Návrh a optimalizace
Skladových prostor s přihlédnutím k rostoucí výrobě

„Naše stávající skladové prostory již nebyly dostačující pro vzrůstající objem výroby a s potřebou jejich rozšíření zároveň vznikl interní požadavek na inovaci logistických procesů. Díky spolupráci se společností Asseco CEIT se nám podařilo v plánování dosáhnout žádaného cíle a nově navržené prostory a logistické procesy nyní nabízejí maximální využití možností.“

Peter Paciga
výrobní ředitel, Baliarne Obchodu

Baliarne obchodu
Zákazník: Baliarne obchodu, a.s. Poprad
Oblast působení: Potravinářský průmysl
Zaměření: Výroba a zpracování kávy a čaje
Místo realizace: Výrobní závod Poprad, Slovensko
Asseco CEIT řešení: 3D měření a digitalizace, 3D vizualizace

Společnost Baliarne obchodu, a.s. Poprad je dnes největším výrobcem a zpracovatelem kávy a čaje na slovenském trhu a zaměstnává kolem 270 zaměstnanců ve dvou výrobních závodech. Roční produkce činí 2 500 tun kávy a 600 tun čaje.

Baliarne obchodu

Nedostatečné skladové prostory

Vedení společnosti plánuje v budoucnu investovat do rozšiřování výroby a zlepšení skladovacích prostor. Stávající skladové prostory již kapacitně nepostačují, a proto se společnost rozhodla pro realizaci přístavby skladu.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nové skladové prostory výrobního závodu v Popradu s důrazem na udržení a plánovaný rozvoj podniku v následujících letech. Zároveň bylo nutné inovovat logistické procesy v návaznosti na nové uspořádání výroby a rozložení skladů pro hotové výrobky a kávu.

Firma požadovala maximální využití objemu přístavby pro skladová místa. Zároveň potřebovala dodržet systém fungování FIFO s maximálním využitím objemu určeného skladovacího prostoru.

Analýza výkresové dokumentace

V pilotní fázi projektu byla provedena analýza výkresové dokumentace areálu závodu a identifikace omezujících parametrů pro umístění budovy nového skladu. Po definování a odsouhlasení prostorových požadavků byla připravena výkresová dokumentace pro účely projektování nových vstupněvýstupních skladových prostor.

Provedené kroky

  • Analýza produktového portfolia s ohledem na historii objemů prodeje hotové produkce, potřeby uskladnění vstupní suroviny, předpokládaného nárůstu objemu prodeje, a také vzhledem k vybraným charakteristikám skladovaného sortimentu.
  • Definování vhodné skladovací technologie pro jednotlivé skupiny hotové produkce, výběr vhodné manipulační techniky pro obsluhu skladovacího systému a pracovních zón a následné zpracování CAD konceptu nových skladových prostor.
  • Návrh umístění nových skladových prostor v rámci celkového plánu výrobního závodu Baliarne obchodu, a. s. Poprad s ohledem na stávající prostory a infrastrukturu, materiálové toky, či možnosti budoucího navýšení výrobních a skladových kapacit.
  • Návrh silniční infrastruktury pro nákladní dopravu vzhledem k umístění skladu a ověření propustnosti areálu s využitím dynamické simulace
  • 3D digitalizace výrobních prostor a pracovišť s využitím CAD řešení, která budou zásobována z nových skladových prostor.
  • 3D vizualizace celkového plánu závodu, skladových a výrobních prostor s využitím technologie virtuální reality a renderovaných obrázků a videa.
Baliarne obchodu
Baliarne obchodu

1 600

Kapacita statických regálových systémů 1 600 paletových míst

704

Kapacita skladovacího systému Radioshuttle 704 paletových míst

2 400

Celková plocha skladu 2 400 m2

60

Trvání projektu 60 dní

Jsme inovativní technologická společnost s vlastním výzkumně-vývojovým centrem, která přináší na trh komplexní průmyslová řešení.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.