Projekt Hydealist hybridný energetický systém pre AGV v logistike

Popis problému

Projekt Hydealist rieši potrebu rýchleho nabíjania bezobslužných ťahačov AGV ako príklad využitia rýchleho nabíjania elektrických vozidiel vo všeobecnosti. Interná logistika prešla v posledných troch až štyroch desaťročiach podstatnou zmenou, a to prechodom z manuálnych skladov na plne automatizované distribučné centrá. Tento typ prevádzky musí reagovať na komplexný súbor požiadaviek, pričom just-in-time dodávky, finančné obmedzenia, snaha o ziskovosť a bezpečnosť sú len niektoré z nich.

Náklady na nabíjanie elektrických AGV pre intralogistiku môžu predstavovať 35% prevádzkových nákladov závodu. Hlavnými nákladovými položkami sú priestory vyhradené na nabíjanie a batérie s nízkou účinnosťou, ktoré sa nedajú dostatočne rýchlo nabíjať, čo sa premieta do potreby ich častej výmeny. Na zníženie nákladov na energie a zvýšenie energetickej účinnosti sú preto potrebné efektívnejšie energetické systémy.

Riešenie

Projekt Hydealist je zameraný na vývoj novej hybridnej batérie s ultrarýchlym nabíjaním, ktorá spája ultrakapacitory vyvinuté firmou NAWATechnologies a konvenčné batérie. Táto kombinácia bude tvoriť hybridnú sadu s rýchlym nabíjaním a dlhou životnosťou. Prvotnou aplikáciou je napájanie inovatívneho elektrického AGV s rýchlym nabíjaním s cieľom preskúmať možnosti zvýšenia efektívnosti výroby.

Víziou projektu je využiť výsledky projektu vývoja ultrakapacitných článkov, hybridných sád, AGV a nabíjacích staníc ako replikovateľného konceptu. Je pomerne ľahké predstaviť si využitie na iné účely, napríklad vo vysokozdvižných vozíkoch v prístavoch a na letiskách. V smart mestách budúcnosti tak tovar, ako aj cestujúci sa budú presúvať novými typmi elektrických vozidiel, ktoré sa budú opierať o inteligentné, bezpečné a rýchle nabíjanie.

Na záver projektu sa bude prostredníctvom prototypu overovať konfigurácia AGV, dizajn hybridného energetického systému a výkon ultrakapacitných článkov NAWACap.

Výsledky projektu

Hybridný energetický systém s rýchlym nabíjaním (hybrid, ultra-fast charging storage system, HUFB)
AGV s hybridným energetickým systémom a rýchlym nabíjaním pre internú logistiku

InnoEnergy_Support_Sign

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov