne aplikácie.

Digitálny podnik, alebo digitálne dvojča priemyselného podniku, reprezentuje virtuálny obraz reálnej výroby a vo fáze návrhu technickej zmeny môže výraznou mierou ovplyvniť náklady na realizáciu projektu. Aj preto sú digitalizačné technológie využívané v oblastiach ako sú napríklad:

 • priemyselný podnik,
 • automobilový priemysel,
 • stavebný priemysel,
 • súdne inžinierstvo,
 • kultúrne dedičstvo,
 • kriminalistika,
 • hutnícky priemysel,
 • elektrotechnický priemysel,
 • biomedicína.
3D skenovanie a digitalizácia objektov

V rámci našej spoločnosti sú dáta z 3D laserového skenovania a následné výstupy z procesu 3D digitalizácie využívané pre aplikácie ako sú:

 • spracovanie CAD modelov pre účely koncepčného a detailného projektovania,
 • tvorba 2D a 3D dispozície pre účely realizácie komerčných projektov,
 • príprava a import 3D dát pre softvérové riešenie Twiserion Design Manager,
 • príprava 3D dát pre realizáciu softvérových aplikácií virtuálnych tréningov,
 • spracovanie 3D podkladov pre softvérové riešenia DIGITAL TWIN,
 • 3D simulácie a modelovanie výrobných a logistických procesov,
 • grafické vizualizácie realizovaných projektov.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov