Peter Mačuš: První vlastní 5G privátní kampusová síť ve prospěch průmyslové revoluce

Společnost Asseco CEIT před časem zveřejnila informaci, že ve spolupráci s největším slovenským operátorem Slovak Telekom plánuje společný projekt vybudování 5G privátní kampusové sítě v areálu svého výzkumně-vývojového centra v Žilině. O projektu, jakož i o výhodách 5G technologie a kampusové sítě jsme si povídali přímo s technickým ředitelem společnosti Petrom Mačušom. Právě on je iniciátorem a vlastníkem tohoto projektu v Asseco CEIT a má pod palcem jeho hladký průběh a využití pro potřeby principů Průmyslu 4.0.

Mohl byste nám nejprve přiblížit, co vlastně je 5G technologie a jaký je její přínos pro průmysl?

5G je pátá generace technologií mobilní komunikace, která se považuje za velký pokrok. Uživatelům nabízí širší rozsah frekvencí a díky rychlosti a objemu přenosu dat je předpokladem jejich přenosu v reálném čase, což slouží jako základ možností vysokého stupně automatizace v průmyslu. 5G technologie v průmyslu umožní vzájemnou komunikaci a centralizované řízení strojů a mobilních výrobních a logistických zařízení na dálku s okamžitou reakční dobou. Dostupnější bude i diagnostika s využitím virtuální a rozšířené reality, případně jejich servis na dálku.

Součástí průmyslu je i samotná logistika a stále více a více si využití nachází i umělá inteligence. Jak vnímáte využití 5G technologie tam?

Přínos 5G sítí v oblasti logistiky je zejména v pokročilém monitorování transferu materiálu v reálném čase, v optimalizaci logistických toků a širokých možnostech diagnostiky a vizualizace logistických tras a zařízení na dálku pomocí virtuální reality. Snad nejvýraznější využití díky implementaci 5G technologie zaznamená rozvoj zmíněné umělé inteligence, a to v odvětvích, kde dosavadní brzdou byla rychlost digitalizace a nedostatek dat. 5G síť podporuje rychlé odezvy ze strany zařízení a umožňuje okamžitou reakci algoritmů AI. Právě 5G technologie umožňuje připojení velkého počtu nových zařízení, které dříve bylo možné připojit jen velmi složitě.  

CEIT 5G
Výzkumně-vývojové centrum Vaší společnosti se tedy brzy stane první 5G kampusovou sítí na Slovensku. Co to znamená a jak to vlastně bude fungovat?

Kampusové sítě jsou lokální privátní bezdrátové sítě vybudované pro jednotlivé budovy, či celé výrobní závody. Fungují nezávisle na veřejné mobilní síti a na rozdíl od veřejné mobilní sítě je v kampusové síti možné použít pouze vybraná zařízení v areálu kampusu, což zvyšuje úroveň zabezpečení a kontroly. Kromě toho je možné sítě jednoduše přizpůsobovat či kombinovat i s veřejnými sítěmi.

No a co se týče fungování, neboť se jedná o privátní síť, komunikace bude probíhat prostřednictvím privátní 5G antény, která bude nainstalována ve výzkumně-vývojovém centru naší společnosti. Součástí infrastruktury 5G Asseco CEIT kampusu bude i kompletní lokální infrastruktura, jako jsou servery, síťové prvky a podobně. Zařízení budou komunikovat pomocí 5G modulů, což znamená, že každé zařízení, které budeme chtít připojit na 5G síť musí mít specifický modul, který mu umožní komunikovat v rámci infrastruktury kampusu.

Můžete nám přiblížit i některé konkrétní parametry?

Samozřejmě, garantovaná latence čili rychlost odezvy, bude 10 ms. Experimentálně bude naše společnost testovat aplikace na úrovni kolem 4 ms, přičemž typická stabilní rychlost přenosu dat Asseco CEIT kampusu bude 200 Mb/s pro downlink a 70 Mb/s pro uplink, a to pro velký počet zařízení ve stejnou dobu.

Jak tyto výhody plánujete využít v Asseco CEIT ve prospěch průmyslové revoluce?

V první řadě chceme průmyslovým podnikům vytvořit prostor k vyzkoušení si možností a potenciálních přínosů, na kterých by mohly benefitovat, pokud by si takovou privátní síť zřídily ve svých provozech. Může se jednat o různé aplikace výroby, robotiky, skladů, distribuce a podobně. Zajímavé jsou také možnosti použití v oblasti virtuální a rozšířené reality. Ve všech těchto oblastech má Asseco CEIT vlastní produkty a přístupy, které použitím technologie 5G získají širší možnosti aplikace. 

Můžete být konkrétnější?

Asseco CEIT strategicky rozvíjí 3 základní oblasti, kterými jsou automatizace logistiky, digitální podnik a koncept Smart Factory. V rámci automatizace logistiky, bude 5G technologie aplikována na inteligentní mobilní roboty, tzv. AGV, které se v průmyslových halách starají o spolehlivou, efektivní a bezpečnou automatickou logistiku. Ty zpracovávají data z výroby, flexibilně na ně reagují a dokážou se dokonce samostatně rozhodovat.

A co koncepty Digitální podnik a Smart Factory?

Digitální podnik pracuje s komplexním digitálním obrazem reálného podniku, který umožňuje provádět změny a vidět jejich dopad dříve, než budou realizovány. Nástroje digitálního podniku se nejčastěji využívají při navrhování nových výrobních systémů, při projektování a optimalizaci rozložení výrobních a logistických systémů či detailním návrhu pracovišť. Digitální podnik je základem pro pokrokové výrobní systémy v duchu Průmyslu 4.0. a právě digitalizace umožňuje podnikům připravit se na revoluční změny ve výrobě, které se dějí právě teď příchodem sítí páté generace.

Koncept Smart Factory zase pracuje s komplexním virtuálním obrazem reálného podniku, kde pomocí sítí páté generace mohou komunikační prostředky a senzorické systémy generovat obrovské množství dat a poskytovat informace o okamžitém stavu výrobního systému. Je tak možná virtualizace výrobního prostředí.

A pokud bych měl být zcela konkrétní, příklady aplikací zahrnují automatický transport materiálu, lokalizaci a monitorování objektů (nástrojů, zařízení) v reálném čase – RTLS, online monitorování, analýzy a navigace logistické techniky, sběr a vyhodnocování dat za účelem zvyšování produktivity, elektronický Kanban (E-Kanban) a podobně.

Jak jsem již zmiňoval, Asseco CEIT má své vlastní výzkumně-vývojové centrum, a právě to plánuje ve využití 5G technologie vyvíjet aktivity a realizovat speciální dedikovaný výzkum pro výrobní aplikace, do kterých spadá jak výroba, tak i logistika. Právě 5G technologie nám umožní pracovat na výzkumu, na který se chceme jako inovativní technologická společnost zaměřit.

Můžete nám na závěr ještě objasnit záměr spolupráce právě mezi Vaší společností a operátorem Slovak Telekom?

Cílem vybudování privátní 5G kampusové sítě právě v prostorách našeho vývojového centra je fakt, že díky našemu výzkumu a testování si budou moci vyzkoušet specifické vlastnosti 5G technologie i jiné, možná menší společnosti, které tuto technologii zatím jen zvažují a chtějí předem vědět míru využití pro své účely. Naše společnost takovým podnikům zdarma zpřístupní infrastrukturu a poskytne možnost vyzkoušet si 5G technologie bez jakýchkoliv investic a za naší podpory.

Ing. Peter Mačuš, PhD.

Ing. Peter Mačuš, PhD.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.