Návrh a optimalizácia
Skladových priestorov s prihliadnutím na rozrastajúcu sa výrobu

„Naše existujúce skladové priestory už neboli postačujúce pre vzrastajúci objem výroby a s potrebou ich rozšírenia zároveň vznikla interná požiadavka na inováciu logistických procesov. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Asseco CEIT sa nám podarilo v plánovaní dosiahnuť žiadaný cieľ a novo navrhnuté priestory a logistické procesy ponúkajú maximálne využitie možností.“

Peter Paciga
výrobný riaditeľ, Baliarne Obchodu

Baliarne obchodu

Zákazník: Baliarne obchodu, a.s. Poprad
Oblasť pôsobenia: Potravinársky priemysel
Zameranie: Výroba a spracovanie kávy a čaju
Miesto realizácie: Výrobný závod Poprad, Slovensko
Asseco CEIT riešenie: 3D skenovanie a digitalizácia, 3D vizualizácia

Spoločnosť Baliarne obchodu, a.s. Poprad je dnes najväčším výrobcom a spracovateľom kávy a čaju na slovenskom trhu a zamestnáva okolo 270 zamestnancov v dvoch výrobných závodoch. Ročná produkcia predstavuje 2 500 ton kávy a 600 ton čaju.

Baliarne obchodu

Nedostatočné skladové priestory

Vedenie spoločnosti plánuje v budúcnosti investovať do rozširovania výroby a zlepšenia skladovacích priestorov. Existujúce skladové priestory sú už kapacitne nepostačujúce, a preto sa spoločnosť rozhodla pre realizáciu prístavby skladu. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť nové skladové priestory výrobného závodu v Poprade s dôrazom na udržanie a plánovaný rozvoj podniku v nasledujúcich rokoch. Zároveň bolo potrebné inovovať logistické procesy v nadväznosti na nové usporiadanie výroby a rozloženia skladov pre hotové výrobky a kávu. Firma si ako požiadavku stanovila maximálne využitie objemu prístavby pre skladové miesta. Zároveň potrebovali dodržať systém fungovania FIFO s maximálnym využitím objemu určeného skladovacieho priestoru.

Analýza výkresovej dokumentácie

V pilotnej fáze projektu bola vykonaná analýza výkresovej dokumentácie areálu závodu a identifikovanie obmedzujúcich parametrov pre umiestnenie budovy nového skladu. Po zadefinovaní a odsúhlasení priestorových požiadaviek bola pripravená výkresová dokumentácia pre účely projektovania nových vstupno-výstupných skladových priestorov.

Vykonané kroky

  • Analýza produktového portfólia s ohľadom na históriu objemov predaja hotovej produkcie, potreby uskladnenia vstupnej suroviny, predpokladaného nárastu objemu predaja, či vzhľadom ku vybraným charakteristikám skladovaného sortimentu.
  • Zadefinovanie vhodnej skladovacej technológie pre jednotlivé skupiny hotovej produkcie, výber vhodnej manipulačnej techniky pre obsluhu skladovacieho systému a pracovných zón a následné spracovanie CAD konceptu nových skladových priestorov.
  • Návrh umiestnenia nových skladových priestorov v rámci celkového generelu výrobného závodu Baliarní obchodu, a. s. Poprad s ohľadom na existujúce priestory a infraštruktúru v areáli, materiálové toky, či možnosti budúceho navýšenia výrobných a skladových kapacít.
  • Návrh cestnej infraštruktúry pre nákladnú dopravu vzhľadom na umiestnenie skladu a overenie priepustnosti areálu s využitím dynamickej simulácie.
  • 3D digitalizácia výrobných priestorov a pracovísk s využitím CAD riešení, ktoré budú zásobované z nových skladových priestorov.
  • 3D vizualizácia celkového generelu závodu, skladových a výrobných priestorov s využitím technológie virtuálnej reality a renderovaných obrázkov a videa.
Baliarne obchodu
Baliarne obchodu

1 600

Kapacita statických regálových systémov 1 600 paletomiest

704

Kapacita skladovacieho systému Radioshuttle 704 paletomiest

2 400

Celková plocha skladu 2 400 m2

60

Trvanie projektu 60 dní

Sme inovatívna technologická spoločnosť s vlastným výskumno-vývojovým centrom, ktorá prináša na trh komplexné priemyselné riešenia.

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov