RADOVAN FURMANN: Mnozí chtějí „být Průmysl 4.0“. Bez základních kroků to však nejde

Když se před lety začal v Žilině skloňovat pojem digitální podnik, mnoho výrobních závodů ve snaze využívat moderní nástroje a technologie, postupně, a možná občas i trochu nesměle, sahalo po dosud málo známých řešeních, která otevírala dveře k vyšší efektivitě procesů. Specialisté z naší společnosti společnosti jim pomáhali razit cestu z reálného světa do digitálního. Ten se dnes považuje za základní pilíř konceptu Průmysl 4.0, který silně rezonuje v průmyslovém světě a přináší s sebou i řadu nezodpovězených otázek. Radovan Furmann, šéf divize Digitální podnik v naší společnosti říká, že se stále více potvrzuje význam digitálních a virtuálních dvojčat reálných závodů. Nelze je však vytvořit ze dne na den. Průmysl 4.0 podle něj není statický stav, do kterého se závod může dostat jediným skokem. Je to cesta, která vyžaduje hodně malých, postupných kroků, je však důležité nezůstat stát.

„Když jsme se v roce 2004 začínali zabývat nástroji a řešeními Digitálního podniku a přibližovali jsme je průmyslovým závodům na Slovensku, byli jsme v té době“ pionýry „. I díky spolupráci s podniky, kterým záleželo a stále záleží na rozvoji, modernizaci, inovacích a vyšší efektivitě za použití nových technologií, jsme mohli dále rozvíjet své zkušenosti a budovat digitální podnik jako soubor řešení, která pokrývají několik oblastí: od digitalizace, přes koncepční projektování, detailní projektování, ergonomii až po dynamické prověření,“ říká Furmann. „Jednoduše řečeno, pokud má reálný podnik svůj digitální model, je možné jakékoli plánované změny udělat rychleji z pohledu času a efektivněji z pohledu nákladů. A nemusí jít nutně o existující závod, nástroje digitálního podniku jsme využívali i při výstavbě nových závodů či výrobních hal na zelené louce, „dodává 

Oblasti, kterým se divize Digitální podnik věnuje, se podle jeho slov v průběhu let mění podle průmyslových trendů, například 3D skenování a digitalizaci dnes vnímají už jen jako základní krok k tomu, aby mohli se získanými daty dále pracovat. Oblasti Digitálního podniku tak dnes víme shrnout do dvou hlavních oblastí: projektování výrobních a logistických systémů a monitorování výrobních a logistických systémů.

„Kromě toho se snažíme stále častěji přejít od služeb k produktům. Pokud jsme před lety našim partnerům pomáhali s integrováním nového produktu do stávajících výrobních linek, dnes namísto výsledků naší simulace mohou dostat simulační nástroj. Chceme jim tak umožnit, aby si procesy mohli optimalizovat i sami, „vysvětluje Furmann. Na otázku, zda tím nejdou tak trochu sami proti sobě odpovídá, že reagují na aktuální trendy a požadavky průmyslových podniků, ve kterých pracují šikovní a technologicky zdatní odborníci, schopni používat pokročilé nástroje digitálního podniku ve vlastní režii. Není již ničím neobvyklým, že závody patřící do nadnárodních korporací mají vlastní týmy specialistů na digitalizaci či simulace, protože je to nutnost, pokud si chce závod udržet konkurenceschopnost v dnešní rychlé a turbulentní době.  

Jedním z produktů Asseco CEIT, které v tom dokážou podnikům pomoci, je například Twiserion Design Manager, interaktivní systém, který je výborným pomocníkem při plánovacích workshopech. Díky němu totiž lze měnit či vytvářet nové výrobní a logistické koncepty ve výrobních halách a hned vidět jejich dopad. Nebo CERAA, jednoduchý nástroj k posouzení ergonomických rizik, který využívá rozšířenou realitu a umožňuje rychlé zhodnocení pracovišť i neergonomům

„Tím, že dáme podnikům do rukou sofistikované nástroje, naše úloha nekončí. Spíše naopak. Chceme být jejich technologickými partnery. Naším úkolem je, abychom dokázali být ne o jeden, ale o dva až tři kroky napřed a abychom definovali stále nová a nová témata, díky kterým mohou výrobní závody vyrábět stále efektivněji a udržovat si svou konkurenční výhodu. To je konec konců jejich prvořadým úkolem. Vyrábět efektivně. My jim chceme přinášet moderní nástroje, které jim v tom pomohou, „vysvětluje Furmann, podle nějž závody působící na Slovensku častokrát ve spolupráci s technologickými partnery přicházejí s inovacemi, které jsou důkazem, že sami hledají cestu, jak procesy zlepšovat. „Jsem velmi rád, že podniky se zahraniční účastí, působící na Slovensku, jsou aktivní a dokážou centrálně předestřít konkrétní technologická řešení či nástroje, se kterými chtějí pracovat. A dostanou volnou ruku, protože tato řešení jsou špičková.“

Pokud mluvíme o využití moderních nástrojů při projektování výrobních či logistických systémů, šéf divize podotkne, že u nás stavíme na dobrých základech z minulosti. „Na Slovensku, ba ještě v Československu, jsme měli velmi silné zastoupení kvalitních projekčních kanceláří a technologických projektantů. Osvědčené metodické postupy, které byly na vysoké úrovni, jsou dnes doplněny o nové technologie. Když vzpomenu například projektování, spočívá vlastně ve sběru informací, jejich zpracování, tvorbě analýz, hledání nejlepšího návrhu a jeho ověření. Je to starý známý metodický postup, ale nové technologické možnosti dávají úplně jiný rozměr a přidanou hodnotu, „říká Radovan Furmann. 

Lídrem v používání těchto nástrojů je dnes zejména automotive a také strojírenský a elektrotechnický průmysl, nemusí však jít výhradně o velké společnosti. Po řešeních Digitálního podniku nejednou sahají i firmy, které se řadí k malým a středním. Zájem o ně ovlivnily i intenzivní diskuse a sílící hlasy o revolučních změnách v průmyslu s označením Průmysl 4.0. „Podle mne to není označení pro stav nebo jakousi cílovou stanici, do které je třeba se dostat. Není to status, který mohou podniky získat. Častokrát se totiž setkáváme s tím, že někdo řekne „Chceme být Průmysl 4.0“. Ale přitom například používá 2D dokumentaci a ani neuvažuje o digitalizaci. Je třeba vždy začít od základních kroků, byť malých. A pak postupovat dál. Netrvá to měsíc ani dva, „vysvětluje Furmann a připouští, že pojem Průmysl 4.0, který dnes silně zaznívá z průmyslového prostředí, vzbuzuje zároveň mnoho otázek. Každý hledá informace, chce se zorientovat. „Asseco CEIT buduje vlastní komplexní koncepci inteligentních továren, která se neustále vyvíjí, je doplňována o stále nové a nové postupy, technologie, inovace. Čili to, co se dnes nazývá Průmysl 4.0, u nás řešíme intenzivně již několik let, i pomocí nástrojů digitálního podniku, „doplňuje.

Za pravdu mu dává i počet realizovaných projektů v mnoha závodech na Slovensku. Za poslední rok lze za největší označit spolupráci při budování provozu mechanické obrobny v Tatravagónce či při výstavbě nové vysokotlaké slévárny společnosti Nemak Slovakia v Žiaru nad Hronom. „Se společností Nemak jsme spolupracovali již v minulosti, při skenování, vizualizacích procesů či simulacích. Nedávno se jim podařilo vybudovat moderní halu, přičemž i díky nástrojům digitálního podniku se od myšlenky velmi rychle přesunuli k realitě. Využili jsme parametrický simulační model, který je vhodný vždy, když se průběžně doplňují a mění vstupní informace. Bylo přesimulováno více než čtyřicet variant, aby v konečné fázi byla eliminována neefektivnost již v procesu plánování, „říká Furmann. 

Jak dodává, dnes není problém layout nové haly vytvořit. „Ale dolaďovat procesy v reálném provozu je nejen pracné, ale hlavně velmi nákladné. Navíc některé kolize by mohly zůstat neodhaleny, což by později způsobovalo problémy.“ S použitím parametrického simulačního systému je však možné identifikovat a odstranit nedostatky již při plánování. Následná vizualizace pak umožní poslední „kontrolu“ ve virtuální realitě. Ta také nejednou ukáže skrytá rizika. „A toto si mnohé závody možná neuvědomují. Že moderní technologie a pokročilé přístupy nám dávají možnost ohromného náskoku. Že investice do digitálního podniku dokáže ušetřit množství nákladů, času a energie v tom reálném světě, „uzavírá.

Ing.Radovan Furmann, PhD.

Ing. Radovan Furmann, PhD., ředitel divize Digitální podnik společnosti Asseco CEIT

Projektování výrobních a logistických systémů s podporou nástrojů digitálního podniku se věnuje více než patnáct let. Ve společnosti Asseco CEIT řídí mnohé rozsáhlé projekty s využitím nejpokrokovějších technologií digitálního a virtuálního podniku. Věnuje se tématu Průmysl 4.0 a jejímu přenesení do praxe v průmyslových podnicích.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.