Montážní linka
přístrojového panelu na bázi AGV

„Partnerství se společností Asseco CEIT nám umožnilo navrhnout a postavit montážní linku přístrojových panelů založenou na AGV, která je na rozdíl od tradičních řešení výrazně fl exibilnější a efektivnější. Umožnilo nám to také přímé připojení k fi nální montážní lince v jednom bezproblémovém procesu.“

David Brindley
Plánování a logistika materiálu, JLR Slovakia

Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o.
Zákazník: Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o.
Průmysl: Automobilový výrobní závod
Místo implementace: Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Nitra, Slovensko
Asseco CEIT řešení: AGV systém

Jaguar Land Rover Slovakia v Nitře je nejmodernějším závodem na výrobu automobilů, postaveným v letech 2016 až 2018. Závod v současnosti vyrábí dva luxusní modely: Land Rover Discovery a Land Rover Defender.

Souvislosti

Montážní linka je jednou z hlavních a nejzajímavějších aplikací automatizovaného řízeného tahače AGV. AGV se stává samotnou montážní linkou. Jde o použití AGV namísto typických fyzických struktur, jako jsou podlahové řetězy, pohyblivá podložka, dopravníky, mostové jeřáby atd. Všechno jsou to vedení, která si na instalaci vyžadují výrazné stavební práce.

AGV nesou vstupní nedokončené komponenty, které se mají vyrábět nebo montovat podél výrobních linek, kde jejich operátoři krok za krokem upravují, přidávají a transformují, zatímco při transformaci ze základního původního produktu na hotový se zvyšuje jeho hodnota.

Požadavky zákazníka

Zákazník požadoval flexibilní, škálovatelnou montážní linku přístrojové desky a linku, kterou lze integrovat do dalších logistických toků, jako je například dodávka na montážní linku. Linka se také musela v případě potřeby snadno přemístit a měla být v souladu s velmi vysokým ergonomickým a bezpečnostním standardem.

Jaguar Land Rover
Jaguar
Jaguar

Řešení

Jediným možným řešením, které mohlo splnit všechny požadavky zákazníka, bylo vyrobit celou linku na bázi AGV.

  • Flexibilita: Linka na bázi AGV může vytvářet velmi mnoho odboček, externích stanic, stanic pro kontrolu kvality a stanic pro přizpůsobení produktu.
  • Škálovatelnost: Dodatečnou kapacitu lze velmi jednoduše zvýšit pomocí linky založené na AGV, protože vyžaduje pouze přidání dalších stanic a dalších AGV. Nejsou potřeba žádné stavební práce ani konstrukce.
  • Integrace do logistického toku: Linka AGV je připojena přes mezi paměť přímo k finální montážní lince. Po sestavení přístrojové desky se přesouvá do nárazníkové zóny. Panely se pak postupně přivádějí na konečnou montážní linku, kde se instalují do vozidel.
  • Ergonomie a bezpečnost: Na tahačích AGV jsou umístěny speciální stoly vybavené rotačním nástrojem, které umožňují operátorům snadno změnit polohu přístrojové desky a zefektivnit proces montáže.

Výsledek

Montážní linka na přístrojové panely na bázi AGV umožňuje, aby byl montážní proces výrazně efektivnější, flexibilnější a škálovatelnější na rozdíl od linky, která by byla založena na tradičních fyzických strukturách.

27

27 tahačů AGV

55

55 kolesových stolů s upínacími prvky

500 m

500 m celkové délky tratě

11

11 pracovních stanIc

1

1 buffer s přímým připojením na hlavní montážní linku

Jsme inovativní technologická společnost s vlastním výzkumně-vývojovým centrem, která přináší na trh komplexní průmyslová řešení.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.