KOMPLEXNÍ PODPORA
ERGONOMIE

„Na základě zkušeností, které se společností Asseco CEIT máme, jsme se rozhodli opakovaně se na ně obrátit s žádostí o hodnocení ergonomie na našich pracovištích. Díky jejich řešení jsme získali v poměrně krátké době rozsáhlý a komplexní přehled o pracovních pozicích, kterým musíme prioritně věnovat svou pozornost.“

Marek Nastasič
inženýr HSE, Garrett Motion Slovakia s. r. o.

Garret Advancing Motion
Zákazník: GARRETT MOTION SLOVAKIA S. R. O.
Oblast působení: Strojírenství
Zaměření: Hlavní technologické portfolio společnosti Garrett se skládá ze tří hlavních segmentů: pokročilá turbotechnologie, technologie elektrického přeplňování a propojení vozidel pro řešení v rámci bezpečnosti a kybernetiky vozidel.
Místo realizace: Garrett Motion Slovakia s. r. o., Prešov, Slovensko
Asseco CEIT řešení: Průmyslová ergonomie

Garrett Motion je technologická společnost dodávající řešení pro automobilový průmysl, díky kterým jsou vozidla bezpečnější, propojenější, účinnější a šetrnější k životnímu prostředí. Hlavní technologické aktivity prešovského závodu Garrett Motion Slovakia s. r. o. se soustřeďují na obrábění, montování, vyvažování a měření turbodmychadel a jejich dílů.

Realizované kroky a výstupy projektu

  • Zhodnocení subjektivní reakce pracovníků na zátěž pomocí identifikování obtíží podpůrně-pohybového systému a identifikace subjektivního pocitu zatížení
  • Hodnocení fyzické zátěže pracovníků na montážních linkách s využitím platné legislativy Slovenské republiky, evropských technických norem a vybraných ergonomických analýz
  • Identifikace nejrizikovějších pracovních činností z pohledu fyzické zátěže na linkách
  • Návrhy technických nápravných opatření
  • Návrhy doporučených rotací pracovníků na jednotlivých pozicích, dokud nebudou zavedena technická nápravná opatření
  • Definování základních zásad ergonomie při projektování linek na základě realizovaných měření a analýz

Přínosy řešení projektu

  • Získání komplexního obrazu o míře fyzické zátěže na jednotlivých pozicích
  • Identifikování překročených limitů z pohledu legislativy SR a STN v případě vzniklé situace
  • Podklad pro účinné zavádění nápravných opatření
  • Soubor zásad projektování vytvořený na míru pro budoucí proaktivní navrhování pracovišť

Výstup projektu

Návrh technických a organizačních nápravných opatření zpracovaných na základě komplexního posouzení ergonomie na pracovišti s využitím vybraných hodnotících nástrojů

Projekt v číslach

komplexní zhodnocení
32
výrobních pozic

zpracování
179
subjektivních reakcí pracovníků
na zátěž

zrealizování více než
200
hodnocení a analýz

navržená nápravná opatření
pro identifikované zvýšení míry zatížení

trvání projektu
4 měsíce

Garrett_CS_Asseco Ceit

Hodnocení
dosahových zón, výšky manipulačních rovin a pracovních poloh s využitím rozšířené reality

Zůstaňte s námi ve světě inovací.