RADOVAN FURMANN: Mnohí chcú „byť Industry 4.0“. Bez základných krokov to však nejde

Keď sa pred rokmi začal v Žiline skloňovať pojem Digitálny podnik, mnoho výrobných závodov v snahe využívať moderné nástroje a technológie, postupne, možno občas i trochu nesmelo, siahalo po dovtedy málo známych riešeniach, ktoré otvárali dvere k vyššej efektivite procesov. Špecialisti z našej spoločnosti im tak pomáhali raziť cestu z reálneho do sveta digitálneho. Ten sa dnes považuje za základný pilier Priemyslu 4.0 – konceptu, ktorý silno rezonuje v priemyselnom svete a prináša so sebou aj množstvo nezodpovedaných otázok. Radovan Furmann, riaditeľ divízie Digitálny podnik v našej spoločnosti hovorí, že sa čoraz viac potvrdzuje dôležitosť digitálnych a virtuálnych dvojičiek reálnych závodov. Nedajú sa však vytvoriť zo dňa na deň. Priemysel 4.0 podľa neho nie je statický stav, do ktorého sa závod môže dostať jediným skokom. Je to cesta, ktorá vyžaduje veľa malých, postupných krokov, no je nevyhnutné nezostať stáť. 

„Keď sme sa v roku 2004 začínali zaoberať nástrojmi a riešeniami Digitálneho podniku a približovali  sme ich priemyselným závodom na Slovensku, boli sme v tej dobe „pioniermi“. Aj vďaka spolupráci s podnikmi, ktorým záležalo a stále záleží na rozvoji, modernizácii, inováciách a vyššej efektivite za použitia nových technológií, sme mohli ďalej rozvíjať svoje skúsenosti a budovať Digitálny podnik ako súbor riešení, ktoré pokrývajú viaceré oblasti: od digitalizácie, cez koncepčné projektovanie, detailné projektovanie, ergonómiu až po dynamickú simuláciu,“ hovorí Furmann. „Jednoducho povedané,  ak má reálny podnik svoj digitálny model, je možné akékoľvek plánované zmeny urobiť rýchlejšie z pohľadu času a efektívnejšie z pohľadu nákladov. A nemusí ísť nevyhnutne o existujúci závod, nástroje Digitálneho podniku sme využívali aj pri výstavbe nových závodov či výrobných hál na zelenej lúke,“ dodáva. 

Oblasti, ktorým sa divízia Digitálny podnik venuje, sa podľa jeho slov v priebehu rokov mení podľa priemyselných trendov, napríklad 3D skenovanie a digitalizáciu dnes vnímajú už len ako základný krok k tomu, aby mohli so získanými dátami ďalej pracovať.  Oblasti Digitálneho podniku tak dnes vieme zhrnúť do dvoch kľúčových oblastí: projektovanie výrobných a logistických systémov a monitorovanie výrobných a logistických systémov.

„Okrem toho sa od služieb snažíme v čoraz väčšej miere prejsť k produktom. Ak sme pred rokmi našim partnerom pomáhali s integrovaním nového produktu do existujúcich výrobných liniek, dnes namiesto výsledkov našej simulácie môžu dostať simulačný nástroj. Chceme im tak umožniť, aby si procesy mohli optimalizovať aj sami,“ vysvetľuje Furmann. Na otázku, či tým nejdú tak trochu sami proti sebe odpovedá, že reagujú na aktuálne trendy a požiadavky z priemyselných podnikov, v ktorých pracujú šikovní a technologicky zdatní odborníci, schopní používať pokročilé nástroje digitálneho podniku vo vlastnej réžii. Nie je už ničím nezvyčajným, že závody patriace do nadnárodných korporácií majú vlastné tímy špecialistov na digitalizáciu či simulácie, pretože je to nevyhnutnosť, ak si chce závod udržať konkurencieschopnosť v dnešnej rýchlej a turbulentnej dobe. 

Jedným z produktov Asseco CEIT, ktoré v tom dokážu podnikom pomôcť, je napríklad Twiserion Design Manager, interaktívny systém, ktorý je výborným pomocníkom pri plánovacích workshopoch. Vďaka nemu totiž možno meniť či vytvárať nové výrobné a logistické koncepty vo výrobných halách a vidieť ich okamžitý dopad. Alebo CERAA, jednoduchý nástroj na posúdenie ergonomických rizík, ktorý využíva rozšírenú realitu a umožňuje rýchle zhodnotenie pracovísk aj pre neergonómov.

„Tým, že dáme podnikom do rúk sofistikované nástroje, naša úloha nekončí. Skôr naopak. Chceme byť ich technologickými partnermi. Našou úlohou je, aby sme dokázali byť nie o jeden, ale o dva či tri kroky popredu a aby sme definovali stále nové a nové témy, vďaka ktorým môžu výrobné závody vyrábať čoraz efektívnejšie a udržiavať si svoju konkurenčnú výhodu. To je koniec koncov ich prvoradou úlohou. Vyrábať efektívne. My im chceme prinášať moderné nástroje, ktoré im v tom pomôžu,“ vysvetľuje ďalej Furmann, podľa ktorého závody pôsobiace na Slovensku častokrát v spolupráci s technologickými partnermi prichádzajú s inováciami, ktoré sú dôkazom, že sami hľadajú cestu, ako procesy zlepšovať. „Som veľmi rád, že podniky so zahraničnou účasťou pôsobiace na Slovensku sú aktívne a dokážu centrále predostrieť konkrétne technologické riešenia či nástroje, s ktorými chcú pracovať. A dostanú voľnú ruku, pretože tieto riešenia sú špičkové.“

Ak hovoríme o využití moderných nástrojov pri projektovaní výrobných či logistických systémov, riaditeľ divízie podotkne, že u nás staviame na dobrých základoch z minulosti. „Na Slovensku, ba ešte v Československu, sme mali veľmi silné zastúpenie kvalitných projekčných kancelárií a technologických projektantov. Osvedčené  metodické postupy, ktoré boli na vysokej úrovni, sú dnes doplnené o nové technológie. Keď spomeniem napríklad projektovanie, spočíva vlastne v zbere informácií, ich spracovaní, tvorbe analýz, hľadaní najlepšieho návrhu a jeho overení. Je to starý známy metodický postup, ale nové technologické možnosti mu dávajú úplne iný rozmer a pridanú hodnotu,“ hovorí Radovan Furmann. 

Lídrom v používaní týchto nástrojov je dnes najmä automotive a tiež strojársky a elektrotechnický priemysel, nemusí však ísť výhradne o veľké spoločnosti. Po riešeniach Digitálneho podniku neraz siahajú aj firmy, ktoré sa radia k malým a stredným. Záujem o ne ovplyvnili aj intenzívne diskusie a silnejúce hlasy o revolučných zmenách v priemysle s označením Priemysel 4.0. „Podľa mňa to nie je označenie pre stav alebo akúsi cieľovú stanicu, do ktorej sa treba dostať. Nie je to status, ktorý môžu podniky získať. Častokrát sa totiž stretávame s tým, že niekto povie „Chceme byť Priemysel 4.0“. Ale pritom napríklad používa 2D dokumentáciu a ani neuvažuje o digitalizácii. Začať treba vždy od základných krokov, hoci aj malých. A potom postupovať ďalej. Netrvá to mesiac ani dva,“ vysvetľuje Furmann a pripúšťa, že pojem Priemysel 4.0, ktorý dnes silno zaznieva z priemyselného prostredia, vzbudzuje zároveň veľa otázok. Každý hľadá informácie, chce sa zorientovať. „Asseco CEIT buduje vlastnú komplexnú koncepciu inteligentných tovární, ktorá sa neustále vyvíja, je dopĺňaná o stále nové a nové postupy, technológie, inovácie. Čiže to, čo sa dnes nazýva Priemysel 4.0, u nás riešime  intenzívne už niekoľko rokov, aj cez nástroje digitálneho podniku,“ dopĺňa. 

Za pravdu mu dáva aj množstvo zrealizovaných projektov v mnohých závodoch nielen na Slovensku. Za najväčšie možno označiť spoluprácu pri budovaní prevádzky mechanickej obrobne v Tatravagónke či pri výstavbe novej vysokotlakovej zlievárne spoločnosti  Nemak Slovakia v Žiari nad Hronom. „So spoločnosťou Nemak sme spolupracovali už aj v minulosti, pri skenovaní, vizualizáciách procesov či simuláciách. Nedávno sa im podarilo vybudovať modernú halu, pričom aj vďaka nástrojom digitálneho podniku sa od myšlienky veľmi rýchlo dostali k realite. Využili sme parametrický simulačný model, ktorý je vhodný vždy, keď sa priebežne dopĺňajú a menia vstupné informácie. Bolo presimulovaných viac ako štyridsať variantov, aby v konečnej fáze bola eliminovaná neefektívnosť už v procese plánovania,“  hovorí Furmann. 

Ako dodáva, layout novej haly dnes nie je problém vytvoriť. „Ale odlaďovať procesy v reálnej prevádzke je nielen pracné, ale hlavne veľmi nákladné. Navyše niektoré kolízie by  mohli ostať neodhalené, čo by neskôr spôsobovalo problémy.“ S použitím parametrického simulačného systému však je možné identifikovať a odstrániť nedostatky už pri plánovaní. Následná vizualizácia potom umožňuje poslednú kontrolu vo virtuálnej realite. Tá tiež neraz ukáže skryté riziká. „A toto si mnohé závody možno neuvedomujú. Že moderné technológie a pokročilé prístupy nám dávajú možnosť ohromného náskoku. Že investícia do digitálneho podniku dokáže ušetriť množstvo nákladov, času a energie v tom reálnom svete,“ uzatvára. 

Ing.Radovan Furmann, PhD.

Ing. Radovan Furmann, PhD., riaditeľ divízie Digitálny podnik spoločnosti Asseco CEIT

Projektovaniu výrobných a logistických systémov s podporou nástrojov digitálneho podniku sa venuje viac ako 15 rokov. V spoločnosti Asseco CEIT riadi mnohé rozsiahle projekty s využitím najpokrokovejších technológií digitálneho a virtuálneho podniku. Venuje sa téme Priemysel 4.0 a jej preneseniu do praxe v priemyselných podnikoch.

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov