Využití virtuální reality
pri projektovaní nového pracoviska montáže 1. brzdy

„Vzhledem ke zvyšující se komplexnost naší výroby jsme potřebovali investovat do technologických změn. Bez nástrojů Digitálního podniku bychom to však nedokázali zrealizovat. Pomocí dynamické simulace a ověření návrhů řešení v prostředí virtuální reality jsme se uměli rozhodnout pro to nejlepší řešení. Šlo o jednu z více investic v našem závodě a jsme rádi, že jsme v krátkém čase a v rámci daného prostoru dokázali dosáhnout očekávaný cíl.“

Juraj Hudáč
generální ředitel, TATRAVAGÓNKA a.s.

TATRAVAGÓNKA, A.S.
Zákazník: TATRAVAGÓNKA a.s.
Zaměření: Výroba nákladních železničních vozů a podvozků
Místo realizace: TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad, Slovensko
Asseco CEIT řešení: Twiserion Design Manager, dynamická simulace, virtuální tréningy

Tatravagónka, a.s. je popradský podnik zaměřený na výrobu železničních vagónů s průměrnou roční produkcí společnosti okolo 4 000 nákladních vagónů a 10 000 podvozků. Společnost se také však zabývá výrobou svařovaných konstrukcí, pro vozy osobní přepravy.

TATRAVAGÓNKA, A.S.

Cíl projektu řešení před realizací

Racionalizovat procesy montáže a investovat do nových technologií vzhledem ke zvyšující se komplexnosti výroby vagónů. Navrhnout řešení v prostředí digitálního podniku za pomoci dynamické simulace, a to vše ještě před spuštěním samotné realizace projektu.

Realizované kroky a výstupy projektu

 • Návrh variant uspořádání montáže 1. brzdy s detailním návrhem jednotlivých prvků pracoviště a zohledněním zásad ergonomie.
 • Návrh několika variant roztaktování činností montáže na jednotlivé operátory se zohledněním jednotlivých omezení a překrytých časů.
 • Ověření navržených variant přiřazení činností operátorem bylo po implementaci návrhu realizované přímo na pracovišti ve společnosti.
 • Definování kompletního seznamu vybavení pracoviště.
 • Přepočty a zhodnocení legislativních požadavků kladených na ruční manipulaci s břemeny.
 • Identifikace plýtvání a úzká místa.
 • Návrh logistické trasy pro zásobování. Návrh supermarketu pro vychystávání materiálu na montážní pracoviště ve smyslu zásad štíhlé logistiky.

Přínosy návrhu

 • Efektivní náběh na produkci dílů na nově projektovaných montážních pracovištích
 • Úspora prostoru v souvislosti s odstraněním zbytečných prvků pracovišť
 • Zohlednění zásad ergonomie už v procesu návrhu pracovišť
 • Eliminace plýtvání v souvislosti se zbytečnými pohyby v rámci pracovišť
 • Návrh nových montážních pracovišť s prověřením kapacitních a prostorových požadavků v prostředí Digitálního podniku ještě před samotnou fází realizace
 • Zjištění možných kolizních stavů v detailní variantě

Výstupy také ve virtuální realitě

Návrhu finální výrobní dispozice předcházela série workshopů s týmem Tatravagónka, kde během realizace projektu a následně i během finální prezentace výstupu byla pro lepší představu návrhů využita Virtuální realita.

TATRAVAGÓNKA, A.S.
TATRAVAGÓNKA, A.S.

15

Zkrácení času návrhu v digitálním prostředí o 15%

30

Zvýšení výkonu montážních pracovišť do 30%

30

Zkrácení taktu lakovací linky ze 45 na 30 min

3

Trvání projektu 3 měsíce

Přizpůsobení návrhu na sekvenční dovážení materiálu

Jsme inovativní technologická společnost s vlastním výzkumně-vývojovým centrem, která přináší na trh komplexní průmyslová řešení.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.