CEIT rebranduje.
Inovuje nejen název, ale i řešení a obchodní strategii

Asseco CEIT

1. dubna změnila žilinská technologická společnost CEIT obchodní jméno na Asseco CEIT, čímž oficiálně zviditelnila svou příslušnost k mateřské společnosti Asseco Central Europe. Spojením obou jmen společností chce slovenská společnost Asseco CEIT poukázat na svou historickou jedinečnost v technologických inovacích a navázat na vybudované renomé v průmyslu, a zároveň získat oporu silné globální softwarové skupiny Asseco na všech trzích a v odvětvích, kde je tato společnost úspěšná už dnes.

Obchodní plány společnosti Asseco CEIT jsou v tomto roce ambiciózní a k jejich dosažení plánuje využít intenzivní aktivitu v oblasti výzkumu a vývoje, jakož i potenciál obchodních příležitostí u současných i nových klientů na domácím i zahraničním trhu. Asseco CEIT tento rok navíc plánuje spustit prodej několika nových produktů v oblasti automatizace interní logistiky, vylepšená řešení a služby v oblasti optimalizace a digitalizace průmyslové výroby a logistiky i průmyslové ergonomie.

Asseco CEIT

„Jsem velice ráda, že mohu uvést naši společnost pod novou brandovou identitou Asseco CEIT, prezentující ambice postavené na pevných základech dosavadních zkušeností. Od 1. dubna jsme změnou jména společnosti na Asseco CEIT a upravením našeho brandového vizuálu zviditelnili propojení se skupinou Asseco, čímž jsme spojili renomé značky CEIT vybudované v průmyslu se silou a průbojností Asseco, jedné z nejvýznamnějších softwarových společností. Rebranding je součástí naší globální strategie, jejímž záměrem je uspět na zahraničních trzích a u nových zákazníků. Nejde jen o posílení image, ale především o deklaraci dlouhodobé stability a udržitelného rozvoje,“

vysvětlila Andrea Chudá, generální ředitelka společnosti Asseco CEIT, a. s.

„Společnost CEIT je pevnou součástí skupiny Asseco v oblasti robotiky a umělé inteligence. Dozrál čas, abychom její produkty intenzivněji rozvinuli v mezinárodním prostoru. Silná značka Asseco by měla toto rozšíření ulehčit,“

uvedl Jozef Klein, CEO a leader skupiny Asseco International.

Společnost Asseco CEIT se ve svých aktivitách za poslední měsíce rovněž výrazně soustředila na nábor nových zaměstnanců, především v oblasti vývoje nových produktů, čímž chce opětovně nastartovat svou konkurenční výhodu ve formě vývoje inovativních výrobních a logistických technologických řešení pro průmysl v souladu s hodnotami Industry 4.0. Díky partnerství se skupinou Asseco mohla společnost i navzdory ekonomickému zpomalení v průmyslových odvětvích z důvodu globální pandemické krize investovat do nové testovací haly v Žilině.

Společnost Asseco CEIT má v České republice dceřinou společnost, která od 1. dubna tohoto roku rovněž změnila svůj obchodní název z CEIT CZ na Asseco CEIT CZ.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.