ŠKODA AUTO
Implementace nejnovějších logistických robotů Asseco CEIT

„Neustále se snažíme inovovat, optimalizovat transportní procesy a zefektivňovat tok materiálu, a to stále pokročilejší automatizací.“

David Strnad
vedúci logistiky ŠKODA Auto

ŠKODA AUTO
Zákazník: ŠKODA AUTO
Oblast působení: Automobilový průmysl
Zaměření: Vývoj, výroba a prodej automobilů, komponentů, originálních dílů, příslušenství značky ŠKODA a poskytování servisu
Místo realizace: závody společnosti ŠKODA AUTO, Česká republika
Asseco CEIT řešení: AGV systém, Twiserion Design Manager, dynamická simulace

ŠKODA AUTO a.s. je největším výrobcem automobilů v České republice a jedním z nejstarších výrobců automobilů na světě, přičemž svou historii píše od roku 1895. Společnost je od roku 1991 součástí skupiny VOLKSWAGEN. Dlouhodobě patří k jedním ze stabilních pilířů české ekonomiky, v současnosti v České republice zaměstnává více než 33 600 lidí. Společnost sídlí v Mladé Boleslavi, kde se nachází jeden z jejích výrobních závodů, další dva jsou v Kvasinách a Vrchlabí. V roce 2019 bylo zákazníkům na celém světě dodáno více než 1,24 milionu vozidel značky ŠKODA.

Škoda Auto

Stále pokročilejší automatizace interní logistiky

ŠKODA AUTO je lídrem v zavádění inovací Industry 4.0 na českém trhu, kde udává trendy v automatizaci a zlepšování výrobních a logistických procesů. Společnost proto chtěla ve svých průmyslových halách inovovat interní logistické procesy nasazením moderních bezobslužných automatických robotických systémů, které by se vyznačovaly spolehlivostí, fl exibilitou, bezpečností, nejvyšší úrovní řízení a propojením na výrobní procesy.

Systém měl splňovat následující požadavky

  • Zajistit spolehlivou, efektivní, flexibilní, sofistikovanou, bezpečnou automatizaci interních
    logistických procesů odpovídající aktuálním průmyslovým trendům
  • Zajistit kontinuální tok materiálu a stabilní logistické procesy
  • Zajistit pokročilou formu řízení automatických logistických prostředků, díky které se logistický
    systém dokáže samostatně rozhodovat a flexibilně přizpůsobit reálné situaci v průmyslové hale
  • Poskytnout komplexní online obraz o aktuálním stavu logistiky, a tím i objektivní východisko pro
    další zefektivňování a optimalizaci
Škoda Auto

Logistické roboty s inteligentním řízením a smart navigací

Společnost do logistických procesů ve svých závodech implementovala více než 130 moderních robotů z portfolia Asseco CEIT, v tahací i podbíhací verzi. Vyznačují se inteligentním řízením, propojením přímo na výrobu, pokročilou orientací díky synchronizaci reálného a virtuálního světa. Bezobslužné robotické vozíky již nepotřebují magnetickou pásku na podlaze průmyslové haly. Skenují prostředí a statické objekty v hale, přičemž dráhy jsou reprezentovány v softwarovém prostředí. Systém importuje půdorys místa nasazení a synchronizuje reálný a virtuální svět. Navigace a řízení se tedy v ještě větší míře přesunuly do virtuálního světa a představují další významný krok v inovacích interní logistiky největší české automobilky. Přechodem k novému typu navigace již nejsou potřebné zásahy do podlahy a výrazně se také zvyšuje flexibilita při úpravě drah.

Robotické vozíky jsou přímo propojeny na jednotlivá pracoviště v hale a okamžitě se přizpůsobují aktuální situaci, čímž se zvyšuje produktivita. K montážní lince je materiál přivezen přesně v době jeho potřeby. Systém vyhodnocuje dopravní podmínky a předává informace důležité pro rozhodování a řízení jednotlivých částí logistického procesu a logistických prostředků. Zároveň shromažďuje informace pro pozdější analýzu a optimalizaci logistiky. Monitorování umožňuje přehledné zobrazení stavu a pozice jednotlivých logistických prostředků. Manažeři logistického procesu navíc mohou ovlivňovat jednotlivé prvky v reálném čase. Součástí aktuální flotily je i nový typ robotického vozíku s nosností až do šesti tun. Logistický systém doplňují automatické periferie, které slouží k přepravě a překládání nákladu.

Pokračování úspěšné spolupráce

Asseco CEIT a ŠKODA AUTO spolupracují již od roku 2011. Nejnovější projekt potvrdil pokračování spolupráce při automatizaci interní logistiky na další období. Při implementaci svých technických inovací Asseco CEIT staví i na bezprostřední blízkosti, jelikož společnost má svou pobočku přímo v České republice.

130

dodaných více než 130 moderních logistických robotů

50

50 automatických periferních zařízení

6

součástí flotily je i robot s nosností 6 tun

24/7

nepřetržitý provoz 24/7 bez omezení

Jsme inovativní technologická společnost s vlastním výzkumně-vývojovým centrem, která přináší na trh komplexní průmyslová řešení.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.