Podbiehacie AGV – ľahko integrovateľné a navrhnuté pre komplexnú optimalizáciu v priemysle

Podbiehacie AGV

Niet pochýb, že interná logistika každého výrobného závodu musí kontinuálne zabezpečovať tok materiálu, aby mohla rovnako plynule a bezchybne fungovať aj samotná výroba. Mobilné robotické zariadenia známe aj ako AGV (z anglického Automated Guided Vehicles) predstavujú pre priemyselné podniky efektívnejšiu, lacnejšiu a bezpečnejšiu internú logistiku. Dokážu fungovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni, čo znamená, že tok materiálu v priemyselnej hale je tak zabezpečený nepretržite. V prípade výskytu nepredvídanej situácie sa jej flexibilne prispôsobia.

CEIT patrí medzi popredné technologické spoločnosti, ktoré sa špecializujú na automatizáciu internej logistiky. Jej žlté robotické vozíky na automatizovaný prevoz materiálu sú dnes už len jednou zo súčastí mobilného robotického systému, ktorý sa stal komplexným inteligentným logistickým riešením aj vďaka vlastnému CEIT systému s názvom Monitor & Control System (MCS) na riadenie a monitorovanie logistických zariadení v reálnom čase. Manažéri logistiky tak dostávajú komplexný a aktuálny prehľad o pohybe AGV v celom logistickom systéme v danom čase. Získané dáta sú tak pre nich cenným východiskom pri ďalšom rozhodovaní.

Doplnením širokého portfólia inteligentných logistických robotov z dielne CEIT je nová technická rada podbiehacích AGV (1200F a 1000LC-F/600LC-F), ktorá prináša nové možnosti implementácie nielen v priemyselných závodoch, ale aj v iných odvetviach.

Nová rada podbiehacích AGV

Nová rada podbiehacích, ľahko integrovateľných AGV je navrhnutá pre nepretržitú prevádzku bez akýchkoľvek prestojov. Slúži na bezpečný, efektívny a spoľahlivý transport materiálu najmä v priemyselnom prostredí. Vyznačuje sa pokročilým riadením a modernou navigáciou.

Podbiehacie AGV 1200F a 1000LC-F sa plnohodnotne pohybujú vpred aj vzad, otáčajú sa na mieste, a keďže ide o podbiehacie mobilné logistické roboty, pod premiestňované bremeno podídu a nadvihnú ho pomocou zdvíhacieho zariadenia. Uvedený technický rad počíta s maximálnou nosnosťou prevážaného nákladu až 1,2 tony. Bezproblémovú prevádzku mobilných logistických robotov zabezpečujú bezúdržbové lítiové batérie s automatickým a bezkontaktným nabíjaním.

Podbiehacie AGV

Inteligentné mobilné roboty sú vybavené bezpečnostným skenerom, ktorý zabezpečuje ochranu pri preprave materiálu aj v priestoroch, v ktorých pracujú aj zamestnanci. Zariadenia sa pohybujú na základe vopred definovanej virtuálnej dráhy, pričom k vytvoreniu a prípadným zmenám dochádza veľmi jednoducho a rýchlo, a to v softvérovom prostredí. Takáto moderná forma navigácie je založená na synchronizácii reálneho a virtuálneho sveta.

Obrovskou prednosťou autonómnych robotov je ich modulárnosť, čo je predpokladom širokého využitia pre automatizáciu a optimalizáciu rôznych úrovní logistických procesov. Podbiehacie autonómne roboty z novej technickej rady sú pripravené na využitie najnovšej generácie technológií mobilnej komunikácie, 5G siete. Zároveň predstavujú platformu vhodnú na integráciu kolaboratívnych robotov; sú teda riešením zodpovedajúcim výzvam smart priemyslu budúcnosti v súlade s Priemyslom 4.0.

Navyše, inteligentný mobilný robot z novej rady podbiehacích AGV získal už aj svoje prvé ocenenie. V súťaži Inovatívny čin roka za rok 2019, ktorú vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR, sa umiestnil na 3. mieste v kategórii Technologická inovácia.

Podbiehacie AGV
Podbiehacie AGV
Podbiehacie AGV

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov