ŠKODA AUTO
Implementácia najnovších logistických robotov Asseco CEIT

„Neustále sa snažíme inovovať, optimalizovať transportné procesy a zefektívňovať tok materiálu, a to čoraz pokročilejšou automatizáciou.“

David Strnad
vedúci logistiky Škoda Auto

ŠKODA AUTO

Zákazník: ŠKODA AUTO
Oblasť pôsobenia: Automobilový priemysel
Zameranie: Vývoj, výroba a predaj automobilov, komponentov, originálnych dielov, príslušenstva značky ŠKODA a poskytovania servisu
Miesto realizácie: závody spoločnosti ŠKODA AUTO, Česká republika
Asseco CEIT riešenie: AGV systém, Twiserion Design Manager, dynamická simulácia

ŠKODA AUTO a.s. je najväčším výrobcom automobilov v Českej republike a jedným z najstarších výrobcov automobilov na svete, pričom svoju históriu píše od roku 1895. Spoločnosť je od roku 1991 súčasťou skupiny VOLKSWAGEN. Dlhodobo patrí k jedným zo stabilných pilierov českej ekonomiky, v súčasnosti v Českej republike zamestnáva viac ako 33 600 ľudí. Spoločnosť sídli v Mladej Boleslavi, kde sa nachádza jeden z jej výrobných závodov, ďalšie dva sú v Kvasinách a Vrchlabí. V roku 2019 bolo zákazníkom na celom svete dodaných viac ako 1,24 milióna vozidiel značky ŠKODA.

Škoda Auto

Čoraz pokročilejšia automatizácia internej logistiky

ŠKODA AUTO je lídrom v zavádzaní inovácií Industry 4.0 na českom trhu, kde udáva trendy v automatizácii a zlepšovaní výrobných a logistických procesov. Spoločnosť preto chcela vo svojich priemyselných halách inovovať interné logistické procesy nasadením moderných bezobslužných automatických robotických systémov, ktoré by sa vyznačovali spoľahlivosťou, flexibilitou, bezpečnosťou, najvyššou úrovňou riadenia a prepojením na výrobné procesy.

Systém mal spĺňať nasledujúce požiadavky

  • Zabezpečiť spoľahlivú, efektívnu, flexibilnú, sofistikovanú, bezpečnú automatizáciu interných logistických procesov zodpovedajúcu aktuálnym priemyselným trendom
  • Zabezpečiť kontinuálny tok materiálu a stabilné logistické procesy
  • Zabezpečiť pokročilú formu riadenia automatických logistických prostriedkov, vďaka ktorej sa logistický systém dokáže samostatne rozhodovať a flexibilne prispôsobiť reálnej situácii v priemyselnej hale
  • Poskytnúť komplexný online obraz o aktuálnom stave logistiky, a tým aj objektívne východisko pre ďalšie zefektívňovanie a optimalizáciu
Škoda Auto

Logistické roboty s inteligentným riadením a smart navigáciou

Spoločnosť do logistických procesov vo svojich závodoch implementovala viac ako 130 moderných robotov z portfólia Asseco CEIT, v ťahacej aj podbiehacej verzii. Vyznačujú sa inteligentným riadením, prepojením priamo na výrobu, pokročilou orientáciou vďaka synchronizácii reálneho a virtuálneho sveta. Bezobslužné robotické vozíky už nepotrebujú magnetickú pásku na podlahe priemyselnej haly. Skenujú prostredie a statické objekty v hale, pričom dráhy sú reprezentované v softvérovom prostredí. Systém importuje pôdorys miesta nasadenia a synchronizuje reálny a virtuálny svet. Navigácia a riadenie sa teda v ešte väčšej miere presunuli do virtuálneho sveta a predstavujú ďalší významný krok v inováciách internej logistiky najväčšej českej automobilky. Prechodom k novému typu navigácie už nie sú potrebné zásahy do podlahy a výrazne sa tiež zvyšuje flexibilita pri úprave dráh.

Robotické vozíky sú priamo prepojené na jednotlivé pracoviská v hale a okamžite sa prispôsobujú aktuálnej situácii, čím sa zvyšuje produktivita. K montážnej linke je materiál privezený presne v čase jeho potreby. Systém vyhodnocuje dopravné podmienky a odovzdáva informácie dôležité pre rozhodovanie a riadenie jednotlivých častí logistického procesu a logistických prostriedkov. Zároveň zhromažďuje informácie pre neskoršiu analýzu a optimalizáciu logistiky. Monitorovanie umožňuje prehľadné zobrazenie stavu a pozície jednotlivých logistických prostriedkov. Manažéri logistického procesu navyše môžu ovplyvňovať jednotlivé prvky v reálnom čase. Súčasťou aktuálnej flotily je aj nový typ robotického vozíka s nosnosťou až do šesť ton. Logistický systém dopĺňajú automatické periférie, ktoré slúžia na prepravu a prekladanie nákladu.

Pokračovanie úspešnej spolupráce

Asseco CEIT a ŠKODA AUTO spolupracujú už od roku 2011. Najnovší projekt potvrdil pokračovanie spolupráce pri automatizácii internej logistiky na ďalšie obdobie. Pri implementácii svojich technických inovácií Asseco CEIT stavia aj na bezprostrednej blízkosti, keďže spoločnosť má svoju pobočku priamo v Českej republike.

130

Dodaných viac ako 130 moderných logistických robotov

50

50 automatických periférnych zariadení

6

súčasťou flotily je aj robot s nosnosťou 6 ton

24/7

nepretržitá prevádzka 24/7 bez obmedzení

Sme inovatívna technologická spoločnosť s vlastným výskumno-vývojovým centrom, ktorá prináša na trh komplexné priemyselné riešenia.

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov